Kezdőlap Egyéb Bennünk van a létra

Bennünk van a létra

Második alkalommal szervezte meg június 10-én az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Organikus Pedagógia Módszertani Központja és az Organikus Pedagógiai Egyesület az országos szakmai találkozóját, melynek témáját ez adta: rejtett erőforrásaink.

Délelőtt előadásokat hallgathattak a résztvevők, délután csoportos megbeszélés volt, ahol megoszthatták egymással a nap folyamán hallottakat.

Horváth Szilárd, a Búzaszem Általános Iskola és AMI igazgatója elmondta, az Organikus Pedagógia lényege az élet szolgálata. Vagyis a cél szuverén gondolkodású, egészséges gyermekek nevelése, egyediségük kibontakoztatása. Arra is rámutatott, hogy azon gyerekek fejlődése, akiknek mesélnek, hatéves korára másfél évvel fejlettebb lesz azokénál, akik ezt nem kapták meg.

Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató, a főiskola tanára, az egyesület elnöke előadásában hangsúlyozta, hogy a tartós stressz összeszorzódik, ennek eredménye az elmagányosodás, valamint csökken az együttérzés képessége is. „Minden, ami gátolja a kapcsolatok kiépülését, az báránybőrbe bújt farkas.”

Mi segíthet? – tette fel a kérdést az előadó. A megfelelő testi, szellemi, érzelmi és lelki rugalmasság. Ez viszont azt jelenti, hogy nehéz körülmények között is jól fejlődik, boldog lehet az ember. Ha tudjuk, miért élünk, az erővel tölt el. Fontos a kapcsolódás, a kötődés, mert ezt sejt szinten hordozzuk. Ha ez nincs meg, jönnek a pótszerek. A kapcsolódást többek közt megakadályozza a virtuális világ, a sok inger és zaj. A kötődésképesség közösségben fejleszthető. Ebben fontos szerepet játszanak az élmények, a közös tapasztalatok, az érintés, a mosoly. De ehhez meg kell állnunk, ki kell lépni önmagunkból. „Nem a pénz, a családi állapot, a stressz számít, hanem a kapcsolatok tápérteke. Fontos vagy nekem!”

Csáki Tibor nagymarosi plébános Weöres Sándor verssorát idézte: „Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.”

Isten belénk helyezte a „létrát”. Kapcsolati lények vagyunk. Emberrel, Istennel, önmagunkkal. Így egész az ember, ha megvan az isteni, a szellemi és a testi egység. Az előadó rámutatott, hogy jobbára a bal agyféltekét, az IQ-t fejlesztjük, pedig az ismereteket a jobb agyfélteke eleveníti meg. De az érzelmi intelligencia (EQ) mellett fontos egy harmadik, a spirituális intelligencia (SQ) is. Ezzel tudjuk eldönteni, mi a fontos, ez ad bölcsességet, olyan, mint egy iránytű. A spirituális intelligenciát ki lehet fejleszteni pl. lelkigyakorlatokon az ima által. Fontos az összhang megteremtése. Ez ad egy sugárzó jelenlétet.

Gloviczki Zoltán, a főiskola rektora négy alaptételt vázolt föl: társadalmi szükségszerűség, hogy legyenek pedagógusok. Ez az igény az ókori görög világ óta megvan. A második, hogy nem a világ igazodik a pedagógushoz, hanem annak kell megküzdenie a nehézségekkel. A harmadik, hogy a gyerek nem a pedagógus utánfutója, hanem a pedagógus a gyerek vezetője. A negyedikkel a csüggedőket bátorította, akik azt hiszik, hogy lehetetlen megváltoztatni a rendszert. A gyerekek ugyanúgy gyerekek, mint 150 évvel ezelőtt, fontos, hogy odaadással hallgassuk meg őket. A holnap iskolája az élet. „Don Bosco és Kalazanci Szent József nem azért tudták megvalósítani az oktatásban, amit akartak, mert szentek voltak, hanem azért lettek szentek, mert megvalósították céljaikat.”

Stephens-Sarlós Erzsébet a csecsemőkori reflexek leépítéséről szóló előadásában elmondta, ha ezek a reflexek nem kerülnek gátlás alá, az komoly problémákat okozhat majd később, a gyermek-, kamasz- és felnőttkorban: szorongás, ADHD, depresszió, tanulási és viselkedési zavarok, hiperaktivitás stb. alakulhat ki. Az előadó több ezer gyermek vizsgálata során szerzett tapasztalatai alapján, valamint a külföldi szakirodalom segítségével kifejlesztett mozgásterápiával kezelni tudja ezeket a problémákat. Az ún. Stephens-Sarlós-program Továbblépés megrekedt egészségi, tanulási, viselkedési és kommunikációs problémákból című könyvében összefoglalta mindazt, amit tehet a szülő, a pedagógus és a nevelő az ilyen nehézséggel küzdő gyermekkel. Kijelentette, hogy a terápiával    néhány hónap alatt rendezni tudja a problémákat. Nem csak gyermekeknél, felnőtteknél is használható, ha szükséges.

A https://www.drsarlos.com/ weboldalon sok hasznos információ található a programmal kapcsolatban.

Utolsó felvonásként a Győri-Zelencsuk Tímea párkapcsolat-gazdagító, segítő szakember által létrehozott Tánc a szerelemért program két résztvevőjének páros táncát láthattuk.

Rózsásné Kubányi Andrea