26.3 C
Budapest
szerda, 2024. július 24.

Jelen dokumentum tartalmazza a Szent Maximilian Lap- és Könyvkiadó Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett www.keresztenyelet.hu internetes honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) elérhető szolgáltatás igénybevételének, az igénybe vevő (a továbbiakban: „Felhasználó”) általi használatra vonatkozó felhasználási feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen Felhasználási Feltételek nem tartalmaz, a Honlapon elérhető további tájékoztatások nyújtják.

A Szolgáltató adatai:

Név:Szent Maximilian Lap- és Könyvkiadó Kft.
Képviseli: Czoborczy Bence ügyvezető
Székhely: 3525 Miskolc, Vologda u. 4.
Telephely/szerkesztőség:1075 Budapest, Károly krt. 1. I/6.
E-mail: portal@keresztenyelet.hu
Telefonszám: +36 1/328-0196
Fax: +36 1/328-0197
Bejegyző cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 05-09-005715
Adószám: 11447012-2-05
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-76830/2014, NAIH-76831/2014
Főszerkesztő: Czoborczy Bence

A Honlap látogatásával és használatával a Felhasználó elfogadja jelen Felhasználási Feltételeket még abban az esetben is, ha nem regisztrált Felhasználója, előfizetője a Honlap egyik szolgáltatásának sem.

I. Felhasználási feltételek

A Honlapon elérhető hírportál és internetes újság szolgáltatást a Szolgáltató nyújtja, mellyel kapcsolatban a Felhasználó megérti és elfogadja az alábbiakat:

– a Honlap látogatása ingyenes és személyes adatok megadása nem szükséges hozzá,
– a Honlap egyes szolgáltatásainak igénybevétele regisztrációhoz kötött, melynek során Felhasználó köteles megadni személyes adatait (név, e-mail cím, jelszó); az adatok megadása önkéntes. A személyes adatok kezeléséről részletesen az Adatvédelmi Irányelvek című dokumentumban olvashat, melyet ide kattintva, illetve a Honlap alján talál meg.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon Felhasználó regisztrációját, aki bármely más – akár harmadik – személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaél.

A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető levéltartalom a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez a vélelmezett félrevezető azonosító használatáról vagy egyéb visszaélésről, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférését az általa végzett ellenőrzési folyamat lezárásáig megtagadni.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely Felhasználó felé megtagadja, ha az nem tartja be a Felhasználási Feltételeket, vagy visszaél a szolgáltatással.

Regisztráció

a. Regisztráció a Honlapon keresztül

A www.keresztenyelet.hu oldalon csak a Fórum rovat használatához szükséges regisztrálni. Ezt a Fórum oldalon található „Regisztrálok” menüpontra kattintást követően megjelenő felületen (a továbbiakban: regisztrációs felület) teheti ezt meg.

A regisztrációs felületen megjelenő adatlapot Felhasználó értelemszerűen, valós adatainak megfelelően tölti ki. A Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. A regisztráció során megadott adatokat a rendszer elmenti, és a legközelebbi látogatás alkalmával a Felhasználónak már csak be kell jelentkeznie saját felhasználói fiókjába.

A regisztráció során a következő adatok megadása kötelező:

Felhasználónév
E-mail cím
Jelszó

Amennyiben a Felhasználó valós adatainak megfelelően kitöltötte a regisztrációs adatlapot, a „Regisztráció” gombra kattintással véglegesítheti regisztrációját. A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Felhasználót.

Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni a portal@keresztenyelet.hu e-mail címre küldött kérelemmel, továbbá a „Fiókom” menüponton belül a „Regisztráció törlése” gombra történő kattintással. Az e-mail megérkezését követően a Szolgáltató haladéktalanul gondoskodik a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

Ha a Felhasználó már korábban regisztrált, akkor a Fórum rovatnál található „Bejelentkezés” gombra kattintva bejelentkezhet felhasználói fiókjába.

b. Regisztráció Facebook profillal:

A „Facebook regisztráció” gombra kattintást követően megjelenő felületen Felhasználó a Facebook-felhasználóneve és jelszava megadásával a regisztrációt elvégezheti.

c. Regisztráció Google+ profillal:

A „Google+ regisztráció” gombra kattintást követően megjelenő felületen Felhasználó a Google+-felhasználóneve és jelszava megadásával a regisztrációt elvégezheti.

II. Tartalommal és Honlappal összefüggő szerzői jogokra vonatkozó általános szabályok

A Szolgáltató által közzétett minden médiatartalom, így különösen a Honlapon elérhető tartalom, a Szolgáltató szellemi alkotásának minősül, és szerzői jogvédelem alatt áll. Kivételt képeznek ez alól azok a tartalmak, amelyek más tartalomszolgáltató vagy egyéb személyek szellemi alkotásának minősülnek, melyek minden esetben egyértelműen ilyen megjelöléssel vannak ellátva a Honlapon.

