Kezdőlap Hírek „ITT SZÜLETTEM ÉN EZEN A TÁJON” – PETŐFI SÁNDOR ÉLETE ÉS KORA

„ITT SZÜLETTEM ÉN EZEN A TÁJON” – PETŐFI SÁNDOR ÉLETE ÉS KORA

A Keresztény Élet Szerkesztősége, a Nemzeti Művelődési Intézet, a Lakiteleki Népfőiskola és a Lakiteleki Eötvös Iskola Kárpát-medencei történelmi versenyt hirdet általános iskolás korú (10–15 éves) és középiskolás korú (15–19 éves) fiatalok számára Petőfi Sándor születése 200. évfordulójához közeledve.

A feladatsorok alább megtekinthetőek pdf formátumban.

1. írásbeli forduló:

Első oldal megtekintése

Második oldal megtekintése


A játékra anyaországi és határainkon túl élő (erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, délvidéki) fiatalok 3 fős csapatait várjuk.

Védnökeink: Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke és Czoborczy Bence, a Keresztény Élet főszerkesztője

A csapatok a vetélkedő feladatait 2022 januárjától kéthetente olvashatják a Keresztény Élet hasábjain. Az egyes fordulók postára adási határideje a megjelenés dátumát követő 9. nap. A feladatlapok elérhetők a www.keresztenyelet.hu és www.eotvosiskola.hu oldalakon is.

A három írásbeli forduló alapján korcsoportonként a legjobb eredményt elérő 20-20 csapatot hívjuk meg a 2022 márciusában megrendezésre kerülő középdöntőre és döntőre, a Lakiteleki Népfőiskolára, a Hungarikum Ligetbe.

A döntőjébe jutó fiatalok értékes könyvjutalmat kapnak. A győztesek részt vehetnek azon a Lezsák Sándor parlamenti alelnök úr által vezetett zarándoklaton, mely 2022 nyarán Petőfi Sándor életútjának fontos állomásaira vezet.

Jelentkezni az első forduló megoldásának beküldésével lehet, nevezési díj nincs. Szeretettel várjuk egyházi és világi iskolák, egyházközségek, hittancsoportok, baráti társaságok csapatait! Egy – egy intézményből, közösségből tetszőleges számú csapat indulhat a versenyen. A megfejtéseket a Lakiteleki Eötvös Iskola – 6065 Lakitelek Kiss János u. 1. címre várjuk. A borítékra kérjük írják rá a játék címét: Itt születtem én ezen a tájon…

Ajánlott irodalom:

Fekete Sándor: Így élt a szabadságharc költője
Illyés Gyula: Petőfi Petőfitől Petőfiről (szerk.: Dr. Czuth Béláné, Ésik Zoltánné; Bp.1973.)
Pintér Jenő: Magyar irodalomtörténet – Petőfi Sándor
Petőfi Sándorról a Liter@ magazinban
Petőfi Sándor művei

További felvilágosítás kérhető: Olajos István – 0670/931-7808

Kedves Játszótársak!

A megfejtések mellé kérjük külön lapon írják le csapatuk választott nevét, sorolják fel a csapattagokat, felnőtt segítőjük nevét! Írják fel azt is, melyik iskolából, egyházközségből, esetleg baráti társaságból neveznek a vetélkedőre, s kérjük, hogy szerepeljen a lapon az az e-mail cím és telefonszám is, amelyen elérhetjük önöket!

A megfejtéseket a lapszám megjelenését követő 10. napig adhatják postára.