2.1 C
Budapest
szombat, 2022. január 22.

A lelkiatya válaszol

Kezdőlap A lelkiatya válaszol
A lelkiatya válaszol” a Keresztény Élet Portál egyik legnépszerűbb rovata. Ha szeretnél választ kapni egy felszentelt paptól hit-és életbeli kérdéseidre, bátran fordulj hozzánk. Kérdésedet – és a rá adott választ – honlapunkon, név nélkül közöljük. Amint a válasz elérhető, e-mailben értesítünk. A lelkiatya eddigi válaszaiért görgess lejjebb.

Miért lett emberré Isten?

Golgota

Tisztelt Lelkiatya! Hallottam egy olyan gondolatot is, számomra tekintélyes személytől, hogy Isten akkor is eljött volna közénk, ha az ember nem követ el bűnt. Így kétféle elmélet rajzolódik ki bennem: terve volt, hogy közénk testesül, bárhogyan is alakul az emberek élete; vagy azért jött a világba, hogy bűneinkből megszabadítson, megmutassa nekünk Isten Országát. Legyen kedves segítsen abban, hogy jól vontam-e le a következtetést; illetve kérem, hogy mutasson utat abban, hogy mi a válasz az Ige megtestesülésének miértjére.

Kedves Levélíró! Öröm látni, hogy szeretné mélyebben érteni a hitét, szeretne mélyebben belelátni Isten titkaiba. Boldog Duns Scotus volt az, aki nagy meggyőző erővel érvelt a mellett, hogy Isten nem pusztán a bűn miatt lett emberré, hanem szeretetből. Ezt a teológiai felfogást az abszolút (vagyis a bűntől független) inkarnáció (vagyis megtestesülés) elméletének nevezzük.

Isten végtelenül felette áll az embernek. Az ember a maga erejéből soha ezt a hatalmas távolságot áthidalni nem tudta volna. Isten – Duns Scotus és az ő nyomában nagyon sokak értelmezése szerint – elsősorban azért lett emberré, hogy ezt a szakadékot áthidalja, hogy az embert magához ölelhesse, hogy közel jöjjön hozzánk, hogy egy lehessen velünk és mi Ővele (vö. 1 Jn 4,7-9). A bűn csak ez után az eredeti isteni szándék után következett, és módosította a megtestesülés módját, belekerült a megváltás szenvedéssel teli útja is.

Tulajdonképpen tehát a két elmélet nem zárja ki egymást. Az abszolút inkarnáció egy tágabb keretbe, a szeretet, az egyesülés vágyának nagy keretébe foglalja a bűntől való megszabadítás isteni művét.

a lelkiatya válaszol betegség boldogság Böjte Csaba bűn család Egyház események Európa Ferenc pápa fiatalok gyerek gyónás halál határontúl hit Hogyan evangelizáljunk? házasság ima Isten Istenkapcsolat Jézus keresztényüldözés kultúra lelkiatya Magyarország nagyvilág Pál Feri remény segítség szentek szentmise szentségek szenvedés szerelem szeretet társadalom Vatikán vers viccek válás zene áldozás élet életbölcsességek

Házasságon kívül született a gyermekem

Kedves Lelkiatya! 36 éves, egyedülálló vallásos anyuka vagyok. A másfél éves kislányom sajnos házasságon kívül fogant. Gyermekem édesapjával már 9 éve voltunk kapcsolatban, mikor megtudtuk, hogy babánk lesz. Sajnos köztünk a viszony sosem volt problémamentes. Mindezt figyelmen kívül hagyva én teljes szívemből vártam, hogy Ő megszülessen. Velem ellentétben a páromnak kételyei támadtak és azt mondta, hogy ha nem tudjuk rendezni a kapcsolatunkat (erre elég nagy volt az esély akkor is), akkor inkább vetessük el a picit. Én ezt semmiképpen sem tettem volna meg. A viszonyunk sajnos azóta sem rendeződött, sem házasság, sem együttélés, a kislányomat „egyedül” nevelem a szüleimmel. Sajnálom, hogy így alakult, de ami a legnagyobb szomorúsággal tölt el, hogy nincs lehetőségem már azt a keresztényi életet élni, amit a lelkem szeretne. Ebben a helyzetben sem az áldozás, sem a gyónás szentségét nem veheti magához az ember (ha jól tudom)? S ezt az elkövetett hibát (házasságon kívül született gyermek) még jóvá lehet tenni ebben a földi életben? (Tudom, talán az megoldást jelentene, ha házasságot kötnénk egymással, de sajnos a párom ezt már nem akarja) S ha idővel férjhez megyek egy másik férfihez?

