Kezdőlap Egyéb Ott lenni a másik ember mellett – Balog Márta szerzetesnővér, a Nyolc...

Ott lenni a másik ember mellett – Balog Márta szerzetesnővér, a Nyolc Boldogság Közösség tagja

Gyógytornászként mozgássérült, agysérült és krónikus betegekkel foglalkozott. Később gyógypedagógiát tanult és fogyatékkal élőket oktatott. A rendbe lépése után posztulátorként befejezte Mester Margit Mária boldoggá avatási ügyét, tavaly elkezdték a Győri Egyházmegye két vértanúság hírében meghalt papjának, Szemelliker Antalnak és Wohlmuth Ferencnek a boldoggá avatási ügyét.

„Erdélyben születtem, református családban nevelkedtem, hárman vagyunk testvérek, felnőttként katolizáltam. Vasárnapi templomba járók voltunk, részt vettem a hittanórákon is. Serdülőkoromban fellázadtam, mert a hiteltelen keresztény példák elfordítottak Istentől. De 16 évesen rájöttem, hogy ezzel kidobtam Istent, és mikor ezt megértettem, megfogalmaztam magamban, hogy Isten az én Istenem, vele nincs bajom, csak egyes teremtményeivel.

Ekkor éreztem először Isten hívását, de felfoghatatlan és ijesztő volt számomra. Évekig kimagyaráztam, hogy Isten radikális keresztény életre hív. A szerzetesi élettől féltem, inkább tudatosan a házasságra készültem. Voltam eljegyzett menyaszszony, mert Istent meg akartam győzni, hogy többet nyer egy szép, keresztény családdal, mint egy apácával” – meséli vívódásait Márta nővér.

1995-ben udvarlója elhívta a Nyolc Boldogság Közösségbe egy hétvégére, és amikor belépett a homokkomáromi ház ajtaján, akkor az az erős érzés tört fel benne, hogy ez az otthona, megérkezett.

„Pár hét múlva visszamentem egyedül egy hétre, hogy ellenőrizzem az érzéseimet. Ott elhangzott egy közbenjáró litánia a világért. Ez összefoglalta minden vágyamat, célomat, és megerősített, hogy itt a helyem. Akkor Pesten dolgoztam gyógypedagógusként, és visszatérve annyira elbizonytalanodtam, hogy kinyitottam a Bibliát. Ruth könyvében ez állt: ahová te mész, oda megyek én is. Éreztem, hogy ezt nem tudom egy férfinak se kimondani, csak Jézusnak. Szakítottunk a barátommal, és 1996-ban beléptem a közösségbe, 2005-ben örökfogadalmat tettem. Éltem egy évet Belgiumban, ahol a közösség nemzetközi képzésében vettem részt. Tanultam két évet Rómában és három évet Franciaországban, ahol a generalátuson dolgoztam.

A Szentírásból a Bethesda fürdőben történt gyógyítás segített megérteni, mi is zajlott le bennem 16 évesen. Megragadott a beteg ember szava, aki azt mondja Jézusnak: Uram, nincs emberem (Jn 5,7). Akkor értettem meg, hogy bennem van az a mély vágy, hogy embere lenni másoknak, akik a magánnyal, a kiszolgáltatottsággal küzdenek.”

Két évig haldoklókat kísért, egy évig Alzheimer-kórban szenvedőket és három évig egy HIV-fertőzött gyerekeket befogadó intézetben is szolgált Marosvásárhelyen.

„A közösségben először hittanár-nevelő tanárképzésben vettem részt, elkezdtem teológiát és egyházjogot tanulni, és elöljáróim kérésére Rómában egyházjogból doktoráltam. Ottani tanulmányaim alatt elvégeztem a Szenttéavatási Kongregáció posztulátor iskoláját és a Szerzetesi Kongregáció kétéves Szerzetesi jog, teológia és lelkiség képzését.

Ezután több olyan európai és amerikai egyházi közösség, intézmény keresett meg, akik valamilyen krízishelyzetbe kerültek. Abban segítettem őket, hogy feltérképezzük a problémákat, és stratégiát, módszereket találjunk, hogy túljussanak ezeken a nehézségeken.”

Hetedik éve az afrikai nővérközösség elöljárója. Egyházjogot és morálist tanít a Veszprémi Érseki Főiskolán, és a Pasztorális Intézet munkatársa. Tagja egy nemzetközi munkabizottságnak, mely a megszentelt élet új formáival foglalkozik.

„Egyik meghatározó élményem a közép-afrikai Banguiban volt 2016-ban. Két éve folyt a polgárháború. A háború kitörésekor felszólítottuk a közösségünk szerzeteseit, hogy hagyják el az országot, de ők azt mondták, maradnak. Az egyik fiatal afrikai nővérünk mesélte, hogy egyik nap betörtek a házunkba a fegyveres katonák, és parancsba adták, hagyják el a házat másnap délután 3-ig. Aki akkor még ott lesz, azt lelövik. Az udvarunkon ötvenezer menekült volt, és ha a nővérek elmennek, a menekülteket halomra lövik. Másnap a katonák sorba állították a szerzeteseinket, és egyenként megkérdezték, hogy mit döntöttek. Mindenki azt mondta, hogy marad. Ezután a katonák szó nélkül elmentek. Kérdésemre, hogy a nővérek miért maradtak, a nővér azt válaszolta: Jézus sem ment el, hanem itt maradt. Akkor megértettem, hogy ennyire egyszerű és húsba vágóan reális az életem, vagyis ott kell lennem, ahol Krisztus van.”

2021 decemberében Magyarországon gyűjtés indult közép-afrikai Banguinak 700 gyermek karácsonyi ajándékozására.

„Annyi adomány gyűlt össze, hogy három árvaház és a lakónegyedünk szegény gyerekei is kaptak ajándékot, és egy iskola építésében is segíthetünk. Az ottani szerzetes testvérek küldtek kisfilmeket arról, ahogyan a gyerekek megkapták ajándékaikat, és még most is könynyes a szemem, amikor látom, hogy a meggyötört, sokszor alultáplált gyerekek arca felragyog, ahogyan önfeledten simogatják a kislányok a babájuk haját, vagy a fiúk fociznak egy igazi, új saját labdával.”

A hűségről és az elköteleződésről a nővér ezt mondta: „Egy kérdésem van: tudunk-e kedvet csinálni nekik a hűséghez? Tudjuk-e olyan örömmel, szenvedéllyel belevetni magunkat az élet, a család, a közösségeink szolgálatába, amitől nekik is kedvet csinálunk ehhez?

Szeretet és hűség (Péld 3,3). Ez az ige kísér évek óta. Afrikai utazásaim során az emberi nyomor olyan mélységeivel találkoztam, melyek megrengették hitemet Istenben és az emberekről való elképzeléseimet. De ez az Ige mindig erőt ad. Nekem nincs más dolgom és célom, mint szeretetet vinni oda, ahol az emberek elfáradtak, elfásultak. Amikor nem érzem, vagy én is elfáradok a szeretetben, kérem Krisztus kegyelmét, hogy hűséggel tudjak Vele lenni, és azok mellett maradni, akiknek nincs más emberük.”

Rózsásné Kubányi Andrea

a lelkiatya válaszol betegség boldogság Böjte Csaba bűn család Egyház események Európa Ferenc pápa fiatalok gyerek gyónás halál határontúl hit házasság ima Isten Istenkapcsolat Jézus kultúra lelkiatya Magyarország nagyvilág pap papok Pál Feri remény segítség szentek szentmise szentségek szenvedés szerelem szeretet társadalom Vatikán vers viccek válás zene élet életbölcsességek életút