28.2 C
Budapest
szombat, 2021. július 31.

A lelkiatya válaszol

Kezdőlap A lelkiatya válaszol
A lelkiatya válaszol” a Keresztény Élet Portál egyik legnépszerűbb rovata. Ha szeretnél választ kapni egy felszentelt paptól hit-és életbeli kérdéseidre, bátran fordulj hozzánk. Kérdésedet – és a rá adott választ – honlapunkon, név nélkül közöljük. Amint a válasz elérhető, e-mailben értesítünk. A lelkiatya eddigi válaszaiért görgess lejjebb.

Hogyan térhetek át a református vallásról a katolikusra?

Kedves Lelkiatya! Hogyan lehetséges „átkeresztelkedni” református vallásról katolikusra? Úgy érzem, a katolikus hitben találhatom meg önmagamat.

Kedves Levélíró! Örülök, hogy érzi, a katolikus hitben van meg az evangélium teljessége, a szentségek (bűnbánat szentsége, Krisztus Testének és Vérének szentsége) valósága, és szeretne ebben részesülni.

A keresztségről a református és a katolikus egyház tanítása teljesen megegyezik, az Ön református keresztsége teljesen érvényes katolikus szempontból is, ezért nem szükséges (és nem is lehetséges) újra megkeresztelkednie. Amire szüksége van, az a Katolikus Egyház teljes közösségébe való befogadás. Menjen el egy katolikus paphoz, mondja el neki, hogy ezt szeretné, és ő a további lépésekben segíteni fogja Önt. Egy rövid oktatásban fog részesülni, ami után meg fog történni a befogadás szertartása, és ettől kezdve Ön teljes jogú tagja a katolikus egyháznak, gyónhat és áldozhat.

Mi a különbség a bűn és a vétek között?

Kedves Lelkiatya! Az ószövetségi könyvekben és az evangéliumokban, imákban számtalanszor olvassuk, imádkozzuk a „bűneink”, „vétkeink” kifejezéseket. Mi a különbség a bűn és a vétek között? Mire és mikor használjuk az egyiket, illetve a másikat?

Kedves Levélíró! A Biblia eredeti nyelvei a héber és a görög. A héber nyelvben hat-hét szó is van a bűn kifejezésére. Mindegyiknek más a jelentés árnyalata. A görög nyelv legalapvetőbb szava a bűnre (hamartia) a cél eltévesztését, elvétését jelenti. A bűn lényege az, hogy vágyainkat, tetteinket, gondolatainkat nem az igazi JÓ, hanem annak valamilyen hamisítványa felé irányítjuk, és így eltévesztjük a célt.

A magyar bibliafordításokban nem tudjuk teljesen visszaadni az eredeti bibliai szavak jelentésárnyalatait. A magyar vétek szó hasonló a görög „hamartia” szóhoz, mert a vétek szóban benne van az, hogy elvétettem a célt, elvétettem egy cselekedetet. Általánosságban a magyar nyelvünk a kisebb rossz tetteket szokta véteknek, a nagyobbakat, az Isten törvényével teljesen szembe menő tetteket szokta bűnnek nevezni.

Tarthatunk ökumenikus esküvőt?

Tisztelt Lelkiatya! Férjemmel tavaly kötöttünk polgári esküvőt. Idén a templomi szertartást is szeretnénk megtartani. Római katolikus, vallásomat gyakorló vagyok. Férjem református, de ő a hitét nem gyakorolja a konfirmálása óta. Úgy egyeztünk meg, hogy az esküvő lehet katolikus, de a születendő gyerekeket reformátusnak keresztelnénk meg. Ezt az Egyház engedélyezné? Amennyiben nem, nekem mint katolikusnak érvényes lenne a református templomban kötött házasság? (Azt olvastam, hogy ma már nehéz ökumenikus szertartást megszervezni, sok helyen nem is tartanak.)

Kedves Levélíró! Örülök, hogy szeretnék Isten áldását is kérni a házasságukra, és szeretnék majd a gyermekeiket is megkeresztelni, a hit kincsét az ő számukra is továbbadni. Nem egészen értem, hogy ha a férje nem vallásos, akkor miért jó az, hogy a gyermekek az ő vallására lesznek keresztelve, hiszen nem fogja tudni őket elvinni a templomba, nem fog tudni a hitben igazi példa lenni a számukra, mert ő sem gyakorolja a hitét. Így a gyermekek keresztelésének nem sok folytatása lesz, csak egy szertartás marad. Nem az volna a helyesebb, hogy abban a hitben nevelik őket, amelyet valamelyest önök (pontosabban Ön, a feleség és édesanya) is él, hisz, és gyakorol? Így lenne esély arra, hogy a gyermekek is megkapják a hit kincsét.

