Kezdőlap A lelkiatya válaszol Misemulasztás

Misemulasztás

Tisztelt Lelkiatya! A kérdésem az lenne, hogy ha vasárnapi misét mulasztottam, attól áldozhatok-e következő alkalommal? Vagy csak akkor mehetek áldozni, ha ezt előtte meggyóntam? Halálos bűn a misemulasztás?

Kedves Levélíró! A Biblia egyik nagyon fontos parancsa, ajándéka az Úr napjának megszentelése (Kiv 20,8-11). Az ünnepek az egyik utolsó mentsvárai az emberségünknek. Amíg tudja kiemelni a fejét a taposómalomból, tudja kiejteni a kezéből a fontosnak tűnő teendőit és tud megrendülten megállni a nálánál nagyobb Titok előtt. Addig ember az ember, amíg vannak ünnepei.

A keresztények kezdettől fogva mindenekelőtt az Eukharisztia, Jézus áldozatának és szeretetének lakomája megünneplésével szentelték meg a hetedik napot (vö. Jn 20,1.26; ApCsel 20,7; Jel 1,10). Sokan az életüket is kockára tették, sőt feláldozták a vasárnapi Szentmiséért. Az Abitina-i (a mai Tunézia területéről való) vértanúktól az őket vallató prokonzul meglepetve kérdezte, hogy miért gyűltek össze, ha tudták, hogy ez halálbüntetés terhe mellett meg van tiltva? Az egyikük (Emeritus) így felelt: „Vasárnap nélkül, az Úr titkai (azaz: teste és vére) nélkül nem tudunk élni!” Az életüknél is fontosabb volt a Krisztus iránti szeretetük.

Természetesen vannak olyan körülmények, amikor valaki nem tud részt venni a vasárnapi Szentmisén. Például, ha beteget ápol, és nem tudja kire bízni, akkor a betegágy mellett van a helye: a szeretet szolgálata szükséghelyzetben előbbre való, mint a vasárnapi Szentmisén való részvétele. Ugyanígy, ha valaki beteg, rosszul van, akkor fel van mentve a Szentmisén való részvétel alól. Van olyan eset, hogy egy utazás miatt valaki nem tud Szentmisére menni. Megtörténhet, hogy egy hirtelen, távolról érkezett vendég miatt kénytelen valaki otthon maradni. Minden ilyen esetben fontos azért megkérdeznünk, hogy szombaton este, vasárnap kora reggel, vagy későn este nem tudtam volna mégis elmenni, hogy Krisztus titkait ünnepeljem? Ha semmiképp nem volt lehetséges, próbáljuk a következő héten egy hétköznap bepótolni az elmaradt Szentmisét.

A Szentmisemulasztás akkor súlyos bűn, ha szándékosan, lustaságból, hanyagságból történt. Ha volt valamilyen körülmény (rosszullét, nehezen összeegyeztethető programok), akkor bocsánatos bűn, ilyenkor menjen nyugodtan áldozni, azután a legközelebbi gyónásában ezt a mulasztását is gyónja meg.