Kezdőlap Egyéb Elsősorban az életünkkel hirdessük – Szőcs Csaba plébános

Elsősorban az életünkkel hirdessük – Szőcs Csaba plébános

Szőcs Csaba szászfenesi plébános ditróiként Gyergyószentmiklóson született 1982. augusztus 2-án. Teológiai tanulmányait a gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán és a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen végezte. Jakubinyi György érsek 2007. június 24-én szentelte pappá a gyulafehérvári székesegyházban. „Szemináriumi éveim második szakaszában valahogy észrevétlenül mellém szegődött az »Isten országa köztetek van« (Lk 17,21) rövid mondatocska, ez lett a papi jelmondatom is. Arra már utólag jöttem rá, hogy minden munkakörben és feladatban, amit kaptam, csak addig volt levegőm, amíg azt éreztem, hogy ez növekszik bennem és körülöttem” – fogalmazott egy interjúban.

Segédlelkészként 2007–2009 között Marosvásárhelyen a Keresztelő Szent János-plébánián, majd 2010-ig Kolozsváron a Szent Mihály-plébánián szolgált. Innen plébánosként Kolozsra került és három évet töltött ott. Ezt követően, 2013– 2015 között Nagyváradon az Erdélyi Mária Rádió műsorigazgatójaként tevékenykedett. „Az egyházi médiával való kapcsolatom is a szemináriumba vezet vissza, a MégIS, a gyulafehérvári kispapok lapjának szerkesztőjeként kezdtem ebbe az irányba mozdulni. A közel másfél éves időszakom a Mária Rádiónál színesebbé és árnyaltabbá tette az erdélyi egyházi életről alkotott képemet, s mivel a Mária Rádió tevékenysége egyházmegyéink határain túlmutat, egyfajta egyben-látást is hozott a munkám. (Önkéntes) munkatársaimmal igyekeztünk nyomon követni a négy egyházmegye híreit, beszámolni a történésekről, vagy amennyiben lehetett, elébe menni azoknak. Ez különösen is izgalmas volt számomra” – emlékezett vissza rádiós tapasztalataira egy helyütt. Elmondta azt is: a Mária Rádió karizmája abban áll, hogy a lélekhez szeretne szólni, világosságot gyújtani hallgatóinak lelki jellege által.

„A rádió profiljának az erdélyi valós igényekhez szabása, a tartalom minőségének emelése volt a legfőbb feladatunk. Tudtuk, hogy sokan hallgatnak bennünket és sokan hallgatnak ránk. Ez nem kis felelősség”

– tette hozzá.

Amikor 2015-ben a főpásztora kinevezte a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület igazgatójává, útja visszavezette Kolozsvárra. Mint akkor mondta, a huszonöt évvel korábban újraindult romániai magyar katolikus sajtó sokféle tapasztalatához akarta egy újabb generáció szempontjait hozzátenni. „A médiával foglalkozó egyházi dokumentumok világosan fogalmaznak: az egyházi sajtónak is a média szabályai, műfaji keretei között kell működnie, szakmailag nem lehet gyengébb a világi sajtónál, az egyházi jelleg pedig ehhez ad hozzá egy sajátos megközelítést és bizonyos területeken missziós, evangelizáló feladatokat is. Ebből kell kiindulni, nem feledkezve meg arról, hogy nemcsak az informálás, hanem a formálás is feladat. Alapvető kérdéseket kell folyamatosan ébren tartani: hogyan lehet a ma emberéhez úgy szólni, hogy az egyház üzenete ne egy kódhalmaz legyen számára, amelyek megfejtésére nem biztos, hogy vállalkozik. A nyelvezet ma különösen is kulcskérdés, ebben talán még sürgősebben kell új utakat találni, mint a tartalmi kérdésekben. Az egyház amúgy sem újat mond, hanem újszerűen kell megfognia és előadnia a régiből azt, ami örök” – nyilatkozta frissen kinevezett igazgatóként. Így folytatta: „Ezt a munkát nem önmagamért és nem önmagáért akarom végezni. Ennek csak akkor van értelme, ha növekedés származik belőle, növekedés pedig csak a jóindulat és a bizalom talaján képzelhető el. Lehetetlen Istennel jóban lenni és érte valamit tenni úgy, hogy emberileg sehol nem vagyunk. Ehhez szabályok is kellenek és megértésre is szükség van. A vallásos kommunikáció nem képezi a mai média fő áramát, talán nem is ez a cél. De ahol jelen vagyunk, ott minél magasabb színvonalon legyünk jelen, ne csak betűkben, hanem képekben is, nyomtatásban, szóban, a virtuális világban, mindenhol, ahol emberek élnek, akiket talán a mi hangunkon és szolgálatunkon keresztül érinthet meg az evangélium.”

Terveit – köztük egy erdélyi katolikus hírportál létrehozását, a kiadó honlapjának megújítását és webáruházzal való kibővítését – az elmúlt hat és fél évben igyekezett teljesíteni. Megszámlalhatatlanul sok könyvkiadványt is napvilágra segített, a konkrét pasztorális igényeknek megfelelő munkákat és segédanyagokat is. A megjelent kötetekhez könyvbemutató-sorozatokat szervezett, azokat vezette, a kiadványokat – sőt nemcsak azokat, hanem a magyarországi egyházi kiadók könyveit is – saját kezűleg szállította, terjesztette. Közben előadásokat tartott, minden felkérésnek eleget tett, ami az egyház és a kiadó ügyét előmozdította. Vezetése alatt a négy egyházmegye központi médiája lendületet vett, fejlődött és kielégítette a kor igényeit.

Mindeközben 2015-től 2017-ig a Szent Mihály-plébánián besegítő lelkészként is dolgozott, 2017-ben pedig igazgatói munkájának megtartása mellett a szászfenesi római katolikus egyházközség plébánosává nevezték ki. A filiaként Magyarfenest is magában foglaló plébánia ellátása nem kevés feladatot helyezett Csaba atya vállára, amit a kiadóvezetéssel együtt továbbra is fáradságot nem ismerve teljesített. Igazán rendjén- és helyénvaló, hogy ez év őszétől azt a bizonyos gyertyát csak egyik végén égeti. A pasztorációt választotta.

Időnként ellátogat Hollandiába és Németországba, hogy a hollandiai magyar, illetve a német katolikus közösségekkel együtt ünnepelje az Eucharisztiát. Az európai magyar katolikusok Életünk című lapjának tanácsadó önkénteseként is a diaszpórában élő honfitársait szolgálja.

Küldetésének teljesítését erre a gondolatra építi: „Jézus feltámadása utáni missziós parancsa az apostolok közösségéhez és az apostolok hitére épült egész egyházhoz, a mai egyházhoz is szól. Eljuttatni az evangéliumot minden néphez, minden társadalmi réteghez, minden emberhez – nem kis feladat, s van még, amit dolgozni rajta. Szent Ferenccel szólva: hirdetni, ha kell, szóval is. De elsősorban az életünkkel! Ma is!”

Varga Gabriella

A cikk a Keresztény Élet hetilap augusztus 15-22-i lapszámában jelent meg.

a lelkiatya válaszol betegség boldogság Böjte Csaba bűn család Egyház események Európa Ferenc pápa fiatalok gyerek gyónás halál határontúl hit Hogyan evangelizáljunk? házasság ima Isten Istenkapcsolat Jézus kultúra lelkiatya Magyarország nagyvilág papok Pál Feri remény segítség szentek szentmise szentségek szenvedés szerelem szeretet társadalom Vatikán vers viccek válás zene áldozás élet életbölcsességek

Szőcs Csaba Szőcs Csaba