Kezdőlap Hírek Negyven éve halt meg Werner Alajos

Negyven éve halt meg Werner Alajos

A jeles lelkipásztor és egyházzenész lelki üdvéért szentmisét celebrált Beer Miklós váci püspök az OMCE elnöke november 8-án Máriaremetén. Tisztelőit és az énekeseket hívta ezen alkalomra az Országos Magyar Cecília Egyesület.

Werner atya 1905. július 14-én született Tiszakécskén. Pozsonyban kezdte tanulmányait. 1928. június 17-én Szombathelyen szentelték pappá. Mikes János püspök jóvoltából Rómában 1933-ig egyházi zenét tanult a Sancta Caecilia Akadémián. Közben 1931-ben itthon teológiai doktorátust szerzett. 1934-ben Rómából hazatért Szombathelyre, ahol elindította 8-14 éves fiúkból a később híressé vált kórusát, a Schola Cantorum Sabariensist. A római katolikus egyházi éneklési gyakorlat előírásainak szellemében – a szoprán-alt szólamok énekeltetésében a fiúgyermek-hangokat részesítette előnyben.
1936-tól a Zeneakadémia egyházzenei tanszékén előadásokat tartott, ekkor került jó barátságba Kodály Zoltánnal.
1938-ban kórusával zenei szolgálatot teljesített Budapesten a 34.Eucharisztikus Világkongresszuson. Nemzetközi hírnevet szerzett ez nekik, a második világháború azonban megakadályozta, hogy még híresebbek legyenek.
1944-ben Budapestre költözött, mivel tanári állást kapott a Zeneakadémián. Harmat Artúr, Bárdos Lajos és Forrai Miklós tanártársaként 1950-ig gregorián énekgyakorlatot, egyházi népéneket, szertartástant, egyháztörténetet, egyház-zeneirodalmat és latint tanított. Megszervezte az ugyancsak fiú-vegyeskarként működő Schola Regia kórust. A próbákat a lebombázott és félig romba dőlt házakban tartotta.
1946. január 10-én ő gyóntatta meg, majd kísérte a vesztőhelyre Bárdossy László volt magyar királyi miniszterelnököt, akit a népbíróság halálra ítélt.
1948-ban a Regnum Marianum hitoktató központ házfőnöke lett, egy év múlva azonban a kommunista hatalom megszüntette a közösséget, így Werner Alajost Máriaremetére helyzeték káplánként és kántorként. Természetesen ott is kórust szervezett, amellyel ugyancsak nagy sikereket aratott.
A Regnum Marianum közösség illegalitásban is tovább működött és mivel Werner is tagja volt, így 1961. február 6-án 68 paptársával együtt letartóztatták és 5 év börtönre ítélték.
Az 1963-ban kihirdetett általános amnesztiával szabadult, de 1964-ben újra letartóztatták és újra 5 év börtönre ítélték. 1967-ben amnesztiával szabadult. A második Regnum-per vádlottjaként 1967-ben letartóztatták. 1968-ig volt börtönben, ott írta meg Mercedes-miséjét a Fogolykiváltó Boldogasszony tiszteletére, amely az egyik leggyakrabban használt ordinárium hazánkban a római katolikus miséken. Kiszabadulása után részt vett a második vatikáni zsinatot követő reformmozgalmakban, több társával együtt részt vett a liturgikus énekek magyarra fordításában. Vezetője volt az OMCE által javasolt népénekreform munkálatainak,
az Éneklő Egyház adventi és nagyböjti próbafüzete az ő anyagi támogatásával jelenhetett meg. Az Országos Magyar Cecília Egyesület központi igazgatójaként pedig éveken át tanított a nyári kántorképző tanfolyamokon, és a Kántortovábbképzőben.
A sok börtön megviselte, így hamar ágynak esett és 1978. november 8-án szívinfarktus következtében elhunyt. Előbb Lékai László bíboros celebrálásával a Farkasréti temetőben temették el, majd Máriaremetén helyezték örök nyugalomra a kegytemplom melletti kertben.
Tudatosan vállalt szegénységben élt. A pápai követ Eugenio Pacelli bíboros (aki XII. Piusz néven pápa lett) 1938-ban kórusának aranyórát adományozott jutalmul, ezt nem sokkal később Werner zálogházba adta, az így kapott pénzt pedig szétosztotta a szegények között. Takács Nándor püspök és sokak tanúsága szerint ruhája is alig volt állandóan viselt reverendáján kívül, egész élete során pedig ha valamit kapott, azt mindig a rászorulóknak adományozta.
Az üldözések ellenére mérhetetlen volt aktivitása. Fáradhatatlan munkára, a vallásos világnézet megalkuvást nem tűrő terjesztésére vállalkozott országszerte.
Karmelita lelkiségéből adódóan mély kontemplatív imaélet jellemezte. Az Oltáriszentség előtt éjszakákon át fizikai erejét is felülmúló virrasztások kisérték életét. Aranymiséjét 1978. június 18-án mutatta be.
Az életszentség hírében halt meg Budakeszin. Tisztelete és kultusza azóta is élő és töretlen, közbenjárását sokan kérik és élvezik ma is. Imádkozzunk boldoggá avatásáért.

Varga László
omce központi-igazgató