Kezdőlap A lelkiatya válaszol Hogyan imádkozzam a zsolozsmát?

Hogyan imádkozzam a zsolozsmát?

Kedves Lelkiatya! A zsolozsma imádkozásával kapcsolatban lenne egy kérdésem. Mindennap mondom a reggeli és esti dicséretet, valamint a befejező imaórát, de szeretném hozzávenni ezekhez pluszba az olvasmányos imaórának a szentírási és a hozzákapcsolódó elmélkedési olvasmányát. A kérdésem az lenne, hogy mondjuk az esti dicséretbe belelehet iktatni ezeket? Mondjuk úgy, hogy az esti dicséretnél elhagyom a hozzátartozó rövid szentírási részt, és az olvasmányos imaórából olvasom, és utána megy tovább a rendes rész. Vagy külön az imaóra után olvassam el és ne kavarjam a dolgokat? Van erre valami „szabály”?

És lenne egy másik kérdésem is. Szabad egyszerű hívőknek is kitárt karral imádkozni, úgy, ahogy az atyák szokták mondani a könyörgéseket a szentmisén? Természetesen itt egyéni imádkozásra gondolok.

Kedves Levélíró! Nagyon örülök, hogy imádságos életet él, hogy az ima ilyen sokat jelent az Ön számára, igazi találkozást Krisztussal, amikor meríthetünk az Ő kegyelméből, jelenlétéből, békéjéből.

Az Olvasmányos Imaóra két olvasmánya valóban nagy lelki kincset hordoz. Én is nagyon várom ezeket akárhányszor imádkozom a Zsolozsmát. Egyéni imádságban nyugodtan beiktathatja ezeket a Reggeli Dicséret vagy az Esti Dicséret rövid olvasmánya helyére.

A kitárt karokkal való ima őskeresztény eredetű, a katakombafestményeken is gyakran ábrázolják. Magán imádságban nyugodtan imádkozzon így. Kifejezi a nyitott szívet, azt, hogy Isten szeretete átölel, betölt, kifejezi az örömet, a vágyat Isten után.