Kezdőlap Kiemelt Az ima: eső a lélek számára

Az ima: eső a lélek számára

Az évközi 17. vasárnap evangéliumában az egyik tanítvány ezzel a kéréssel fordul Jézushoz: „Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait.” – Az ima a vallás szükséges velejárója. Az ima mutatja, hogy felettünk más erő és hatalom is van. Az ima jelzi, hogy nem vagyunk mindenhatók, másra szorulunk…

Mi az ima? Az eső a lélek számára. Hiába dolgozzuk meg a földet, ha nincs eső. Hiába végzel jó cselekedeteket, ha nem imádkozol, semmi sem használ. Az ima megnyitja a lélek szemét. Meglátja nyomorúságát. Meglátja Isten segítségének szükségességét. Megérti, hogy egyedül Istenre kell hagyatkoznia, és nem magára. Az ima benső beszélgetés. Az apa a fiával, a király az alattvalójával, az ember Istennel beszélget.

Milyen sokszor elmarad az imádság! Nincs időm imádkozni – nem hiszem el ezt a kifogást. Nem a hosszú és szépen cizellált imaszöveg a lényeg. Elég a szív mélyéből fakadó fohász! Nincs időd? Ó, amit nagyon akarsz, arra bizonyára van idő. Nem feledkezel meg, ugye, a napi étkezésről, mert fontos. Van időd, hogy dolgozzál. Van időd sétálgatni, van időd szórakozni. Még bűnt elkövetni is van időd. Csak épp imádkozni nincsen?

Mi hasznom van az imából? Testvérek, mennyire megszoktuk, hogy egy tapodtat sem teszünk anélkül, hogy abból hasznot ne lássunk. Mert az idő pénz – szoktuk mondani. Nem olvassuk-e az Írásban: „Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, s megnyittatik nektek” (Mt 7,7)? Még ha kérésünk nem teljesül is, akkor is az ima a legpozitívabb cselekedet. Mert az ima felfelé irányítja a tekintetünket. Az ima tisztítja a lelkünket. Az ima felemeli a szívünket. Az ima megédesíti a keresztünket. Az ima megerősíti a lelkünket a bűn ellen. Az ima kegyelmekben gazdagít bennünket. Az ima kedvessé tesz Isten előtt. Az ima út az örök élethez. „Ha szeretjük Istent – mondja Vianney Szent János –, az ima olyan kedves és szükséges lesz számunkra, mint a lélegzés.”

Vannak sajnos, akik így gondolják: „Annyit imádkozom, és még sincs belőle semmi hasznom. Nem vagyok tőle jobb semmivel.” Ennek az az oka, hogy előkészület nélkül imádkozunk. Sokszor azt sem tudjuk, mit kérünk a Jóistentől, annyira hiányzik az összeszedettség. Az előkészület abban nyilvánul meg, hogy összeszedettek vagyunk. Eltávolítunk minden zavaró körülményt. Komolyan megfontoljuk: kitől és mit kérünk. Ezenkívül nagy bizalommal és kitartással imádkozzunk. Sok a kísértés? Imádkozz, és megkapod az erőt, hogy ellenállhass. Szent Mónika évekig imádkozott Ágoston megtéréséért. Egyiptomi Mária tizenkilenc évig kérte az Urat, hogy megszabaduljon rossz gondolataitól.

Az ima szükséges! Ima nélkül nem járulhatunk méltóan a szentségekhez. Ima nélkül nem ismerjük meg a hivatásunkat. Ima nélkül nem ízleljük meg, milyen édes Isten szeretete. Ima nélkül a keresztviselés nem szerez érdemet.

Milyen legyen az igazi ima? Megszoktuk, hogy szorult helyzetben csak magunkra gondolunk. Csak magunkért imádkozunk. Pedig az igazi ima nem ilyen szűkszavú és önző. Krisztus nem arra tanított bennünket: Atyám, ki vagy a mennyekben, add meg nekem a mindennapi kenyeret, bocsásd meg a bűnömet, és szabadíts meg engem a gonosztól. Hanem így: Mi Atyánk; kenyerünket add meg nekünk; bocsásd meg a mi vétkeinket; szabadíts meg minket a gonosztól.

Az imában is figyelembe kell vennünk az isteni parancsot: szeresd felebarátodat, mint önmagadat. Az istenszeretetnek, a felebaráti szeretetnek és az önszeretetnek az imában is meg kell nyilvánulnia. Ezért mondja Szent Jakab apostol: „Imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert sokat tehet az igaznak állhatatos könyörgése” (Jak 5,16).

Kiért kell imádkoznunk?

Imádkozzunk szüleinkért és hitvestársunkért! Imádkozzunk gyermekeinkért és az egész családért! A távollevőkkel naponta érintkezni, beszélgetni, nekik segíteni, őket vigasztalni nemcsak kötelesség, hanem szent szükségesség. És milyen megnyugvás, ha tudatosítjuk e nagyszerű valóságot: mi imádkozunk értük, és ők imádkoznak miértünk. Így a család a fizikai szétszakítás ellenére is együtt marad Isten kegyelmében.

Imádkozzunk embertársainkért és összes felebarátunkért! Az ima megszilárdítja a barátságot, összeforrasztja a lelkeket. Békét és lelki segítést nyújt.

Imádkozzunk nemzetünkért és hazánkért! Azért, hogy Isten tartsa távol tőlünk a háborút, és adjon tartós, igaz békét.

Imádkozzunk ellenségeinkért! Ugye, milyen idegennek és ellentmondásosnak tűnik ez? Pedig e gondolat igazán keresztényi parancs. Nem a gyűlölet, nem a harag fénylik Krisztus zászlaján. Krisztus is imádkozott ellenségeiért. „Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” (Lk 23,34). Így tett a megkövezett Szent István első vértanú is.

Kiért imádkozzunk még? Sokan vannak, akik a halál bús birodalmából sóhajtoznak felénk. „Még nem vagyunk otthon! Még a tisztítótűzben szenvedünk és vezeklünk. Segítsetek rajtunk, imádkozzatok értünk és szentmisét ajánljatok fel értünk!”

Végül, imádkozzunk magunkért és mindenkiért, keresztényért és nem keresztényért, hívőért és nem hívőért, mert sokat tesz az igaz ember állhatatos könyörgése.

Bánk József

a lelkiatya válaszol betegség boldogság Böjte Csaba bűn család Egyház események Európa Ferenc pápa fiatalok gyerek gyónás halál határontúl hit házasság ima Isten Istenkapcsolat Jézus kultúra lelkiatya Magyarország nagyvilág pap papok Pál Feri remény segítség szentek szentmise szentségek szenvedés szerelem szeretet társadalom Vatikán vers viccek válás zene élet életbölcsességek életút