Kezdőlap A lelkiatya válaszol Miért nem kapjuk Jézus vérét a szentáldozásban?

Miért nem kapjuk Jézus vérét a szentáldozásban?

Tisztelt Lelkiatya! Szeretném tudni, hogy miért nem kapjuk mi hívók Jézus vérét a szentáldozásban? Mert ugye így szolt Jézus: aki eszi az én testemet és issza az én véremet…

Kedves Levélíró! Krisztus önmagát ajándékozza nekünk az Eukharisztiában. Ő maga, a Feltámadt Krisztus van jelen ebben a legnagyobb Szentségben. Az átváltoztatott kenyér és bor legkisebb részben is a teljes Krisztus van jelen. Ha például egy beteg már nem tud nyelni, akkor egy cseppet a Szent Vérből cseppentenek a nyelvére, és azon keresztül is ugyanúgy találkozik az egyetlen és megoszthatatlan Krisztussal.

Az Eukharisztia szentségi jelei a kenyér és a bor. Minden misén van két szín alatti áldozás, ugyanis a pap mindig magához veszi Krisztus Vérét. A két szentségi jel közül a kenyér az alapvetőbb. Jézus egyes alkalmakkor csak a kenyérről beszélt, a borról nem: „Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet én adok, a testem a világ életéért.” (Jn 6,51)

Az egyházban az egy szín alatti (csak a kenyér színével történő) áldozás a Krisztus Teste és Vére iránti nagy tisztelet miatt alakult ki. Igen nehéz egy több száz emberből álló hívő közösség tagjait úgy megáldoztatni a Szent Vérrel is, hogy a Vér le ne csöppenjen, hogy az áldoztatás valóban méltó módon történjen.

Bizonyos alkalmakkor (pl. kolostorokban és szemináriumokban minden misén; esküvői nászmiséken) lehetséges a két szín alatti áldozás.

Az Eukharisztia lényege nem a kenyér és a bor, hanem az élő, feltámadt Krisztus, aki önmagát ajándékozza nekünk.