Kezdőlap A lelkiatya válaszol Túl sokat jár templomba

Túl sokat jár templomba

Feleségem minden este fogja magát, és elmegy a misére. Itt hagy egyedül. Én is elmegyek időnként, de azért nem kell folyton a templomot bújni! Csak azt tudnám, mi szerez neki ott akkora örömet, hogy ha valami ok miatt elmarad, alig bírni vele. Már arra is gondoltam, hogy vele tartok, hiszen ráérek, nyugdíjas vagyok, de csak az asszonyoknak van ott helyük. Jó lenne kicsit lebeszélni a feleségemet, bár attól félek, hogy netalán még engem is rábeszél.

Amit leírok, felesége is elmondaná, de biztos nem hinne neki. Mi vonzza őt annyira? Minden bizonnyal az a kedves társaság, szakszóval: kisközösség, akik mindennap összejönnek. Panaszolja is levelében, hogy a többiek már az utcán várakoznak rá. Csodálatosan jó érzés együtt lenni azokkal, akiket szeretünk, akikkel egy az érzésünk, együtt énekelünk, imádkozunk, közösek terveink, vágyaink. Ne higgye, hogy pletykálnak, teljesen ártatlan, kedves dolgokat beszélnek meg egymással. Szegény egész nap otthon van, végzi házimunkáját, engedje meg neki, hogy este igazán jó társaságban legyen.

A másik vonzerő maga a templom. Biztosan ön is érezte már, hogy a megszentelt falaknak varázsuk van. Elég bejönni, a szenteltvízzel keresztet vetni, és beülni egy padba, az embert elfogja egy meleg, nyugodt érzés. Ez egy más világ. Itt nyugalom és béke van, bármelyik templomban. Ha saját templomomba megyek, ahol minden falhoz, képhez, szoborhoz kötődöm, hiszen itt voltam kicsikoromtól fogva, és minden kedves, szent esemény itt történt velem, az elsőáldozás, a bérmálkozás és a többi, akkor sokszorosan kedves és jó érzés itt lenni. Aki igazán vallásos, az jobban érzi magát a templomban, mint otthon. Akármilyen kedves családi házat is építettek, ne haragudjon azért, hogy felesége falujuk templomában oly kellemesen érzi magát.

De nemcsak asszonytársai közé megy a templomba, hanem szentmisére, és ez még sokkal több. Ez a leghatásosabb ima, amelyet nem ketten-hárman, hanem Jézus nevében, jelenlétében intéz az Atyához a szentmisére összegyűlt közösség. Ennek a hatása, eredménye oly erős, hogy mindent fölülmúl. Ezért itt a miséző pap sorban megemlékezik mindenkiről. Hathatós segítséget nyernek azok a lelkek, akikért akkor imádkozunk, amikor ez a szent és félelmetes áldozat (Jézus teste és vére) fekszik az oltáron előttünk. Ez az ima annál hatásosabb, minél jobban egyesülünk a szentmisében Krisztussal. Minden bizonnyal felesége minden este áldozni is szokott, így tökéletesen elnyeri a szentmiseáldozat minden gyümölcsét. 100%-ra veszem, hogy ott a templomban önért is sokat imádkozik.

A mise végül visszaküldi őt a mindennapi életbe, otthonába, férjéhez, hogy szeressen és nagyon jó legyen. Biztos látja feleségén azt az erőt, nyugalmat, lelki békét. Ezért nyugtalan akkor, ha elmarad a szokott esti program.

ĺgy lehet az unalmas estét boldoggá tenni! Én is alig várom mindennap, hogy eljöjjön az első harangszó, mehessek misézni, és együtt legyek azokkal a kedves hívekkel, akik ennyire szeretik az Isten házát.

Azon csodálkozom, hogy erre az örömre nem jönnek nagyon sokan rá! Hogy tudnak egyáltalán otthon maradni, amikor szól a harang? Tudom, csak a vasárnapi szentmise kötelező, semmi bűnt nem követ el, aki hétköznap távol marad. Itt csak arról van szó, hogy kicsit érzéketlenek, vagy még nem kóstoltak bele ebbe a csodálatos esti szórakozásba, amit a szentmise nyújt. Nemcsak asszonyoknak, férfiaknak is!

*

Ha kórházban vagyok, a legjobban az fáj, hogy nem lehet misézni. Igaz, hogy mindennap megáldozok, de bemutatni a szentmiseáldozatot egészen más. Nem tudom, hányszor miséztem életemben, de legalább 18–20 ezerszer, mégis mindig új, mindig annyira várom!