Kedves Levélíró! Nagyon örülök annak, hogy a kislánya megszületett, hogy Ön a nehézségek között is igent mondott a kislánya életére! Isten áldja meg Önt ezért!

Valóban az lett volna helyes, ha a kislány házasságban fogan és egy szép családba születhet bele. Azonban a gyónás és áldozás Ön előtt nincs elzárva, bátran járulhat a szentségekhez. Arról Ön nem tehet, hogy az élettársa nemet mondott a gyermekükre és a házasságukra is. Amíg egyedül él, addig nyugodtan gyónhat és áldozhat. Ha pedig talál egy életre szóló társat, akkor köthet majd vele egyházi házasságot is.

a lelkiatya válaszol betegség boldogság Böjte Csaba bűn család Egyház események Európa Ferenc pápa fiatalok gyerek gyónás halál határontúl hit Hogyan evangelizáljunk? házasság ima Isten Istenkapcsolat Jézus keresztényüldözés kultúra lelkiatya Magyarország nagyvilág Pál Feri remény segítség szentek szentmise szentségek szenvedés szerelem szeretet társadalom Vatikán vers viccek válás zene áldozás élet életbölcsességek

A bérmálkozónak és a bérmaszülőnek ugyanolyan neműnek kell lenni?

Tisztelt Lelkiatya! Azt szeretném tudni, hogy bérmálkozáskor a bérmálkozónak és a bérmaszülőnek ugyanolyan neműnek kell-e lenni.

Kedves Levélíró! A bérmaszülő lehet más nemű is, mint a bérmálkozó. Lehetőleg olyan személy legyen, aki a keresztény életben, emberségben példa, aki jó és közeli kapcsolatban van a bérmálkozóval, így tudja őt segíteni a hit és a felnőtté válás útján.

Bűnös dolog-e fegyvert fogni hitünk, szeretteink, hazánk védelmében?

Tisztelt Lelkiatya! Ismeretségi körömben mostanában egyre többször esik szó az ifjúság hazafias és honvédelmi neveléséről. Sok vitát vált ki a katonai erővel, fegyverekkel történő honvédelem. Bűnös dolog-e gyermekeinket olyan szellemben nevelni, hogy mindig készek legyenek a szeretteiket, honfitársaikat-, nemzetüket, hitüket stb. megvédeni az erőszakos (fegyveres) támadókkal szemben, akár fegyverek alkalmazásával is és saját életüknek kockáztatásával is? Istentől elrugaszkodott dolog-e az, ha pl. honvédelmi táborokban, megismertetjük gyermekeinkkel, ifjainkkal a fegyveres támadások elleni fegyveres védekezés fortélyait? Ha megismertetjük a fegyverek tulajdonságaival, használatával, veszélyeivel, hatásaival stb.? Bűnös dolog-e katonai pályát választani? Bűnös dolog-e fegyvert fogni hitünk, szeretteink, hazánk stb. védelmében? Hogyan értelmezhetjük a Bibliában (főleg az Ószövetségben) leírt fegyveres csatákat, ahol embereket, sőt gyermekeket és asszonyokat is megölnek, pl. Mózes utasítására (4 Mózes 31,1–24). De Egyházunk is tele van katona szentekkel és példaképekkel: sőt, angyalokkal. Évszázadokkal ezelőtt, még főpapok is voltak hadvezérek (ha jól tudom)… Szeretnék tisztán látni ezen a téren, hogy ne tegyek olyat, ami ellenkezik az isteni tanításokkal, Egyházunk nézeteivel.

Kedves Levélíró! Örülök, hogy a hazaszeretet egyre több fiatal lelkében ott él. Örülök, hogy sokan közülük szeretnének tenni is a hazájukért és annak védelmében.

