Kezdőlap A lelkiatya válaszol Visszatérhetek a Katolikus Egyházba?

Visszatérhetek a Katolikus Egyházba?

Kedves Lelkiatya! Nem kaptam vallásos nevelést a családomtól, mégis a hit felé fordultam, és kamaszkoromban a római katolikus egyházban megkeresztelkedtem, illetve – ugyanazon alkalommal – bérmálkoztam is. Sok év után sajnálatos módon kiüresedett a hitéletem, a szentségekben való részesedés, a szentmisén való részvétel nem érintett már meg, mindezeket közönnyel szemléltem, és valamiért úgy véltem, egy másik (bizonyos értelemben, külsőségekben visszafogottabb) egyházhoz való csatlakozás lehet a megoldás a helyzetemre. Ezért a református egyház tagja lettem, ahol konfirmáltam is. Évek múlva azonban a katolicizmus egyre jobban hiányzott, a lelkiségnek azok a sajátosságai (a szentgyónás, a Mária-tisztelet, a szentek tisztelete stb.), ami jellemzően és egyedien katolikus sajátosság. Átértékeltem az ezekhez fűződő viszonyomat, és minden vágyam, hogy a történtek után, azok ellenére visszatérhessek az Egyházhoz. A kérdésem az lenne, hogy ezt ilyen előzmények után hogyan, milyen feltételekkel tehetném meg?

Kedves Levélíró! Nagyon örülök annak, hogy újra keresi Istent, a Vele való kapcsolatot, hogy mélyül a hite. Örülök annak, hogy meglátta a katolikus egyház által hordozott kincsek (pl. gyónás, szentek tisztelete) fontosságát, értékét.

Mivel Ön megkeresztelkedett és megbérmálkozott, hivatalosan a katolikus egyház tagjának számít. A katolikus hit elhagyását kell meggyónnia egy püspöknél (vagy egy penitenciárius kanonoknál), akinek van megbízatása arra, hogy a hit elhagyásával kapcsolatos egyházi büntetés alól Önt feloldja. Bátran és minél hamarabb végezze el a gyónását, és attól kezdve újra részesülhet a szentségekben.