A médiatartalom bármely részének felhasználásával – így különösen másolásával, közzétételével, nyilvánossághoz közvetítésével és terjesztésével – kapcsolatos minden jog a Szolgáltatót illeti. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. (továbbiakban Szjt.) törvényben meghatározott szabad felhasználás (a személyes és nem kereskedelmi) eseteit kivéve, tilos a médiatartalom egészének vagy részének (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra stb.) bármely formában történő felhasználása, így különösen a médiatartalom tárolása, feldolgozása, nyilvánossághoz közvetítése és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A Szolgáltató az Szjt. 36. § (2) bekezdésének értelmében megtiltja az általa közzétett, a napi eseményekhez kapcsolódó, időszerű gazdasági vagy politikai témákról megjelentetett cikkeknek vagy e témákról sugárzott műveknek az előzetes engedély nélküli, sajtóban történő szabad többszörözését, nyilvánossághoz közvetítését, ideértve a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételt is.

Amennyiben a Felhasználó médiatartalmat kíván átvenni a Honlapról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a cikk címét és tartalmának rövid összefoglalóját (leadet) a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi a Honlapról, és a forrást megjelölve a cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el a címben vagy a lead alá.

A fent meghatározott Felhasználási Feltételektől eltérő módon vagy mértékben történő átvétel szerzői jogot sért, és minden esetben jogi (büntető- és polgári jogi, valamint szerzői jogi) következményeket von maga után, továbbá minden egyéb, a törvényi korlátozást átlépő felhasználás csak a Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges.

A Felhasználó megérti és hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütközőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.

A Felhasználó továbbá megérti és hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonjogát, vagy a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben a Szolgáltató minden értesítés nélkül törölheti az adott tartalmat közzétevő Felhasználót.

A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek merevlemezre, ssd-re, usb-re, sd kártyára mentése vagy kinyomtatása saját felhasználás céljából engedélyezett. A saját felhasználáson túli felhasználás – pl. adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a kereső motorjaira és egyéb internetes szoftvereire, a www.keresztenyelet.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt nem ad.

Külön megállapodás nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

III. Felelősség kizárása

A Szolgáltató kizár minden felelősségét az elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. A Szolgáltató kizár minden felelősségét a Felhasználók által tanúsított magatartásért.

A Felhasználó beleegyezik abba, hogy a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

Felhasználó köteles a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni a felhasználói azonosítóval történő minden jogosulatlan használatról.

IV. Moderálási alapelvek

Felhasználó teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a Honlapon elhelyez, ideértve elsődlegesen, de nem kizárólagosan a fényképeket, videókat, személyes adatokat, beszélgetéseket, listákat, osztályozásokat, személyes üzeneteket – és bármely tartalom következményeit is. A Szolgáltató ezen tartalmakért, azok közzétételéért felelősséget nem vállal.

A Felhasználói hozzászólás (kommentáláshoz) beágyazott Facebook alkalmazás segítségével történik. A Honlapon történő egyes cikkekhez való hozzászólás közzétételéhez Felhasználónak szükséges regisztrálnia, illetve belépnie a Honlapra.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A Szolgáltató a következő alapelvek szerint moderálja fórumait, illetve az általa közzétett cikkekhez tartozó hozzászólásokat:

– A Szolgáltató korlátlan felelősséget csak az általa szerkesztett tartalmakért vállal.
– Szolgáltató fenntartja a jogot a személyhez fűződő és kisebbségi jogokat, az alkotmányos  alapelveket sértő, illetve az öncélúan durva, trágár, ízléstelen, alpári hangnemben fogalmazott hozzászólások törlésére, amint azok bármely módon a tudomására jutnak.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni az Szolgáltatónak a portal@keresztenyelet.hu e-mail címen. Ha a Szolgáltatón jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

A Szolgáltató kifejezetten tiltja, hogy a Honlap tartalmának felhasználásával Felhasználó üzletszerzésre irányuló tevékenységet végezzen, ide értve a Honlapon elérhető tartalom részben vagy egészben történő értékesítését és Felhasználó szolgáltatásaiba történő forrásmegjelölés nélküli beépítését is.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármilyen jogsértés vagy Felhasználó által a jelen Felhasználási Feltételek megszegése, vagy annak gyanúja esetén Felhasználót a szolgáltatásból felszólítás nélkül véglegesen kizárja.

V. Kártalanítás, kártérítés

A Honlap letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését a Szolgáltató kizárja.

A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Honlapon található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll a Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a Szolgáltató törli vagy módosítja.

A Honlapon Felhasználó által elhelyezett hozzászólásokkal, valamint a Honlapon Szolgáltató által megjelenített ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében a Szolgáltató minden felelősséget kizár. A Szolgáltató fenntartja a jogot a hozzászólások, illetve Felhasználók által beküldött tartalom előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélküli törlésére.

A Felhasználó a Honlap szolgáltatásainak igénybevételével beleegyezik és elfogadja, hogy köteles megtéríteni a Szolgáltató részére a harmadik személyek részéről felmerülő minden olyan igényt, függetlenül annak természetétől, amely a Felhasználó Honlap használatával függ össze vagy abból ered. Ezekben az esetekben a Szolgáltató írásban értesíti a Felhasználót az igényről, perről vagy eljárásról.

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A Szolgáltató jogosult jelen Felhasználási Feltételeket a Felhasználók Honlap felületén történő előzetes tájékoztatása mellett egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben.

Jelen dokumentum hatályba lépésének ideje: 2014.06.07.