A kérdésére válaszolva a katolikus esküvő feltétele az, hogy a katolikus fél megígérje (írásban), hogy a katolikus hitét megőrzi, és mindent megtesz azért, hogy a gyermekei katolikus hitben nevelkedjenek, a pap pedig aláírja, hogy a másik félnek tudomása van erről az ígéretről.

Lehetséges ökumenikus szertartás szerint esküvőt tartani: Ha ez nem katolikus templomban történik akkor a helyi püspök engedélye kell ehhez. Ezt az engedélyt a plébános kéri meg. Indokolt esetben a legtöbb püspök megadja erre az engedélyt.

Ha református templomban szeretnének református esküvőt tartani, ez lehet katolikus szempontból is érvényes házasság, ha a helyi püspök előzetesen engedélyt adott erre az esküvőre (úgy, mint az élőző esetben). Az engedély egyik feltétele itt is a katolikus fél ígérete, hogy megőrzi a katolikus hitét, és igyekszik a gyermekeit is ebben a hitben nevelni.

Ez az ígéret nem jelenti azt, hogy végül feltétlen mindegyik gyermek katolikus lesz. Lehetséges olyan eset, amikor a katolikus fél minden tőle telhetőt megtesz (a házasság egységét és harmóniáját nem veszélyeztetve), végül azonban mégis egy-két gyermek a másik fél felekezetét követi.

Kedves Levélíró! Gondolja meg, amit a levél elején írtam. A legfontosabb most nem a jelen szertartások részleteit eldönteni, a legfontosabb a gyermekek hitben történő nevelését jó sínre tenni. Ezért inkább abban egyezzenek meg, hogy a gyermekek katolikusnak lesznek keresztelve, így Ön biztosítani tudja az ő hitben való nevelésüket, most pedig az esküvő módja legyen úgy, ahogyan a férje szeretné (akár református templomban, vagy ökumenikus szertartás szerint).

Hogyan lehetünk Jézus Szíve-tisztelők?

Bizalom Jézus Szívében

Kedves Lelkiatya! Olvastam, hogy Jézus megígérte, hogy az Ő Szívének tisztelői nem halnak meg az Ő kegyelme nélkül. Hogy lehetünk Jézus Szívének tisztelői? Mit kell tennünk ezért?

Kedves Levélíró! A Jézus Szíve tisztelethez kapcsolódó ígéreteket Alacoque Szent Margit kapta. Az ígéretek azokra vonatkoznak, akik a nagykilencedet elvégzik, vagyis kilenc egymást követő hónap elsőpéntekjén meggyónnak és áldoznak.

Természetesen a Jézus Szíve tiszteletnek sok más módja is van, mindenekelőtt az Ő követése, a szívünk alakítása az Ő szíve szerint, az imádság, a kegyelmi élet, a szegények segítése, a családi békesség és szeretet ápolása stb.

A nagykilenced elvégzése nagy kegyelmek forrása. Kezdje el, és egyből tapasztalni fogja!

Miért tiltották be a 16. században a búcsúcédulákat?

Tisztel Lelkiatya! A búcsúcédulákkal kapcsolatos a kérdésem: akkoriban ez eleve téves gyakorlat volt és ezért tiltották be a trienti zsinaton, vagy helyes volt és csupán néhányan visszaéltek vele azáltal, hogy pénzért árusították?

Kedves Levélíró! A búcsú azt jelenti, hogy egy keresztény ember részesül – az egyház közbenjáró imája által – Jézus és a szentek kegyelmi kincseiből. Ez a gyakorlat nagyon ősi az egyházban, és azon a meggyőződésen alapul, amit a „szentek közösségének” nevezünk, és ami a hitvallásokban is szerepel. A szentek közössége azt jelenti, hogy Krisztusban egyetlen testnek vagyunk a tagjai, élő és már a mennyei hazában levő keresztények, és egymásnak tudunk is segíteni az imádságunk, a szeretetben való életünk által. Ez a tanítás helyes, és nem is változott meg a XVI. század óta sem.

A búcsúcédulák eredetileg azt igazolták, hogy valaki egy olyan bűnbánati cselekedetet elvégzett, amely által az egyház (pontosabban maga Krisztus és a szentek) őt a búcsú kegyelmében részesíthette. Ez a cselekedet sokszor egy templom felépítésében való kétkezi munkát, segítséget jelentett. Később azonban a cédula egy adomány befizetését igazolta. Még később előre egy összegben fizettek a Szentszék (a pápa) számára a búcsú meghirdetésnek jogáért (egy adott időszakra és területre), és utána a befolyt adományt már sajátjukként kezelhették a prédikátorok, vagy a püspökök. Ez viszont már a kegyelemmel való kereskedés volt, ami felháborító és megengedhetetlen. Ezt a gyakorlatot, a búcsúkkal való bármifajta kereskedést a Trienti zsinat szigorúan megtiltotta.