Az evangélium és az egyház a háborút, az erőszakot rossznak tartja, és azt tanítja, hogy mindent meg kell tenni a háború elkerülése érdekében (KEK 2307-8; 2327). Ugyanakkor azt is vallja, hogy „amíg a háború kockázata fennáll… addig nem lehet megtagadni a kormányoktól a jogos önvédelem jogát, miután már minden békés rendezési lehetőség kimerült” (KEK 2308). Ezért, „akik a katonai életben a haza szolgálatára szentelik magukat… azok, ha jól látják el szolgálatukat, akkor valóban hozzájárulnak a nemzet közös javához és a béke megőrzéséhez” (KEK 2310). Az államoknak ugyanakkor biztosítaniuk kell, hogy akik lelkiismereti okokból elutasítják a fegyveres szolgálatot, azok más módon szolgálhassák a közösséget (KEK 2311).

Ennek fényében egy keresztény fiatal részt vehet olyan honvédelmi táborban, vagy olyan közösségben, ahol a fegyverek használatáról is szó van, ezzel is ismerkedik. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy megismerje a jogos önvédelem, jogos védelmi háború esetének szigorú feltételeit (KEK 2039). Fontos, hogy tisztában legyen azzal, hogy a háborút, ha csak lehet, el kell kerülni, hogy a háborúban is érvényesek az emberség legalapvetőbb normái (pl. a civilekkel, a sebesültekkel, a foglyokkal való emberséges bánásmód).

A hazánk iránti szeretetünk legfőbb megnyilvánulása az kell, hogy legyen, hogy leteszünk valamit a nemzet közös asztalára. Nem azért mert megfizetik, nem azért mert megtapsolják, hanem felelősségtudatból, nagylelkűségből. Egy nemzetnek addig van jövője, amíg vannak benne ilyen nagylelkű emberek. A nemzetért az tesz a legtöbbet, aki alkot, aki épít, aki családot alapít és gyermeket nevel, aki az evangélium szerint él. Fontos a fiatalok szívébe elültetni a meggyőződést, hogy a honvédelmi szolgálat is helyes módja a hazaszeretetnek, de ez egy igen speciális mód, és hála Istennek egyre ritkábban van rá szükség. A hazaszeretet legfőbb módja nem a fegyveres szolgálat, hanem az alkotás, az építés, a közösségért való önzetlen cselekvés, a családalapítás, az értékeink továbbadása, a helyes és sugárzó élet.

a lelkiatya válaszol betegség boldogság Böjte Csaba bűn család Egyház események Európa Ferenc pápa fiatalok gyerek gyónás halál határontúl hit Hogyan evangelizáljunk? házasság ima Isten Istenkapcsolat Jézus keresztényüldözés kultúra lelkiatya Magyarország nagyvilág Pál Feri remény segítség szentek szentmise szentségek szenvedés szerelem szeretet társadalom Vatikán vers viccek válás zene áldozás élet életbölcsességek

Helyreállhat a családunk békéje?

Gyerekjegy

Tisztelt Lelkiatya! Tizenegy éves vagyok. Anyukám sértőt mondott apunak (van egy kilencéves kistestvérem is), és ezért elmegyünk apukánkkal Pestre. Apa azt mondja, hogy biztos nem fogunk hazajönni, de mi reménykedünk, mégis hazajövünk. Gondolkodtam, hogy imádkozzam-e, de nem tudom, hogy fog-e teljesülni a kívánságom.

Kedves Levélíró! A családban levő szeretetlenséget átélni az egyik legnagyobb fájdalom az életben, főként egy gyerek életében. Nagyon nagy baj és fájdalom, ha az egyik szülő a másikra olyasmit mond, ami őt vérig sérti, és nagyon nagy baj és fájdalom az is, ha egy család kettészakad. Együttérzek veletek, imádkozom értetek, hogy a béke és a szeretet visszatérjen a családotokba.

A szüleid kapcsolatának mélyebb részeit nem ismerheted, ezt csak ők ismerik és az Isten. Ne ítélkezz fölöttük, hanem helyezd az életüket, fájdalmaikat és kincseiket Isten kezébe! Próbálj segíteni azzal ebben a nehéz helyzetben, hogy békét árasztasz magad körül, igyekszel megnyugtatni a szüleidet is, igyekszel szeretni őket. Imádkozz értük és a családotokért minden nap! Imádkozz, hogy a szeretet és a béke eszköze lehess ott is, ahol most békétlenség van!

Mindig érezd azt, hogy Isten melletted és veled van! Ha sírsz, Ő együtt sír veled, a vállára veszi a te terheidet. Sosem hagy el, a legnehezebb pillatanokban is veled van. Körülölel a szeretetével.

