Kezdőlap A lelkiatya válaszol Tarthatunk ökumenikus esküvőt?

Tarthatunk ökumenikus esküvőt?

Tisztelt Lelkiatya! Férjemmel tavaly kötöttünk polgári esküvőt. Idén a templomi szertartást is szeretnénk megtartani. Római katolikus, vallásomat gyakorló vagyok. Férjem református, de ő a hitét nem gyakorolja a konfirmálása óta. Úgy egyeztünk meg, hogy az esküvő lehet katolikus, de a születendő gyerekeket reformátusnak keresztelnénk meg. Ezt az Egyház engedélyezné? Amennyiben nem, nekem mint katolikusnak érvényes lenne a református templomban kötött házasság? (Azt olvastam, hogy ma már nehéz ökumenikus szertartást megszervezni, sok helyen nem is tartanak.)

Kedves Levélíró! Örülök, hogy szeretnék Isten áldását is kérni a házasságukra, és szeretnék majd a gyermekeiket is megkeresztelni, a hit kincsét az ő számukra is továbbadni. Nem egészen értem, hogy ha a férje nem vallásos, akkor miért jó az, hogy a gyermekek az ő vallására lesznek keresztelve, hiszen nem fogja tudni őket elvinni a templomba, nem fog tudni a hitben igazi példa lenni a számukra, mert ő sem gyakorolja a hitét. Így a gyermekek keresztelésének nem sok folytatása lesz, csak egy szertartás marad. Nem az volna a helyesebb, hogy abban a hitben nevelik őket, amelyet valamelyest önök (pontosabban Ön, a feleség és édesanya) is él, hisz, és gyakorol? Így lenne esély arra, hogy a gyermekek is megkapják a hit kincsét.

A kérdésére válaszolva a katolikus esküvő feltétele az, hogy a katolikus fél megígérje (írásban), hogy a katolikus hitét megőrzi, és mindent megtesz azért, hogy a gyermekei katolikus hitben nevelkedjenek, a pap pedig aláírja, hogy a másik félnek tudomása van erről az ígéretről.

Lehetséges ökumenikus szertartás szerint esküvőt tartani: Ha ez nem katolikus templomban történik akkor a helyi püspök engedélye kell ehhez. Ezt az engedélyt a plébános kéri meg. Indokolt esetben a legtöbb püspök megadja erre az engedélyt.

Ha református templomban szeretnének református esküvőt tartani, ez lehet katolikus szempontból is érvényes házasság, ha a helyi püspök előzetesen engedélyt adott erre az esküvőre (úgy, mint az élőző esetben). Az engedély egyik feltétele itt is a katolikus fél ígérete, hogy megőrzi a katolikus hitét, és igyekszik a gyermekeit is ebben a hitben nevelni.

Ez az ígéret nem jelenti azt, hogy végül feltétlen mindegyik gyermek katolikus lesz. Lehetséges olyan eset, amikor a katolikus fél minden tőle telhetőt megtesz (a házasság egységét és harmóniáját nem veszélyeztetve), végül azonban mégis egy-két gyermek a másik fél felekezetét követi.

Kedves Levélíró! Gondolja meg, amit a levél elején írtam. A legfontosabb most nem a jelen szertartások részleteit eldönteni, a legfontosabb a gyermekek hitben történő nevelését jó sínre tenni. Ezért inkább abban egyezzenek meg, hogy a gyermekek katolikusnak lesznek keresztelve, így Ön biztosítani tudja az ő hitben való nevelésüket, most pedig az esküvő módja legyen úgy, ahogyan a férje szeretné (akár református templomban, vagy ökumenikus szertartás szerint).