Hogyan gyónhatok külföldön, ha nem beszélek idegen nyelveket?

Gyónás és bűnbánat

Kedves Lelkiatya! Egy éve külföldön élek, és a nyelvtudás hiánya miatt nincs lehetőségem a szentgyónásra. Ennek ellenére nagyon vágyakozom az Oltáriszentség után. Van lehetőség arra, hogy mégis részesülhessek benne?

Kedves Levélíró! Nagyon fontos, hogy Krisztus testét méltó módon, tiszta lélekkel vegyük magunkhoz, hiszen az Ég és a Föld Királyát fogadjuk. Gyónni lehetséges úgy is, hogy egy papírra leírja az atyának az ő nyelvén a meggyónandó bűnöket. Akár egy fordítóprogram segítségével is leírhatja azt az 5-6 szót, ami szükséges, az imákat pedig nyugodtan mondhatja magyarul. Keresse meg a módját, zörgessen, legyen találékony. Életem egyik legszebb gyónási élménye külföldön volt, méghozzá akkor, amikor még alig tudtam a nyelvet. Azt éltem át, hogy a gyónás lényege nem valami emberi tanácsadás, hanem valóban Krisztus működik a szentségen keresztül ugyanúgy az egész világon, teljesen függetlenül az emberi kommunikáció esetleges korlátaitól, sőt talán még erősebben, még érezhetőbben akkor, ha az emberi kommunikáció véges és töredékes.


a lelkiatya válaszol betegség boldogság Böjte Csaba bűn család Egyház események Európa Ferenc pápa fiatalok gyerek gyónás halál határontúl hit Hogyan evangelizáljunk? házasság ima Isten Istenkapcsolat Jézus keresztényüldözés koronavírus kultúra kétségek lelkiatya Magyarország nagyvilág Pál Feri remény segítség szentek szentségek szenvedés szerelem szeretet társadalom Vatikán vers viccek válás zene élet életbölcsességek

Üdvözülni fog a férjem?

Kedves Lelkiatya! A férjem nem volt vallásos ember, bár meg volt keresztelve. Négy éve halt meg súlyos betegségben. Alázattal viselte a szenvedést, nem háborgott miatta, nem hibáztatott senkit. Halála előtt pár nappal papot hívtam hozzá, aki feladta neki a betegek szentségét. Két nap múlva eszméletlen állapotba került, többé nem tért magához és elhunyt. Azt szeretném megkérdezni, üdvözült-e. Hogyan tudnék vele kapcsolatba lépni? Természetesen nem okkultizmuson keresztül gondoltam. Egyszer álmodtam vele és olyan meggyötört arccal láttam, mint a kereszten lévő Jézust a Passió című Mel Gibson-filmben. Többször mondattam érte misét és sokat imádkoztam érte.

Kedves Levélíró! Gyönyörű, ahogyan a férjéről ír. Annyi szeretet van a soraiban! Gondoljon arra, hogy Isten még jobban, végtelenszer jobban szereti az Ön férjét, mint Ön. Őérte is vállalta a kereszthalál szörnyű kínjait. Isten jobban szeret minket, mint ahogyan a legjobb Édesanya tudja szeretni a gyermekét, mint ahogyan a legjobb nagyszülő tudja szeretni az unokáját, a legjobb házastárs a kedvesét. A Biblia arra tanít: „Isten minden embert üdvözíteni akar” (1Tim 2,4). Bízzon Őbenne! A férjét Ő várta kitárt karokkal a halál kapujában. Úgy, mint az Atya várta a hazatérő, elveszett fiút (Lk 15,20). Ami hiánya, bűne, hibája volt is a férjének, Isten ezektől is megtisztít. Nem elítélni, hanem fölemelni akar.

Az álmok sokszor azt fejezik ki, ami a szívünkben (az álmodó szívében) van. Az Ön álma a férje iránti aggódását tükrözi. Imádkozzon érte bizalommal. A férje látja Önt odafentről. Akkor tud nyugodt és boldog lenni, ha azt látja, hogy Ön is szépen éli az életét, túl van a gyász fájdalmán. Azzal szerez őneki a legnagyobb örömet, ha talpra áll a férje elveszítése után, ha szeretetben és hitben éli tovább az életét.

