Rossz gondolatok ellen

Oh dicsőséges Szent Antal! ki a gonosz lelkeknek félelme vagy, nézd, mennyire háborgatják lelkem nyugalmát a rossz gondolatok! Én szívemből utálom azokat, és ígérem, hogy ellenük mindig küzdeni fogok. Inkább óhajtok meghalni, mintsem abba beleegyezni, ami Isten parancsaival ellenkezik. Éppen azért esedezem hozzád, oh Szent Antal! Mutasd meg hatalmadat a gonosz kísértőnek és távoztass tőlem … Bővebben: Rossz gondolatok ellen