Kezdőlap Hírek Nagyon jó embernek lenni!

Nagyon jó embernek lenni!

Karácsonyi ünnepséget tartottak a debreceni katolikus gimnázium diákjai a székesegyházban.

Meghitt karácsonyi ünnepséggel örvendeztették meg társaikat a debreceni Szent József köznevelési intézmény kollégista diákjai december 17-én a Szent Anna-székesegyházban. A vidám betlehemes játékon túl a komoly zenei élményt is adó műsorban versek, novellák is elhangzottak, közben pedig a karácsony üzenetében emberlétünk csodájáról beszélt a vendégeket fogadó házigazda, dr. Krakomperger Zoltán atya, a Szent Anna-székesegyház plébánosa.

Karácsony annak ünnepe, hogy láthatóan megjelent köztünk a láthatatlan élő Isten, 2000 évvel ezelőtt világra jött a gyermek Jézusban – kezdte az ünnep lényegéről megfogalmazott gondolatait Krakomperger Zoltán atya, majd kihangsúlyozta, hogy a karácsonynak csak vallási tartalma van. Ennek ellenére sokan megkísérlik elfedni az ünnep lényegét azzal, hogy kifejezetten csak családi ünnepként élik meg, és a szeretet ünnepéről úgy beszélnek, hogy nem fűzik hozzá Isten ember iránt megnyilvánult szeretetét.

Karácsonykor nem önmagunkat ünnepeljük, hanem rácsodálkozunk arra, hogy Isten mit tett értünk. Először is újszülött gyermekként kiszolgáltatta Önmagát az emberi élet minden velejárójának az elfogadásával. Eljött a megváltatlan emberbe, azért, hogy belülről megváltoztassa, megváltsa az ember létét a hiábavalóságtól. karácsony ünnepének ez az igazi mondanivalója. Aki ennél kevesebbel megelégszik, vétkezik önmaga és embertársai ellen.
Legyen meg bennünk a merészség, az elszántság arra, hogy karácsony ünnepének teljes tartalmát vegyük védelmünkbe, amely nem más, mint az abban való gyönyörködés, hogy Isten egy lett közülünk.

Nem kell félni Istentől

Isten, azzal, hogy emberré lett, kézbe vehetővé tette, kiszolgáltatta, átadta nekünk önmagát, hogy üzenjen, amelynek első összetevője, hogy nem menekülni kell Tőle, hiszen a gyermek Jézusban és a későbbi felnőtt Jézusban tapasztalhatóvá teszi, hogy nem kell félni Istentől.

Isten szeretetére akkor is vágyakozik az ember, ha nem vallja be önmagának

Az Üdvözítő világra születésével Isten megmutatta Önmagát, azt a szeretetet, amire az ember vágyakozik. Ezt nem mindenki ismeri el. Az ember arra a szeretetre is vágyakozik, ami nem csupán érzelmi töltetű, hanem ami bennünket sebeinkkel, megtörtségünkkel együtt elfogad és meggyógyít. Erre a szeretetre vágyakozik minden ember, legfeljebb nem vallja be önmagának.

Karácsony ünnepe megmutatja, mennyit ér az ember

Karácsony ünnepén megismerjük Istent, aki önmagamért szeret és elfogad. Nem azért mert rászolgáltam, hanem mert szeretetre méltó vagyok az Ő számára. Karácsony ünnepe kinyilvánítja mennyit ér az ember. Istennek – Aki tér és idő fölött áll –, az ember annyit ér, hogy az emberi létet választja ki arra, hogy Önmagát megmutassa. Elmondhatjuk tehát, nagyon jó embernek lenni. Ha valaha az ember elveszítené önmaga és mások megbecsülését, akkor mindig visszatalálhat erre a pontra, és kezdjen el újból önmagával jóban lenni, becsülje nagyra magát, mint ahogy Isten is olyan nagyra becsüli az embert életét, hiszen benne önmagát átadta az embernek.

Éljünk mindenkor méltóságunkkal összhangban!

Ha Isten fia egy lett közülünk, akkor hallatlanul jelentős az emberi voltunk. Éppen ezért éljünk mindenkor méltóságunkkal összhangban.
Karácsony ünnepének az önmagunk megbecsülése mellett a másik üzenete, hogy feltétel nélkül ragaszkodjunk ahhoz, ahogyan Isten gondolkodik rólunk. Ő nagyszerű emberekké akar bennünket formálni. Ehhez viszont szükséges a szabad beleegyezésünk.
Az egyházi iskolák helyzeti előnyben vannak, hiszen a tanulói megkapják az eligazítást, hogy emberi méltóságuknak arányában hogyan tudjanak mindenkor bánni önmagukkal és másokkal. Ez az a többlet, ami karácsony titkát beviszi az iskola egész életébe. Mert karácsony mindenhol történik és tart, ott ahol összhangban van az Istentől kapott emberi méltóság. Ezért karácsonyt nem lehet elintézetnek tekinteni, belefáradni.

Ha tehát az Isten ember, akkor mérhetetlenül értékes az emberlét. Márpedig Isten emberré lett

Az első karácsonykor tehát Isten kalandja vette kezdetét velünk, ebben emberi életét felhasználja arra, hogy kimondhatatlanul közel jöjjön hozzánk, egy legyen velünk. Ha erre kellőképpen rácsodálkozunk, akkor nem fogjuk magunkat távol tartani Istentől. Ha tehát az Isten ember, akkor mérhetetlenül értékes az emberlét.
Állítsuk tehát emberlétünk középpontjába azt, amit Isten állít a gyermek Jézus egyszülött Fia életének középpontjába. Ezt pedig az Ő szeretete. Ebből a megfontolásból a karácsony tényleg a szeretet ünnepe, úgy, ahogyan azt Isten elénk tárta. Benne minden megvan, amire nekünk szükségünk van. Így a karácsony az időszerűségéből soha nem fog veszíteni. – fejezte be gondolatait Krakomperger Zoltán atya.

A műsorban közreműködtek az iskola diákjai, tanárai és Könyves Péter, a debreceni Lenc-telepi református gyülekezet kántora.

Kovács Ágnes
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye