Kezdőlap A lelkiatya válaszol Miért nem áldozhatok?

Miért nem áldozhatok?

A férjem református, gyermekeimet református vallásra kereszteltük, mert nem volt katolikus keresztszülőnk. Vallásos vagyok, akkor miért nem gyónhatok és áldozhatok?

Kedves Levélíró! Nagyon örülök annak, hogy vágyik a gyónásra és az áldozásra. Valóban a szentségekben való részesedés Krisztus egyik legnagyobb ajándéka, hatalmas kegyelmi forrás a számunkra.

Hadd tisztázzak néhány részletet a levele kapcsán! A gyermek vallása nem attól függ, hogy milyen templomban keresztelték meg. A keresztség a Szentháromságban hívő keresztény egyházaknál lényegét tekintve azonos értékű, egymás keresztelését teljes mértékben elfogadjuk, érvényesnek tartjuk. Egy gyermek vallási hovatartozása akkor dől el, amikor tudatosan valamelyik felekezethez csatlakozik. Vagyis egy református templomban keresztelt gyermek nyugodtan lehet elsőáldozó, és akkortól katolikus vallásúnak számít. Megfordítva, ha egy katolikus templomban keresztelt gyerek konfirmál a református egyházban, akkortól reformátusnak számít.

A kisgyermek megkeresztelésekor nem jó az, ha a keresztszülő a döntő szempont. Szükség esetén akár keresztszülő nélkül is nyugodtan meg lehet keresztelni egy gyermeket.

A katolikus házasfél a házasságkötésekor azt kell, hogy megígérje, hogy megőrzi a hitét, és a gyermekeit is igyekszik katolikus hitben felnevelni. Ez nem jelenti azt, hogy biztosan minden gyermek katolikus lesz, csak azt, hogy a katolikus házasfél a lehetőségeinek határain belül törekszik erre.

Akárhogyan is alakult a maguk családjában a gyermekek vallásos nevelése, ez nem jelentheti azt, hogy – pusztán e miatt – soha többé nem gyónhatna és áldozhatna. Ha pusztán ez a probléma merült fel a gyónásakor, e miatt gyónhat és áldozhat is.

A leveléből nem derül ki az, hogy katolikus templomban kötöttek-e házasságot (vagy akár református templomban forma alóli felmentéssel). Ha nem ilyen módon kötöttek házasságot, akkor jelenleg nem élnek szentségi házasságban, és e miatt Ön nem gyónhat, és nem áldozhat. Jó volna, ha pontosabban ismerném a házassága körülményeit, akkor pontosabb választ tudnék adni.