Kezdőlap Kiemelt A szülők felelőssége

A szülők felelőssége

Élő sejt

Szekularizációnak is nevezik latinosan az elvilágiasodás jelenségét, a vallásosság gyengülését a társadalomban. Nemrég érdekes tanulmányok jelentek meg online a „kath.ch” portálon a svájci társadalom elvilágiasodásáról 1930-tól napjainkig.

Meglepő, hogy a svájci szekularizációhoz mennyire hasonló folyamat figyelhető meg Franciaországban, Olaszországban, Nagy-Britanniában, sőt az Amerikai Egyesült Államokban is, holott ezekben az országoknak merőben más és más volt történelmük.

E tanulmányok egyik svájci szerzője, Jörg Stolz azt írja, hogy a svájci társadalom nem azért lett kevésbé vallásos az 1930-at követő évtizedekben, mert a felnőttek hite meggyengült vagy elveszett, hanem azért, mert az egymást követő nemzedékek nem adták át, vagy nem tudták átadni hitüket gyermekeiknek, vagy gyermekeik nevelésében nem érvényesült a szülői felelősség.

A kutatás arra mutatott rá, hogy az egymást követő nemzedékek gyermekei egyre kevésbé tartják fontosnak a vallást, tekintet nélkül arra, milyen társadalmi réteghez tartoznak, városiak vagy falusiak. Csak a mélyen, komolyan vallásos családok jelentenek kivételt.

Ez a kutatási eredmény az egyházak számára azért problematikus, mert nem az ő hibájukról van szó. A vallásszociológusok a vallásosság mértékét a templomba járáson, imádkozáson és istenhiten mérik. Az Egyháztól eltávolodott emberek általában a keresztség, esküvő és temetés alkalmából kerülnek kapcsolatba az Egyházzal.

Egy tanulmány ellentmond a valláskutatók régi álláspontjának, hogy az emberek anélkül is vallásosak lehetnek, hogy valamely egyház intézményéhez tartoznának. De az elvilágiasodást visszafordíthatónak tartják. Az Egyháztól és vallásosságtól eltávolodott emberek ráébrednek ugyanis arra, hogy a társadalom életéből számos érték és szolgálat egyre jobban hiányzik a hit, vallásosság és Egyház nélkül.

Rosdy Pál

a lelkiatya válaszol betegség boldogság Böjte Csaba bűn család Egyház események Európa Ferenc pápa fiatalok gyerek gyónás halál határontúl hit házasság ima Isten Istenkapcsolat Jézus kultúra lelkiatya Magyarország nagyvilág pap papok Pál Feri remény segítség szentek szentmise szentségek szenvedés szerelem szeretet társadalom Vatikán vers viccek válás zene élet életbölcsességek életút