Nagy szeretettel gondolok Rád és az egész családra!

a lelkiatya válaszol betegség boldogság Böjte Csaba bűn család Egyház események Európa Ferenc pápa fiatalok gyerek gyónás halál határontúl hit Hogyan evangelizáljunk? házasság ima Isten Istenkapcsolat Jézus keresztényüldözés kultúra lelkiatya Magyarország nagyvilág Pál Feri remény segítség szentek szentmise szentségek szenvedés szerelem szeretet társadalom Vatikán vers viccek válás zene áldozás élet életbölcsességek

Mik a szentmise-falajánlás szabályai?

Amikor nem tudok szentmisére menni

Kedves Lelkiatya! Szeretném megtudni a szentmise-felajánlás szabályait. Úgy tudom, szentmisét lehet felajánlani elhunytakért is, de élőkért is valamilyen szándékra. Úgy tudom, egy szentmise csak egy szándékra ajánlható fel. Kivéve, ha a szentmisét kettő vagy több pap mutatja be. Azt hallottam, ha két pap mutatja be a szentmisét, akkor lehet két szándék, de mindkét szándékot ki kell mondani és a két papnak együtt kell mondani az átváltoztatás és az úrfelmutatás szavait. De van, aki azt mondja, ha nincs kimondva a két szándék és az egyik pap egyedül végzi a szertartást, a másik ülve marad, akkor is érvényes a két szándék. Hogy van ez valójában?

Kedves Levélíró! Örülök, hogy ismeri a Szentmise végtelen értékét, és gyakran ajánl is fel Szentmisét élő és elhunyt szeretteiért.

Szentmisét valóban lehet élőért és elhunytért is felajánlani, vagy akár más imaszándékokra is (például papi és szerzetesi hivatásokért, hazánk lelki megújulásáért, a Szűzanya tiszteletére stb.).

Egy Szentmisét lehet több szándékra is felajánlani, hiszen a Szentmise értéke végtelen. Azonban a miséző pap csak egy Szentmisére szóló miseadományt fogadhat el a maga számára. Ha több adományt is adtak ugyanarra a Szentmisére, a többi adományt a megyéspüspök által kijelölt egyházi célra (pl. templomok, szegények, hitoktatás, egyházmegye) kell fordítani.

Általában azonban egy Szentmisére egy szándékot szoktak felvenni, azt be is olvassák a Szentmise elején, így a hozzátartozók jobban érzik azt, hogy az ő szerettükért jár közben az egyház azon a Szentmisén. Ha azonban a szándék felolvasása nem történt meg, attól még a Szentmise felajánlása az atya szívében megvolt, és a Szentmise kegyelmei kiáradnak az illető személyre, akiért a Szentmise szándékot kérték.

Ha több pap misézik, mindegyik papnak lehet saját miseszándéka (és mindegyik atya el is fogadhat ezért egy-egy miseadományt). Ilyenkor mindegyik atya együtt kell, hogy mondja a misekánon és az átváltoztatás szavait. Ilyen esetekben általában mindegyik szándékot bemondják a Szentmise elején, kivéve ha sok atya misézik, vagy ha az egyik szándékot privát módon kérte egy hívő.

a lelkiatya válaszol betegség boldogság Böjte Csaba bűn család Egyház események Európa Ferenc pápa fiatalok gyerek gyónás halál határontúl hit Hogyan evangelizáljunk? házasság ima Isten Istenkapcsolat Jézus keresztényüldözés kultúra lelkiatya Magyarország nagyvilág Pál Feri remény segítség szentek szentmise szentségek szenvedés szerelem szeretet társadalom Vatikán vers viccek válás zene áldozás élet életbölcsességek

Érvényes a barátom házassága?

Kedves Lelkiatya! Egy barátom megházasodott, viszont a felesége otthagyta őt egy hónap múlva egy másik férfi miatt, a válás megtörtént. A kérdésem az lenne, hogy római katolikusként e történet után lehet-e egyházi esküvője újra a barátomnak?

Kedves Levélíró! Nagyon valószínű, hogy a barátja házassága nem volt egyházilag érvényes, hiszen ha a felesége egy hónappal az esküvő után egy másik férfit talált magának, akkor minden bizonnyal az eskü szavait nem gondolta túlságosan komolyan az esküvőjén sem. A barátja menjen el egy atyához, aki fog segíteni abban, hogy hogyan lehet ennek a házasságnak az érvénytelenségét kimondatni. Ha ez megtörténik, akkor a barátja köthet új (végre igazi, hiteles) szentségi házasságot.

