Kezdőlap A lelkiatya válaszol Nem érdemeltem szenvedést

Nem érdemeltem szenvedést

Annyit szenvedek, és nem értem: miért? Édesanyám korán meghalt. Mindig árvának éreztem magam. Már 30 éves koromtól kínoz a betegség, csak járókával tudok menni. Meddig visel el így a férjem és a gyermekeim? Ezt érdemeltem? Annyi rossz nő van, azoknak jól megy a soruk! Nem értem az egészet, pedig próbálok vallásos maradni, mert hit nélkül elveszek!

Miért szenved annyit? Ez olyan nagy kérdés, hogy valóságos könyvtárat kellene elolvasni, csak azért, hogy a végén rájöjjünk: titok, megfejteni nem tudjuk. Ki tudja, hány tényezőből áll össze a világ sorsa, az ember élete: szabad akarat, természeti törvények, a véletlenek összejátszása, mind fölött titokzatos módon rendezi a történéseket az isteni Gondviselés. Úgy tűnik: egyedüli helyes magatartás, ha keresztjeinket átöleljük, minden ellenállást legyőzünk. Legyen meg az Isten szent akarata! Jó lenne arról is meggyőződni, hogy életünk végén vagy odaát, összeáll a kép: mi miért volt, világosan látjuk majd akkor földi szenvedéseink értelmét. Ott teljes meggyőződéssel valljuk: milyen jó is volt az Isten hozzám!

Ennek ellenére megpróbálunk néhány titkot feltárni, hiszen az értelmetlen szenvedés kibírhatatlan. Mindenkinek saját magával kell ezt a kérdést tisztáznia, ki-ki más-más gyökerét fedezi fel kínjainak.

Ezt érdemeltem! – így egyszerűen nem lehet igaz. Akkor egy vak eleve a legnagyobb bűnös lenne, aki pedig milliókat nyer a lottón, maga a tisztaság. Hátha még elgondolom, hogy Jézus a szenvedések Férfia, Szűz Mária a Fájdalmas Anya, a szentek szenvedtek a legtöbbet! Ők is bűnhődtek?

Ennek ellenére valóban van, aki megérdemelte bűnös múltjával. Boldog, ha erre rájön, és megadással viseli sorsát. De ki közülünk olyan ártatlan bárány, hogy egy kis földi tisztítótűz ne férne rá?!

Mások érzik, hogy lelkükben még sok a salak, a földies, amit ki kell égetni, hogy tiszta ezüst, arany legyen. Csodálatos hatása van a testi-lelki szenvedésnek: így lesz az ember nemessé, így érik a babér. Valóban a tűrőké, szenvedőké a mennyek országa. A szenvedő nagyon sokat tud: nagy titkokat. Képes az empátiára. A földi javak számára elvesztik bájukat, de mind vonzóbbak a lelkiek. Aki szenved, az nem megátkozott, hanem kiválasztott. Az Isten különleges módon szereti, valami nagyot akar belőle, életéből kihozni.

Ha valaki megérzi, átéli, hogy ő vezekel másokért, akkor elérte a legnagyobb fokot. Akkor teljesen a kereszten szenvedő Úr Jézust követi. ĺgy lehet a legtöbb kegyelmet kiesdeni másokért, a leghatásosabban segíteni a világon. A vezeklő szenvedők a világ legnagyobb jótevői. Nagy kitüntetés, ha valakit erre a szerepre választ ki az Isten!

Sokat kell imádkozni a fájdalmas rózsafüzért, hogy az ember saját szenvedését, annak kulcsát megértse, megtalálja. Jó elnézni a keresztet, vagy a szenvedő Jézus egy-egy megható festményét. Mindszenty hercegprímásnak is sok erőt adott tengernyi szenvedésében a töviskoronás Krisztus-kép, a felirattal: Devictus vincit – Legyőzetve győz. Ha nem lázadozunk sorsunk miatt, hanem nyugodtan keressük az égi megoldást és feleletet, megtaláljuk az igazi választ.

*

Isten, mi Atyánk, a te tulajdonod vagyunk, és egyedül a te kegyelmedbe helyezzük reményünket. Maradj velünk és oltalmazz minket minden szükségben és veszélyben. Ajándékozd nekünk Lelkedet, hogy felismerjük, ami helyes, és segítségeddel meg is tegyük. Ezt kérjük tőled Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Amen.