Kezdőlap A lelkiatya válaszol Milyen vallású legyen a gyermekünk?

Milyen vallású legyen a gyermekünk?

Tisztelt Lelkiatya! Romai katolikus vallású vagyok, a férjem pedig unitárius. Márciusban kislányunk született, és azóta folyamatosan azon vitázunk, hogy milyen vallásúnak kereszteljük. Tudom, h katolikusként a gyerekemet katolikusnak kell neveljem, de a férjem ezzel nem ért egyet. Keresztelőt pedig mindenképp szeretnek m fontosnak tartom, h a gyermekemnek kapcsolata legyen Istennel.

Kedves Levélíró! Nagyon örülök a kislánya születésének, és annak is, hogy mind a férje, mind a maga számára fontos a hitük, szeretnék ezt a kincset a gyermekeiknek is továbbadni.

Az ön által felvetett kérdés azért is nehéz, mert az Unitárius Egyház nem vallja a Szentháromságot, és nem az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevére keresztel (ahogyan ezt Jézus tanította és ránk hagyta, vö. Mt 28, 19). Az unitárius keresztség nem az igazi Isten, örök szeretetben és önátadásban, a Szentháromság boldog közösségében élő Isten titkába akar bevezetni, hanem egy félreértett, egyedüli, magányos Isten nevére keresztel ezekkel a szavakkal: „Én téged N. megkeresztellek az egy örök igaz Isten nevében és felveszlek az unitárius keresztény egyház tagjai közé, Jézus követésére. Ámen. Ezek nem az evangélium, nem Jézus szavai. Ezért a keresztény egyházak (a katolikus, a református, az evangélikus stb.) nem is fogadják el érvényes keresztségnek az unitárius keresztséget. A katolikus, református, evangélikus és más keresztény egyházak egymás keresztségét elfogadják érvényesnek, de az unitárius keresztséget nem.

Ez azt is jelenti, hogy ha a kislányukat unitáriusnak keresztelik, akkor a mi szempontunkból nézve ő meg nem keresztelt embernek fog számítani, nem részesül a valódi keresztségi kegyelemben.

Az egyház tanítása szerint nem csak a gyermekek vallásos (katolikus hitben való) nevelése fontos kötelesség, hanem a házasság békéjének, egységének megőrzése is. A katolikus házasfél a házasságkötése előtt nem azt ígéri meg, hogy minden áron mindegyik gyerekét katolikus vallásúnak neveli, csak azt, hogy igyekezni fog ennek érdekében minden tőle telhetőt megtenni, azonban nem olyan áron, hogy emiatt a házasság szétessen, vagy megromoljon.

Ha a keresztség kérdésében enged a férjének, akkor ne erőltesse, hogy a maga szülei eljöjjenek az unitárius keresztelőre. Legyen annak tudatában, hogy ez az unitárius keresztség nem érvényes, nem hiteles keresztség, és ezért később, ha a kislánya hite bontakozik, nyugodtan meg lehet őt keresztelni a katolikus egyházban.

Ha meg tudja kérni a férjét, hogy ő engedjen, és a kislányt megkeresztelhessék katolikus templomban, akkor esetleg megtehetik azt, hogy egy alkalommal elmennek az unitárius templomba, és ott megkérik a lelkészt, hogy áldja meg a kislányt.

Próbálják a kérdést nyugodtan végigbeszélni, nem megbántva, vagy minősítve egymást. Próbálják mindenek előtt a kislány javát nézni.