Kezdőlap Egyéb A pápai trón közelében – Emlékezés Bakócz Tamás bíboros, esztergomi érsekre

A pápai trón közelében – Emlékezés Bakócz Tamás bíboros, esztergomi érsekre

Ötszáz éve, 1521. június 11-én halt meg Bakócz Tamás bíboros, prímás, esztergomi érsek, a magyar Egyház kimagasló főpapja.

1442 körül született a Szatmárnémeti közelében fekvő Erdődön, ahol az édesapja, a főúri Drágffy család kerékgyártójaként szolgált. Vallásos, többgyermekes családból származott. A testvérei közül Bálint bátyja és Ferenc öccse szintén a papi hivatást választotta. Nagy utat tett meg a tehetséges, szorgalmas és vasakarattal rendelkező jobbágyfiú, míg eljutott az esztergomi érseki székig.

Tanulmányait a szatmárnémeti domonkosok iskolájában kezdte, majd a legjobb európai egyetemeken folytatta: Krakkó, Firenze, Bécs, Pádua és Ferrara. Tudós humanista lett, akinek a szívét és lelkét átjárta a reneszánsz világ fénye és árnyéka egyaránt. A vezetésre termett, a tudomány és a művészet világában járatos, több nyelven beszélő, céltudatos, nagyravágyó fiatal pap Rangóni Gábor erdélyi püspök titkáraként különösképpen kitűnt fényes tehetségével, alkalmazkodó képességével és hűséges szolgálatával. Elég hamar elnyerte a főpásztora jóindulatát, bizalmát és segítő szeretetét. Püspöke révén került Mátyás király udvarába, ahol a hivatalnokok megszokott munkáját végezte.

Az uralkodó a boroszlói katonai táborban figyelt fel a jó megjelenésű, kiválóan társalgó, szellemességet és műveltséget sugárzó udvari papjára. Rövid időn belül titkár, alkancellár, majd kancellárként látta el a bizalmas és felelősségteljes, és egyre nagyobb hatalmat jelentő munkakört. Mátyás király egyik legbizalmasabb tanácsadójaként működött az udvarban. Az egyházi pályán is nagy utat tett meg. 1486-ban a királyi kegy révén győri püspök, Mátyás halála után, II. Ulászló uralkodása alatt 1491-ben egri püspök és végül 1497-ben esztergomi érsek lett. VI. Sándor pápa 1500-ban bíborossá kreálta, III. Gyula pápa pedig kinevezte c. konstantinápolyi pátriárkának.

Bakócz Tamás bíboros, érsek, királyi főkancellár az évek során hatalmas vagyonra tett szert. Az érseki palotája és a magán kastélyai a gazdagságról és a művészet szeretetéről árulkodtak. Híres könyvtára pedig egyre jobban kezdett hasonlítani a világhírű Mátyás Corvinákhoz. Bakócz érsek szerette a pompát, a csillogást, a reneszánsz udvartartást, a szebbnél szebb művészi alkotásokat és tárgyakat. Igazi mecénás volt, aki fölkarolta és támogatta a tehetséges művészeket, akik kedvükre alkothattak az érseki udvarban.

Nagy öröm és boldogság járta át a budai királyi palotát, amikor 1506. július 1-jén megszületett Lajos, II. Ulászló uralkodó fia, a trónörökös, akit 1508. június 4-én Székesfehérvárott királlyá koronázott Bakócz Tamás érsek. Az uralkodó halála után a bíboros atyai gondviselésébe vette a tízéves gyermek uralkodót.

1513-ban, II. Gyula pápa halála után Bakócz Tamás részt vett a konklávén, ahol a bíborosok bizalma révén a pápai trón közelébe került. Végül mégsem a Rómát elkápráztató reneszánsz főpapot, Esztergom érsekét, hanem a fiatal Medici János bíborost választották meg pápának, aki X. Leó néven vette át az Egyház kormányzását.

Az új pápa igen nagyra értékelte a magyar bíboros tehetségét és sokoldalúságát. Elismerése jeléül az esztergomi érsekséget véglegesen összekapcsolta a prímás előjogával, kinevezte tizenhat európai ország pápai legátusává és végül megbízta a török elleni hadjárat meghirdetésével, megszervezésével és elindításával.

Budán, 1514. április 16-án adta át a fölfegyverzett hadsereg fővezérének, Dózsa Györgynek a pápa által megszentelt zászlót. Sajnos a paraszthadsereg nem a török, hanem a magyar főurak, nemesek és főpapok ellen fogott fegyvert. Nagy pusztítást és károkat okoztak hazánkban. Garázdálkodtak, erőszakoskodtak, raboltak és fosztogattak, véres csatákat vívtak, míg végre legyőzték őket. A közvélemény Bakócz Tamás bíboros ellen fordult. A magyar országgyűlés még azt is törvénybe iktatta, hogy a jövőben nem lehet kinevezni püspöknek és érseknek jobbágy származású papot.

Bakócz Tamás esztergomi érsek reneszánsz világáról ékesen tanúskodik az esztergomi bazilika drága kincse: a Bakócz-kápolna, a Bakócz-graduálé, a bíboros keresztje vagy Mátyás király kálváriája.

A Dózsa-féle parasztháború leverése után Bakócz Tamás visszavonult a világi hivatalaitól. Elvonulva, sokat betegeskedve élt az esztergomi érseki palotában. Némi örömet a könyvtára, a művészi tárgyak, a zenehallgatás és a barátai, támogatottjainak a látogatása jelentett számára. 152l. június 11-én hunyt el Esztergomban, életének 79. évében a híres reneszánsz főpap, tudós humanista, aki majdnem pápa lett.

Marics József