Jézus ígéretei Szent Szíve tisztelőinek

Jézus szavai és tettei a mai napig rengeteg embernek jelentik a reményt. 1. Megvigasztalom őket szenvedéseikben. 2. Megadom nekik mindazokat a kegyelmeket, amelyekre állapotuk szerint szükségük van; minden szükségükben segítségükre sietek. 3. Egyesítem a megosztott családokat, családjukban békességet szerzek. 4. Biztos menedékük leszek életükben, de főképpen haláluk óráján. 5. Minden dolgukat, vállalkozásukat megáldom. 6. A … Bővebben: Jézus ígéretei Szent Szíve tisztelőinek