Kezdőlap A lelkiatya válaszol A saját anyám tette tönkre az életemet

A saját anyám tette tönkre az életemet

Még jóformán gyerek voltam, amikor az anyám szekírozott, hogy miért nincs udvarlóm? Végül kinézett egy fiút, akivel összezárt. Ezután már szabad volt az út. Ő rendezett jóval később egy látványos egyházi esküvőt. Gyermekemet is ő kereszteltette meg másfél éves korában. Az a lényeg, hogy sok vendéget hívott. Én testi-lelki nyomoréknak érzem magam. Férjem rám fogja, hogy tőrbe csaltam, pedig az „édesanyám” volt, aki rossz útra vitt. Ő engem soha nem szeretett. Hitem már nincs. Anyám verte ki belőlem még gyerekkoromban. Állandóan hajtogatta: nem halad, aki vallásos. Velem vajon mi lesz? Senkim sincs nagy bajomban!

Sok levelet küldtek már nekem, de ennyire szívszorító sorokat még nem olvastam. Leírni is borzalmas: saját édesanyja viszi bele a bűnbe, űzi bele egy pokoli házasságba. Ráadásul hitétől is megfosztja. Szinte lehetetlennek látszik, amit ezeken kívül megír: anyja most már naponta megy misére és áldozik mindezek után. Mit lehet erre válaszolni, azon kívül, hogy végtelenül sajnálom önt, együtt érzek szomorú sorsában és imába foglalom.
Mégis van írnivalóm. Sajnos, az ön anyja nem egyedüli. Nem tudom, hogy sok-e vagy kevés az igazi édesanya. Azzal, hogy gyereket szül, a nőben az igazi anyai érzés, az önzetlen, mindent feláldozó szeretet nem alakul ki. Ez csak elképzelés, vigasztaló ábránd, a valóság egészen más. Létezik nagyon sok igazi édesanya, de vannak anyák, akik csak szomorúságot és bajt hoznak gyermekeik fejére.
Saját anyjáról tételezze fel azt, amit Jézus mondott a kereszten: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek! Csak a szíveket és veséket vizsgáló Isten lát belénk, anyjába is. Nekünk, magának is egy kötelessége van: megbocsátani és megpróbálni imádkozni érte. Ezt ki kell dolgoznia az „elkeseredett árva” lelkében.
Férje felé pedig be kell bizonyítania, hogy hűséges, igazi, jó feleség! Ha így tesz, akkor férje idővel hálát ad Istennek, hogy ilyen asszonyt kapott élettársául, akivel öröm, gyönyörűség élni. Ha olvasná a szent asszonyok élettörténetét, látná, hogy képesek voltak megszelídíteni, jó emberré tenni gonosz férjüket.
Sajnos, csupa feladatot írok le, de ha nem vesz erőt saját magán, ha nem tesz meg mindent, akkor valóban nagy bajban lesz. Viszont, ha összeszedi magát, megmenti életét.

Ez a másik feladat: saját gyermekének legjobb édesanyja legyen. Cáfoljon rá szülője viselkedésére! Vigyázzon, nehogy öntudatlanul is az anyját utánozza. Erre hajlamos az ember. Csak mosolygós, kedves feleséget, anyát, nőt szeretnek, kedvelnek családon belül és kívül. Tessék erőnek erejével arcot változtatni!
Végül hitét mindenáron vissza kell szerezni. Hogy legyen valakije, aki tiszta szívéből szereti, erősíti, támogatja, ehhez csak egy út vezet: újból rátalálni a Jóistenre. Hála Istennek, mód van arra, hogy vallásos legyen. Hogy szíve mélyén ott él ez a vágy, mutatja megdöbbentő levele. Nem tudom, hogyan fogjon hozzá hitéletének visszaállításához. Kisleány korában biztos szerette a kis Jézust, a boldogságos Szűz Máriát. Próbáljon imádkozni, olvasgatni, főként Szent Lukács evangéliumát, betérni magányosan egy csendes templomba, avagy belevetni magát egy ünnepi, megdöbbentő szentmise élményébe, talán keresni egy papot, aki megérti. Ima, szentmise, Szűz Mária nélkül én sem bírnám ki ezt az életet.
Szeretném, ha kapnék újból levelet, amely már örömteli.