Kezdőlap Hírek A Missziós Kereszt bejárja a Kárpát-medencét

A Missziós Kereszt bejárja a Kárpát-medencét

A Missziós Kereszt bejárja a Kárpát-medencét
A 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészítéseként a jelenleg Esztergomban található Missziós Kereszt útnak indul a Kárpát-medencében, hogy bejárja a katolikus egyházmegyéket. Első állomása a Nyíregyházi Egyházmegyében lesz, ahol március 2-től kilenc helyszínen bő két héten át tartózkodik.

A keresztet, mely egy három métert meghaladó tölgyfakereszt – motívumkincsével a honfoglalás korát idéző – bronz borítással, 2007-re a Budapesti Városmisszióra készítették. Tíz évvel később a Vatikánba is eljutott a magyar katolikus püspökök ad limina látogatása során, s ott Ferenc pápa megáldotta a Missziós Keresztet, mely tavasszal indul el országjáró és határon túli körútjára. Március 2-án Máriapócson kezdődik körútja a Nyíregyházi Egyházmegyében, s az egyes állomásokon két-három napot időzik.

Ferenc pápa megáldja a keresztet:

A kereszt különlegessége, hogy a Szent Kereszt egy darabját és további tizennyolc ereklyét is elhelyeztek benne, s ezzel a magyar szentek egyedülálló ereklyetartójává is vált.

A Nemzeti Eucharisztikus Bizottság nyíregyházi egyházmegyei felelőse dr. Verdes Miklós így ír a kereszt és az Eucharisztia összekapcsolódásáról:

„A kereszt érkezése Kereszthódoló vasárnapra esik, így jelenléte a nagyböjt tartalmas eltöltéséhez is segítséget nyújthat. Egyszersmind elgondolkozhatunk az Eucharisztiához való viszonyunkon. »Kereszt által lett az egész világ öröme«, imádkozzuk a feltámadási reggeli zsolozsmában. A keresztáldozat elővételezéseként annak előestéjén adta »szent tanítványainak és apostolainak«, s adta nekünk testét és vérét lelki táplálékul, mely nekünk »valóban étel, és valóban ital«. Amikor szentáldozáshoz járulunk, akkor igent mondunk a keresztre, Krisztusra, átéljük azt a békét adó valóságot, hogy ő velünk van minden nap, s megvalljuk hitünket, hogy e táplálék által nekünk örök életet ad, örök életünk van. Közelítsünk hát bizalommal a kereszt felé, mint Mózes korában a rézkígyóra tekintettek hittel a zsidók, s keressük éhezve-szomjazva a találkozást az Eucharisztiában szüntelen közelítő, bennünket váró Krisztussal. »Az ajtónál állok és zörgetek.« – Nekem szól, engem hív Krisztus.”

Amint a máriapócsi kegykép körútja, a Missziós Kereszt kéthetes tartózkodása a Nyíregyházi Egyházmegyében alkalom lehet a zarándoklatra, a húsvéti gyónásra, a szertartásokba való aktív bekapcsolódásokra. A lelki megújulás imádságos alkalmaira hívjuk a híveket a tavasz első hónapjában.

További részleteket a Nyíregyházi Egyházmegye honlapján olvashat.