Kezdőlap A lelkiatya válaszol Van-e testi szerelem a túlvilágon?

Van-e testi szerelem a túlvilágon?

Kedves Lelkiatya! Az új földön amit Isten készít nekünk, lesz nemi élet mindenkinek, vagy csak azoknak, akik a földön megházasodtak?

Kedves Levélíró! Az örök életben, Isten örök szeretetében teljesen másképp fog élni az ember, mint itt a véges, földi életben. Igaz, hogy testben támadunk fel, de szellemi testben (1 Kor 15,44). Jézus, amikor megkérdezik tőle, hogy egy olyan nő, akinek hét férje is volt itt a földön, odaát melyiknek lesz a felesége, ezt feleli: a feltámadás után már nem nősülnek, és nem mennek férjhez, hanem úgy élnek, mint Isten angyalai (Mk 12,25).

Odaát olyan testi kapcsolat férfi és nő között, mint itt a véges, földi életben volt, nem lesz többé. Odaát gyermekek sem fognak már születni, nem lesz szükség a földi termékenységre, hiszen minden ember a beteljesedés állapotában él.

Ez nem jelenti azt, hogy az örök életben nem lesz szeretet. Az örök élet nem is fog másból állni, mint végtelen szeretetből. Isten ölel magába minket, egyre mélyebben hatolunk bele az Ő csodálatos, kimeríthetetlen szépségébe, és teljes szeretetben élünk egymás iránt is. Istenben magában sincs nemiség és testi kapcsolat, ez mégsem okoz benne semmifajta hiányt. Nem a testi szerelem a szeretet legmélyebb, végső formája.