Protestáns házasságot lehet egyházilag érvényteleníteni?

Kedves Lelkiatya! 2012-ben, 20 évesen férjhez mentem. Fiatal voltam, engem abban a szellemben neveltek, hogy akit választok, az lesz a végérvényes férjem. A férjem 2 év után megcsalt, elhagyott. Egyházi esküvőnk nem volt. Én református, ő pedig evangélikus vallású. Jelenleg ismét házasságban élek, már 3 éve, melyből 2 gyönyörű gyermek született. A férjem római katolikus vallású. Gyakoroljuk a hitünket, a gyerekeket is e szerint neveljük. Szeretnénk egyházi esküvőt, mert szeretnénk Isten áldását a kapcsolatunkra. Nagyon szeretjük egymást. Viszont nem értem azt, hogy nekem miért kell érvénytelenítenem egy olyan házasságot, ami egyház előtt sosem zajlott le, egyikünk sem katolikus vallású. Beadtam az egyház bírósághoz egy keresetlevelet, viszont nagyon elkeserít az, hogy nekem kellene a volt férjem adatait megadnom (pl. lakcím). Évek óta nem beszéltünk, nem is kívánok vele beszélni.

Kedves Levélíró! Nagyon örülök, hogy szeretetben élnek a párjával, két gyermekükkel, és Isten áldását is szeretnék kérni erre a házasságra.

Az egyház meggyőződése az, hogy a házasság természetes módon, a teremtés óta Istentől adott, felbonthatatlan életszövetség. Éppen ezért, ha két megkeresztelt ember érvényes módon (vagyis őszinte és komoly elhatározással) házasságra lép, még ha csak polgári házasságra is, az magától szentségi és felbonthatatlan házasság. Ez alól az általános alapelv alól csak azok a katolikusok a kivételek, akik csak polgári házasságot kötöttek, ők ugyanis kötelezve vannak az egyházi házasságkötési formára, és ha ezt nem tették meg, akkor a házasságuk nem érvényes, nem teljes értékű. Vagyis a protestáns testvérek polgári házassága érvényes és felbonthatatlan. Ezért kell önnek az érvénytelenítés lépésein végigmenni.

Az egyházi érvénytelenítési szertartás igen emberséges. Nincs például olyan tárgyalás, ahol a feleknek együtt kellene részt venni, és egymással vitatkozni. Ha az egyik fél nem kíván részt venni a folyamatban, akkor nélküle is végigvihető. Ki kell azonban őt értesíteni, meg kell neki küldeni a keresetlevelet. Próbálja úgy megoldani a címének megtudakolását, hogy ne keletkezzen ebből konfliktus. Esetleg kérje meg egy közös jó ismerősüket erre.

Sok áldást, kegyelmet kívánok Önnek, egész családjának, gyermekeinek!

a lelkiatya válaszol betegség boldogság Böjte Csaba bűn család Egyház események Európa Ferenc pápa fiatalok gyerek gyónás halál határontúl hit Hogyan evangelizáljunk? házasság ima Isten Istenkapcsolat Jézus keresztényüldözés kultúra lelkiatya Magyarország nagyvilág Pál Feri remény segítség szentek szentmise szentségek szenvedés szerelem szeretet társadalom Vatikán vers viccek válás zene áldozás élet életbölcsességek

Covidban hunyt el a férjem

Áldott férjemet január 4-én hazaszólította az Úr; covid miatt hunyt el. Hívő, templomba járó család vagyunk. Kórházba került, azonnal papot kértünk, nem engedték be hozzá. Pedig nagyon várta. Gyónás, betegek kenete nélkül, három nap után elhunyt. Emberszerető, természet-, állatbarát, örök tevékenykedő, dolgos emberként élte földi életét. A covidot én hoztam haza. Ő elment, én itt maradtam. Napjaim Isten jelenlétében telnek. Beszélek hozzá, hallgatom. A férjemhez is. Szívem-lelkem sajog, fáj gyakran, csak nem miattam ment el? Naponta marcangolom magamat, számtalanszor bocsánatot kérek a férjemtől, ha életünkben akarva vagy akaratlanul bántottam bármivel is.