Egy bérmálkozó kérdései

Ima igazságosságért

Tisztelt lelkiatya! 17 éves fiam készül a bérmálásra, amely kb. fél év múlva lesz, de több dolgot nem ért a katolikus hittel kapcsolatosan: – Miért kell minden vasárnap és ünnepnap templomba menni, szerinte nem attól jobb egy ember, hogy templomba jár. – Miért kellett Jézusnak meghalnia (szerinte egyenlő az öngyilkossággal, hogy Isten létére megengedte, hogy megöljék)? – A szentségek értékét is megkérdőjelezi. Hogy tudnék neki segíteni, hogy jól felkészüljön a bérmálásra, azon kívül, hogy imádkozok érte?

Kedves Édesanya! Nagyon örülök, hogy a fia bérmálkozni fog, és próbálja segíteni őt a hit útján. A fia kérdései nagyon jók, és nem lehet őket hamar, két szóban megválaszolni. Nagyon jó volna, ha a fia el tudna menni egy olyan emberhez (pl. egy atyához), akiben bízik, akinek ad a szavára, és megkérné, hogy beszélgessenek ezekről a témákról.

A fiának igaza van abban, hogy Istennel bárhol találkozhatunk. Jelen van a természetben, az emberek szívében, mindenhol. Azonban Isten az idők teljességében, 2000 évvel ezelőtt egészen közel akart jönni az emberhez, „átvérezte a történelem szövetét”, át akarta ölelni a világot és az embert, emberi hangon akart szólni és emberi szívvel akart szeretni minket: emberré lett. A templomban, a vasárnapi misén ezzel a megtestesült, közénk jött kegyelemmel, az élő és feltámadt Krisztussal találkozunk a Biblia szavain keresztül, a szentségeken keresztül, a közösségben. Ezt nem tudjuk megtenni az erdő csendjében, csak az élő Egyház segítségével, amelyben Jézus ígérete szerint Ő jelen van és cselekszik az idők végéig.

Jézus az emberi gonoszság miatt kellett, hogy meghaljon. Ám ez a rettenetes halál mégis az üdvösség eszköze lett, mert ő a legszörnyűbb kínok között, minden emberi gyűlölet ellenére szeretett. Jézus keresztje által Isten végtelen szeretete, mint valami hatalmas folyó áradt ki a világra. Azóta is vonzza magához szelíd erejével az egész emberiséget.

Az interneten megtalálható egy írás, aminek több fejezete a fia kérdéseiről szól (Jézus igen, Egyház nem; a kegyelem forrásai). A többi fejezetben is lesznek olyan részek, amik neki szólnak. Kérje meg a fiát, hogy olvasgassa ezeket. Ha a közelben laknak (Budapest, Vas vagy Zala megye), én is szívesen találkozom vele, és próbálok neki segíteni. Írja meg, ha a fia elfogadja ezt a segítséget.


a lelkiatya válaszol betegség boldogság Böjte Csaba bűn család Egyház események Európa Ferenc pápa fiatalok gyerek gyónás halál határontúl hit Hogyan evangelizáljunk? házasság ima Isten Istenkapcsolat Jézus keresztényüldözés koronavírus kultúra kétségek lelkiatya Magyarország nagyvilág Pál Feri remény segítség szentek szentségek szenvedés szerelem szeretet társadalom Vatikán vers viccek válás zene élet életbölcsességek

Hogyan térhetnék át a katolikus hitre?

Tisztelt Lelkiatya! 21 éves református lány vagyok. Gyerekkorom óta hitben neveltek, de csak pár évvel ezelőtt tértem meg. Mindig jártunk templomba, de soha nem láttam értelmét, nem kötött le az istentisztelet és nem találtam a helyem a református gyülekezetben. A nagypapám római katolikus volt, és amikor meghalt, a nagymamám kért neki egy szentmisét amire az egész család elment. Ott megváltozott az életem. Elkezdtem gyakorolni a hitemet, és azóta csak római katolikus misékre járok, mert úgy érzem, hogy ott megnyugodhatok és oda tudok figyelni, annyira szép és egyszerű. Szeretnék római katolikus lenni. Azt szeretném kérdezni, hogy ez lehetséges-e, és ha igen, akkor mi a menete? Már megkereszteltek és konfirmáltam is.

Kedves Levélíró! Nagy öröm volt olvasni a levelét! Örülök, hogy ilyen nyitott, tiszta szíve van, megérezte a kegyelem jelenlétét, áradását a Szentmisén, és szeretne Benne egészen részesedni.

