Kezdőlap Hírek Ima Szent Bernadett ünnepére

Ima Szent Bernadett ünnepére

„Urunk és Istenünk, alázatosak kedvelője, védelmezője és megdicsőítője, aki Szent Bernadettet megajándékoztad a türelem és a szeretet csodálatos kegyelmével, kérünk, engedd, hogy az ő imádságára és példája szerint egyszerűségben járjuk a hit útjait, és szemlélhessünk téged a mennyek országában! Amen.”Ima Szent Bernadett ünnepére

Szent Bernadett öröksége:

Bernadett szegény családban született, édesapja, François Soubirous molnár, édesanyja Louise Casterot volt. Legidősebb gyermekként, öt testvére mellett nevelkedett. Gyermekkorában sokat betegeskedett.

1858. február 11. és július 16. között a Lourdes melletti massabielle-i barlangban tizennyolc látomása volt. Az ismeretlen „Hölgy” ezeket mondta a tizennégy éves kislánynak: „Imádkozz a bűnösökért! „Menj, igyál a forrásból, és mosdj meg a vizében!” A felszólításra a kis látnok kezével kaparni kezdett a barlang alján, és felfakadt egy forrás, amely ma is ontja magából a vizet. A látomások és az itt történt csodálatos gyógyulások az egész világon ismertté váltak, és Lourdes ma a világ egyik legjelentősebb Mária-kegyhelye.

Amint azt az Egyházi Törvénykönyv is előírja, XI. Piusz pápa hosszú és szigorú vizsgálat után Bernadettet 1925-ben boldoggá, 1933. december 8-án – a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén – szentté avatta. Emléknapját 1891-ben, mint a „Jelenések ünnepét” iktatta a naptárba XIII. Leó pápa február 18-ra, a harmadik jelenés dátumára, amikor Bernadett ezt a jövendölést hallotta: „Nem ígérem, hogy  ezen a világon boldoggá teszlek, de a túlvilágon igen”.

Szent Bernadett több mint 30 évig nyugodott a nevers-i kolostor temetőjében. Amikor 1909-ben boldoggá avatásának előkészületeit végezték, az egyházi hatóságok két orvos jelenlétében kinyitották a sírt. Az eléjük táruló látványtól a jelenlévőknek a lélegzete is elállt. Szent Bernadett úgy feküdt párnáin, mintha mi sem történt volna. „Az oszlás legcsekélyebb jele sem volt tapasztalható, az idő nem hagyott rajta nyomot, úgy látszott, mintha aludna” – számolt be erről egy szemtanú. A hivatalos vizsgálat befejezése után új ruhába öltöztették, és a vizsgálati jegyzőkönyvvel együtt cinkkoporsóba zárták.

Forrás és fotó: Wikipédia