Kezdőlap A lelkiatya válaszol Mit jelent az életgyónás?

Mit jelent az életgyónás?

Szeretnék többet megtudni az életgyónásról. Többször is hallottam róla, soha nem sikerült odáig eljutni.

Kedves Levélíró! Az életgyónás azt jelenti, hogy valaki az egész addigi életének bűneit újra leteszi Krisztus keresztje elé, újra kéri ezekre a bűnökre az Ő megbocsátó, megtisztító, gyógyító kegyelmét.

Nem mindenkinek ajánljuk az életgyónást. Például semmiképp sem ajánlhat az aggályos lelkiismeretűnek, aki sohasem hiszi el egészen, hogy Isten megbocsátotta a bűneit, és ezért mindig újra és újra meggyónja ezeket. Az ilyen emberben az életgyónás(ok) még jobban erősítenék ezt a tendenciát. Különösen ajánlható az életgyónás nagy életfordulók (pl. esküvő, papszentelés) előtt, vagy egy komoly megtérés betetőzéseként.

Az életgyónás hosszasabb bűnbánatot, előkészületet igényel. Mindenképp olyan atyához forduljon ezzel a kéréssel, akiben érzi, hogy az irgalmas Atya szeretetével fogja segíteni ezt az életgyónást.