A szentségekben való részesedés útja nagyon szép és alapvetően egyszerű. Menjen el a plébániára (vagy a mise után szólítsa meg az atyát), és jelezze ezt a kérését, hogy reformátusként keresztelték, konfirmált, és szeretne áldozni, szeretne a katolikus egyház teljes közösségébe befogadást nyerni. El kell majd vinnie a plébániára a keresztlevelét. Az atya egy felkészülési módot fog ajánlani (a katolikus hitről szóló valamely könyv elolvasását, vagy valamilyen oktatáson való részvételt), azután pedig egy egyszerű szertartás keretében, ahol elegendő, ha csak Ön és az atya van jelen, elmondja a Nícea-Konstantinápolyi hitvallást azzal a kiegészítő mondattal, hogy hittel elfogadja mindazt, amit a katolikus egyház mint Istentől kinyilatkoztatott igazságot hirdet és vall. Ez a mondat a szentségek elfogadására (főként Krisztus valóságos jelenléte az Eucharisztiában, a bűnbánat szentsége, a házasság szentsége), a szentek tiszteletének és az elhunytakért való imádságnak a helyes voltára, a jó cselekedetek fontosságára vonatkozik. Ez után az atya megáldja Önt, és ünnepélyesen befogadja a katolikus egyház teljes közösségébe. Ettől kezdve Ön gyónhat és áldozhat, majd később bérmálkozhat, köthet egyházi házasságot, és bekapcsolódhat az egyház életébe, a karitász munkájába, közösségek életébe.

Induljon el bátran ezen az úton, nagy-nagy szeretettel várjuk! Ha bármilyen segítségre szüksége van. írjon újra, és igyekszem megoldani a nehézséget.


a lelkiatya válaszol betegség boldogság Böjte Csaba bűn család Egyház események Európa Ferenc pápa fiatalok gyerek gyónás halál határontúl hit Hogyan evangelizáljunk? házasság ima Isten Istenkapcsolat Jézus keresztényüldözés koronavírus kultúra kétségek lelkiatya Magyarország nagyvilág Pál Feri remény segítség szentek szentségek szenvedés szerelem szeretet társadalom Vatikán vers viccek válás zene élet életbölcsességek

Elvált férfi a barátom

Kedves Lelkiatya! Az első férjem 39 évesen meghalt. Nem bírtam az egyedüllétet, kértem a Jóistent, hogy adjon egy társat, akivel összeházasodhatom. Adott egy nagyon jó férjet, akivel 16 boldog évet éltünk, aztán magához szólította az Úr. Később megismerkedtem egy elvált férfival, akivel szeptember óta együtt vagyunk, de nem élünk együtt. A korábbi felesége mellett rendszeresen ivott, amióta együtt vagyunk, nem iszik. A gyónásról és áldozásról nem tudok lemondani, és ha vele összeköltöznék, nem áldozhatnék. Mit tegyek?

Kedves Levélíró! Örülök, hogy ennyire fontos az Ön számára a gyónás és az áldozás, a Jézussal való egyesülés. Őrizze meg ezt a nyitott szívét mindig!

A barátjával kapcsolatban fontos volna utána járni annak, hogy az ő házassága érvényes, vagyis teljes értékű volt-e. Ha egy házasságkötéskor hiányzik az őszinte szándék valamelyik fél szívéből, hogy ő valóban egy életre szóló szeretetszövetséget akar megkötni, vagy ha elsősorban valami külső nyomás (pl. érkező gyermek) miatt kötődik meg a házasság, akkor az a házasság Isten előtt nem jött létre. Ezt az érvénytelenséget utólag ki lehet mondani (egyházi eljárás keretében), és ezután köthetnek szentségi házasságot. Menjen el a plébános atyához a barátjával együtt, és kérjenek segítséget az érvénytelenítés elindításában.

Fontos az is, hogy a barátja a poharat végleg letegye, és nem csak Ön miatt, hanem meggyőződésből, örökre. Fontos, hogy ne fenyegesse Önt ilyesmivel, hogy ha ez vagy az történik, akkor ő újra inni fog. Szép házasságot két egészséges, szabad, szeretetre képes ember tud felépíteni, akik nem rabjai valamilyen szenvedélynek, akik örömmel és szabadon adják egymásnak az életüket.


a lelkiatya válaszol betegség boldogság Böjte Csaba bűn család Egyház események Európa Ferenc pápa fiatalok gyerek gyónás halál határontúl hit Hogyan evangelizáljunk? házasság ima Isten Istenkapcsolat Jézus keresztényüldözés koronavírus kultúra kétségek lelkiatya Magyarország nagyvilág Pál Feri remény segítség szentek szentségek szenvedés szerelem szeretet társadalom Vatikán vers viccek válás zene élet életbölcsességek