Kezdőlap A lelkiatya válaszol Reformátusként hogyan kérhetem a befogadást a katolikus közösségbe?

Reformátusként hogyan kérhetem a befogadást a katolikus közösségbe?

Kedves Lelkiatya! Reformátusként konfirmáltam, de szeretném felvenni a római katolikus hitet. Mit kell tenni ahhoz, hogy ezt megvalósítsam?

Kedves Levélíró! Nagyon örülök annak, hogy őszintén keresi Istent, a teljes krisztusi igazságot, és hogy szeretné befogadását kérni a katolikus egyház teljes közösségébe, amely ezt a krisztusi kincset, ha törékeny cserépedényben is, de 2000 év óta a Szentlélek segítségével mégis megőrizte és hordozza.

A befogadás szertartása végtelenül egyszerű, és ugyanakkor nagyon mély: a befogadást kérő személy elmondja a Nícea-Konstantinápolyi Hitvallást, majd egy záró mondatot, amely kifejezi, hogy elfogadja mindazt, amit a katolikus egyház mint kinyilatkoztatott igazságot hirdet és vall. Ez a záró mondat a legfontosabb hitigazságokra utal (pl. az Eucharisztiában valóban Krisztus tettét, Őt magát vesszük magunkhoz; a bűnbocsánat szentsége; a házasság szentsége; az elhunytakért való imádság helyes volta; a szentek tiszteletének megengedett volta; a hit mellett a szeretet parancsának fontossága a keresztény életben). Ezután a pap imádkozik Önért és megáldja Önt.

Ezt a befogadást bármely katolikus papnál kérheti. Szükséges majd ehhez bemutatnia a keresztlevelét. Ha szükséges, akkor a pap egy előkészítőt fog tartani, vagy ajánlani az Ön számára. A befogadás után pedig elkezdhet részesülni a szentségekben (gyónás, áldozás, bérmálás az illető atya útmutatása szerint).

Reformátusként az alábbi írásunk is érdekelheti: Fegyveresek megöltek egy 8 gyermekes református lelkészt és feleségét