Kezdőlap Hírek A Biblia könyvein átívelő szivárvány

A Biblia könyvein átívelő szivárvány

Sokan és sokféleképen próbálták már a Biblia belső összefügéseit, kereszthivatkozásait valamilyen módon vizuálisan is megjeleníteni. A sok kísérlet közül messze a leglátványosabb és lenyűgözőbb, amit egy szerzőpáros, Christoph Römhild (evangélikus lelkész, Hamburg, Németország) és Chris Harrison (számítástechnika professzor, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA) hozott létre még 2007-ben.

„Valami olyasmit akartunk, ami kifejezi tiszteletünket és az adatok komplexitását is megmutatja minden szinten, azaz, ahogy az ember közeledik a kisebb részletek felé, azok is láthatóak legyenek. Így jutottunk el a szivárvány diagramhoz”. Így emlékezik vissza Chris Harrison a szivárvány diagram közös megalkotására.

A szivárvány diagram a maga 63.779 kereszthivatkozásával (cross-reference) így néz ki:

Akinek módjában áll az nézze meg számítógépen az alábbi linken:

http://chrisharrison.net/projects/bibleviz/BibleVizArc7mediumOrig.jpg

Aki menüből szeretné elérni: www.chrisharrison.net menü: Fun Projects / Information Visualization / Visualizing the Bible

A vízszintes vonal a szivárvány alján mutatja a Biblia könyveit fejezetenként (Mózes I. könyv, első fejezetétől – a Jelenések könyve, utolsó fejezetéig). A könyvek váltakozó színnel, fehér és világos szürke (csak internetről, megfelelő nagyítással látható) jelennek meg egymás után. A függőleges vonalkák hossza arányos a fejezeten belül található versek számával.  A Bibliában található 63.779 db. kereszt hivatkozás egyesével, külön-külön íven jelenik meg és a színe attól függően változik, hogy mennyi a két vers közötti távolság. Minden távolsághoz más szín tartozik, és ebből adódik a csodálatos szivárvány hatás.

Nincs az a nyomdatechnika, ami ezt gyönyörű szivárványt, mind a 63.779 különböző színű ívével vissza tudná adni. Ajánlott a nagy felbontást (109MB) választani a páratlan élményhez.

Próbáltam annak utána járni, hogy az általuk említett 63.779 kereszthivatkozás milyen forrásmunkából, illetve kutatásból ered, de sajnos nem találtam erre való utalást. A szám több, mint érdekes. Így elsőre ez a szám megdöbbentő lehet és azt gondolhatnánk, hogy ez biztos a maximum, de nem, hiszen vannak ennél több kereszthivatkozással rendelkező Bibliák is. Jelen sorok írójának is van olyan Bibliája (NASB Classic Reference BIBLE, Zondervan kiadó, USA), ahol a kiadó szerint a Bibliájukban több, mint százezer kereszthivatkozás (cross reference) található.

A méltán nagy tekintélynek örvendő Westminster Reference Bible (TBS kiadó, UK)egészen elképesztő, több mint 200.000 ezer kereszthivatkozással rendelkezik. Figyelembe véve, hogy egy könyvnek praktikusan használható méretűnek, súlyúnak, és mindamellett olvasható betű nagyságúnak is kell lennie, ennél több hivatkozás már fizikailag sem fér bele egy könyv méretébe. Innentől kezdve a további referencia bővítések már az internetes programokon keresztül valósultak és valósulnak meg. A www.openbible.info/labs/cross-references kb. 340.000 referenciáról beszél, igaz itt ebben benne van a konkordancia is.

Ezen a téren valószínűleg a csúcs a Treasory of Scripture Knowledge www.tsk-online.com több, mint 500.000 kereszthivatkozással. A jó hír az, hogy ezt mi is tudjuk használni, mert nem kell hozzá angolul tudnunk; ha kiválasztjuk a könyvet, azon belül a fejezetet és a versszámot, amelyet elemezni akarunk, és ezt beírjuk a keresőbe, akkor megkapjuk az ahhoz a tartalomhoz kapcsolódó többi versszámot a Bibliából. Mivel a fejezetek és versek számozása nyelvektől függetlenül azonos, ezért a magyar Bibliában is vissza tudjuk keresni a hivatkozott verseket. Egy példa: ha kíváncsi vagyok, hogy a következő idézet „Én vagyok a világ világossága” (Jn 8,12) hogyan kapcsolódik más bibliai könyvekhez és versekhez, akkor a keresőből 29 db. hivatkozást kapunk a Zsoltároktól kezdve, Mátén, Lukácson és más könyveken keresztül egészen a Jelenések könyvéig bezárólag.

Azt gondolhatnánk, hogy innen már tényleg nincs tovább, de igen. Tudnunk kell, hogy a szerzőpáros – akik ezt a szivárvány diagrammot megalkották – mind a ketten protestáns egyházhoz tartoznak, ezért az általuk alapul vett Biblia is a protestáns változat volt. Ez azt is jelenti, hogy a protestáns Bibliában az Ószövetség kevesebb könyvből áll, mint a katolikusban.

(Emlékeztetőül, az alábbi könyvek hiányoznak: Tóbiás Könyve, Judit könyve, Makkabeusok I. könyve, Makkabeusok II. könyve, Bölcsesség könyve, Sirák fia könyve, Báruk könyve) Ha ezeket a könyveket is belevennénk a diagramba, akkor nyilvánvalóan a kereszthivatkozások száma még tovább emelkedne. Sajnos ezeknek a könyveknek a bevonása a szivárványba 2007 óta még várat magára. Reméljük, hogy egyszer majd erre is sor kerül.

A belső összefüggések, más szóval kereszthivatkozások kutatása és növelése nem öncélú feladat. E mögött az a filozófia áll, hogy a Szentírás, magából a Szentírásból értelmezhető a legjobban., azaz minél több szövegkörnyezetben és megvilágításban találkozunk ugyanazzal vagy hasonló tartalommal, történéssel annál jobban tudjuk azt értelmezni. A kereszthivatkozás nem tévesztendő össze a konkordanciával, amely az egyes szavak ismételt előfordulását keresi és elemzi.

A Biblia kb. 1.500 éven keresztül íródott, több tucat szerzőtől, akik eltérő időben és helyen éltek, három nyelven írtak (héber, arám, görög) és akiknek ebből adódóan is a műveltségi és kulturális hátterük nagyon különböző volt. Ennek tudatában emberi ésszel fel nem fogható a belső összefüggések ilyen mennyisége és szoros láncolata, ehhez természetfeletti erőre, a Szentlélek közreműködésére volt szükség. Nincs a világon olyan irodalmi alkotás, ami nyomába jöhetne ezen a téren.

Borsányi István