Kezdőlap Az év minden napjára Bibliai próféciák 2021-re

Bibliai próféciák 2021-re

Bódás János: Biblia
A Biblia hiteles próféciái alapján a következőkre számíthatsz a 2021-es esztendőben:

…amennyiben január 1. és december 31. között, vagyis Isten szerető jóságának jegyében születtél:

Gondoskodás
„Nézzétek a letűnt nemzedékek sorát: melyik szégyenült meg, ha Istenben bízott? Az állhatatosak közül kit hagyott el? S kinek feje fölött nézett el, ha hívta? Mert jóságos az Isten és fölötte irgalmas, megbocsátja a bűnt és segít a balsorsban.” (Sir 2,10–11)

Barátság
„Aki az Urat féli, abból jó barát lesz, mert amilyen ő maga, olyan a barátja is.” (Sir 6,17)

Öröm
„Az Úrnak félelme tisztesség, dicsőség, csupa vidámság és ünnepi koszorú. Az Úrnak félelme üdíti a szívet, ujjongó örömet ad s hosszú életet.” (Sir 1,11–12)

Szerelem
„Ne félj, nem fogsz megszégyenülni, ne pirulj, nem ér gyalázat! Sőt elfelejted ifjúkorod szégyenét, és özvegységed gyalázatára nem kell emlékezned többé. Mert maga Teremtőd lesz a hitvesed, a Seregek Ura a neve. Izrael Szentje lesz a Megváltód, akit az egész föld Istenének hívnak.” (Iz 54,4–5)

Változások
„Most már ne arra gondoljatok, ami régen történt, és ne a múlt dolgokra figyeljetek. Nézzétek: én valami újat viszek végbe, már éppen készülőben van; nem látjátok? Valóban, utat csinálok a pusztában, és ösvényt a járatlan földön.” (Iz 43,18–19)

Megpróbáltatások
„Fiam, ha Istennek szeretnél szolgálni, készülj fel igen sok megpróbáltatásra. Keményítsd meg szíved és légy állhatatos, a kísértés napján ne kapkodj el semmit. Ragaszkodj az Úrhoz és ne tágíts tőle, hogy életed végén majd felmagasztaljon… Mert az aranyat tűzben próbálják, a kiválasztottakat meg a balsors kohójában.” (Sir 2,1–5)

Éghajlatváltozás
Áldott az az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van a reménye. Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely gyökereit egészen a folyóig ereszti. Ha jön a hőség, nem kell félnie, lombja mindig zöldellni fog. Szárazság idején sem kell aggódnia, akkor sem szűnik meg gyümölcsöt teremni.” (Jer 17,7–8)

Gőgös birodalmak hanyatlása
„Palotákat rombol az erőszak s kevélység, így a fennhéjázó háza összeomlik.” (Sir 21,4)  „Uram! Azok, akik elhagynak, mind megszégyenülnek; akik pedig elfordulnak tőled, azokat gyökerestül kitépik földjükből, mert elhagyták az élő vizek forrását.” (Jer 17,13)

Veszteség
„Nincs ember, akinek hatalmában volna az éltető lehelet, hogy visszatartsa, és senki sem ura a halál napjának.” (Préd 8,8)  „Könnyek közt és gyászban néztem távozásotok, de Isten visszaad nekem titeket örökre, öröm és ujjongás közepette.” (Bár 4,23)

Béke
„Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne csüggedjen.” (Jn 14,27)

Mindezt az Úr adja és nem a csillagok rendelik el.
Hiszen:
„A csillagok vidáman ragyognak helyükön,
de ha Ő szólítja őket, azt felelik: ’Itt vagyunk!’
Vidáman csillognak alkotójuk előtt:
Ő a mi Istenünk, senki sem hasonlít hozzá!”
(Bár 3,34–36)

BOLDOG ÚJ ÉVET!

Forrás: Christianae