Kedves, Jó Lelkű és Szerető Feleség! Nem lehet a levelét megrendülés nélkül olvasni. Együttérzek Önnel, a fájdalmával, imádkozom Önért és Férjéért is!

Próbálja a férjét úgy látni, ahogyan ő most van, végtelen örömben és békében Istennél. Próbálja látni az ő mosolygó, ragyogó arcát. Ő már túl van minden földi fájdalmon, szenvedésen, túl az idő és tér korlátain. Látja Önt, és végtelen szeretettel gondol Önre, imádkozik, áldását küldi. Azzal tud az Ő számára a legnagyobb örömet, megnyugvást szerezni, ha lassan a gyász fájdalmát a helyére teszi, és békességgel, hittel, mosolyogva szól Őhozzá, úgy, mint régen.

A férje odaát egyáltalán nem neheztel semmi miatt. Ő már Isten szemével látja a világot, vagy legalábbis úton van afelé, hogy teljesen Isten szemével lásson, az Ő szívével szeressen. A férje megköszöni Önnek, hogy nem fordítva történt, nem Ön halt meg és nem neki kellett a nehezebb részt, a földi tovább-küzdést és a lelkiismeret-furdalások kínját végigcsinálni. Így most Ön vállalja a nehezebbik részt Őhelyette is.

Szóljon a férjéhez gyakran, köszönje meg Istennek mindazt a szépet, amit egymásnak adni tudtak.

Isten nem csak a szentségek útján ad kegyelmet. Akiben a szentség szándéka megvolt, annak a számára a szükséges kegyelmet megadja, hiszen Ő azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön (1Tim 2,4).

a lelkiatya válaszol betegség boldogság Böjte Csaba bűn család Egyház események Európa Ferenc pápa fiatalok gyerek gyónás halál határontúl hit Hogyan evangelizáljunk? házasság ima Isten Istenkapcsolat Jézus keresztényüldözés kultúra lelkiatya Magyarország nagyvilág Pál Feri remény segítség szentek szentmise szentségek szenvedés szerelem szeretet társadalom Vatikán vers viccek válás zene áldozás élet életbölcsességek

Taszít a világ önzése – hogyan mutassak jó példát?

Egy hívő ember lehet szomorú

Kedves Lelkiatya! Hogyan tudnék lelkileg úgy elhatárolódni a világtól, hogy mégse legyek kívülálló? Egyre jobban észreveszem a világiak önző, szinte mindent semmibevevő viselkedését, ami nagyon taszító. De nem szeretném magamat különbnek látni és láttatni. Egyszerű, magam is sokszor megbotló hívő nő vagyok. Hogy mutassak jó példát?

Kedves Levélíró! Jézus azért imádkozott az Atyához az utolsó vacsorán, hogy a tanítványait ne kivegye a világból, hanem őrizze meg őket a Gonosztól (Jn 17,15). Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy legyenek a világban só és világosság. Legyenek kovász, amely átjárja a tésztát.

Próbáljon mindig törekedni arra, hogy ne ítéljen meg senkit. Az ítélet Isten dolga, csak Ő ismeri a szíveket. Igyekezzen mindenkiben meglátni a sok jót is, ami a mélyben, sokszor rejtetten ott szunnyad. A bűnt el lehet és el is kell ítélni, attól el kell határolódnunk, de a bűnöst mindig menteni, fölemelni kell.

Bátran legyen más, mint a világ. Beszédstílusában, öltözködésében, életmódjában bátran vallja meg Krisztust, sugározza őt.

Igyekezzen barátkozni is az Istentől eltávolodott emberekkel, megismerni a nehézségeiket, örömeiket, segíteni, ahol tud, időt tölteni velük. A szeretet az egyetlen út, amelyen keresztül a Szentet Örömhírét át tudjuk adni. Így tették ezt az első keresztények is egy nagyon ellenséges közegben.

a lelkiatya válaszol betegség boldogság Böjte Csaba bűn család Egyház események Európa Ferenc pápa fiatalok gyerek gyónás halál határontúl hit Hogyan evangelizáljunk? házasság ima Isten Istenkapcsolat Jézus keresztényüldözés kultúra lelkiatya Magyarország nagyvilág Pál Feri remény segítség szentek szentmise szentségek szenvedés szerelem szeretet társadalom Vatikán vers viccek válás zene áldozás élet életbölcsességek