Kezdőlap A lelkiatya válaszol Visszatérhetek az Egyházhoz?

Visszatérhetek az Egyházhoz?

Visszatérhetek az Egyházhoz?
Tisztelt Lelkiatya! Katolikus családba születtem, a családomnak mindig is nagyon fontos volt a vallás, én is ebben nevelkedtem, teljesen tisztában voltam a legtöbb vallási fogalommal és ami még ennél is fontosabb, volt személyes hitem és tudtam, hogy Isten mennyire jó. De ennek ellenére körülbelül 25 éves korom környékén teljesen elfordultam a vallástól, hittagadó lettem, hozzátenném, teljesen tudatosan és önszántamból. Az okát pontosan nem tudom megmagyarázni. Ha vissza szeretnék térni az Egyházhoz, az hogyan lehetséges?

Kedves Levélíró! Örömmel olvastam a levelét, mert az tűnik ki belőle, hogy szeretne visszatérni a hit útjára, szeretne szakítani a korábbi hitetlenségével. Isten az élet Forrása. Ha Hozzá megyünk, az életünk kiteljesedik. Igazi, teljes békét csak Ő tud adni az embernek. Menjen Őhozzá, hogy ebben a békében részesedhessen.
A Biblia arra tanít. hogy Isten a hazatérő tékozló fiút kitárt karokkal várja. Ezzel a bizalommal induljon el a megtérés útján.
Az egyházi törvény csak abban az esetben bünteti kiközösítéssel a hitehagyást, ha az illető tudatában volt annak, hogy a hitehagyása ilyen büntetést von maga után (1324. kán. 9). És még ha ez az eset állna is fenn az ön esetében (vagyis hogy tudta, hogy kiközösítéssel büntetik a hitehagyását), a kiközösítés feloldása ebben az esetben (a hitehagyás esetében) nincs a Szentszéknek fenntartva (1364. kán.). Ez azt jelenti, hogy bármely gyóntató papnál meggyónhatja a hitehagyás bűnét. A gyóntató atya erre a bűnre a szokásosnál súlyosabb penitenciát fog kiszabni, mert a bűn súlya sokkal nagyobb. Ezt azonban a maga javára teszi, gyógyító szándékkal.
Menjen el mihamarább, és gyónja meg a bűneit, tegye le őket Krisztus keresztje elé! Át fogja élni az Ő gyógyító, újjáteremtő, felemelő kegyelmét! Végezze el a kiszabott elégtételt! Találja meg újtra a hit útját, annak örömét, fényét!
Ehhez kívánok sok erőt és áldást! Isten hozott újra itthon, az atyai házban!