Kezdőlap Egyéb Pisti és a méhek – Balogh Petres Judith mesekönyve

Pisti és a méhek – Balogh Petres Judith mesekönyve

Pisti és a méhek – Balogh Petres Judith

A tizenéves olvasó megtanulja felismerni a fantázia és a valóság közötti határt, szókincse, tudatbázisa gyarapszik, fogalma lesz a törvénytisztelet, a megbocsátás, az önálló gondolkodás, az udvariasság jelentéséről és jelentőségéről – röviden így lehetne összegezni a Pisti és a méhek – Menedék a kaptárban című mesekönyv erényeit. Balogh Petres Judith története eredetilegaz USA-ban jelent meg angolul Safe in a Beehive címmel, és értékeként az amerikai pedagógusok is sokkal inkább Pisti fejlődését emelték ki, mint a méhek megismerését. A meseregény magyar fordítását immár a hazai gyerekek, szülők és nevelők is kezükbe vehetik.

Balogh Petres Judith 1933-ban született Hévízen. Tizenegy éves volt, amikor életútja hazájából Nyugatra vezette. Sikeres tanári pálya a Németországban állomásozó amerikai erők gyermekeinek létesített Frankfurt környéki iskolában, a Magyar Világhíradó című újság szerkesztése az Egyesült Államokban és immár tizenhárom, angolul és magyarul megjelent kötet – ez csak néhány szempont, ami eszünkbe juthat Balogh Petres Judith nevéről, az íróról, aki ötven külföldön töltött év után tért vissza Magyarországra és aki jelenleg a veszprémi Életöröm Idősek Otthonában él. Útban hazafelé – Két kontinensen keresztül című kétkötetes önéletrajzi műve is először angolul jelent meg az USA-ban 2020 májusában, majd egy évvel később a magyar fordítás is napvilágot látott. Könyveiből kitűnik csodálatot kiváltó élete, gazdag élettapasztalata, elfogultságmentes látásmódja és konszenzuskereső véleménye, mindent bearanyozó, szelíd humora és rendíthetetlen istenhite. Emlékeztet is, hogy a tudósok, gondolkodók tekintélyes hányadának meggyőződése szerint sem szabad a tudományt és a hitet szétválasztani. Érvként XI. Piusz pápát idézi: „Akik azt állítják, hogy a tudomány összeférhetetlen a vallással, azok olyat mondatnak a tudománnyal, amit az sohasem mondott, illetve azt mondatják a vallással, amit az sohasem tanított.” Balogh Petres Judith kötetei egyértelmű tanúságtételek a hit, a keresztény kultúra, a hazaszeretet és a család erkölcsi értéke mellett.

A szerző a közelmúltban magyar nyelvű mesekönyvvel jelentkezett. Mint mondja, a Pisti és a méhek megjárta a kiadás fájdalmas és göröngyös útját, aztán mindennel és mindenkivel dacolva, „csakazértis” megjelent, hogy tanítsa és örvendeztesse a tíz év feletti olvasókat. Balogh Petres Judith így mutatja be egyszerre oktató és szórakoztató munkáját:

– Pisti, a rosszcsont bajba keveredik, picire zsugorodik és a méheknél talál menedéket. Amíg közöttük él, megismeri nemcsak az életvitelüket, hanem azt a döbbenetes, szinte hihetetlen üzenetet is, hogy az emberiség túlélése, a mai tudásunk szerint, elképzelhetetlen a méhek (porzási) munkálkodása nélkül. Ha kipusztulnának a méhek, illetve megcsappanna állományuk, az emberiség idejét csak néhány évben lehetne számolni. A mai környezetrombolás világában valóban életfontosságú, hogy ismerjük és szeressük a méheket.

Ezen kívül a történet más szempontokat is szolgál. Egyrészt Pisti összeférhetetlen és felelőtlen magatartása lassanként megváltozik a méhek tanítása következtében, másrészt, mivel csak álmodja a kalandot, a tizenéves olvasó megtanulja felismerni a fantázia és a valóság közötti határt, ami nagyon fontos lépés a fejlődése folyamatában. A fantázia fejlesztése jó és kívánatos, de eljön az idő, amikor fel kell ismernie, hogy a valóság is van olyan szórakoztató, mint a képzelődés.

Ennek érdekében ebben a könyvben – sok éppen divatos mesével ellentétben – az állatok (jelen esetben a méhek) nem veszítik el egyedi jellegüket, egyéniségüket, illetve nem változnak méhkarikatúrákká. Nem majmolnak emberi életmódot és értékeket, hanem mindvégig méhek maradnak, és a saját törvényeik szerint élnek, saját természetüknek megfelelően viselkednek – nem viselnek ruhákat, nem alusznak ágyakban, nem esznek terített asztalnál, nem élnek emberi igényekkel, még akkor is teljes értékű méhek maradnak, amikor emberi szóval kommunikálnak Pistivel. Mindvégig a saját törvényeik szerint működnek.

A történet olvasása közben a fiatal olvasó szókincse, tudatbázisa szinte észrevétlenül gyarapszik, például a mesébe szőtt valós tényeken keresztül, illetve szavak, mondatok ismétlésével. A történet többek között érinti a törvénytiszteletet, a kapzsiságot, a kísértést, a félelmet, a megbocsátást, az önálló gondolkodást, az udvariasság fontosságát is, természetesen a tíz év felettiek szintjén.

A könyv különlegessége – teszi hozzá Balogh Petres Judith – a Függelék, a szülőknek, nevelőknek, tanároknak kínált ötletsorozat, amely segít az olvasás élményének gazdagításában, elmélyítésében.

Bizonyítottan bajban vannak a gyermekeink, már neuropszichológusok is meghúzták a vészharangot. Nem képzelem, hogy meg tudnám változtatni az ördögi irányt, de remélem, hogy felismerve a problémát, könyvem és főként az előadásaim révén parányit talán segíthetek” – mondja a szerző.

A Pisti és a méhek lapjait és borítóját Fülep Gertrúd grafikus mesterien szerkesztett képei teszik széppé és kedvessé.

Jó szívvel ajánljuk Balogh Petres Judith saját kiadású köteteit, amelyek személyesen tőle rendelhetők meg a judithpetres@gmail.com e-mail-címen.

Varga Gabriella