Kezdőlap Az év minden napjára Vianney Szent János gondolatai a bűnbánatról és a bűnbocsánatról

Vianney Szent János gondolatai a bűnbánatról és a bűnbocsánatról

Gyónás és bűnbánat
Tíz idézet a szent arsi plébánostól:
 1. A gonosz följegyzi a bűneinket, őrangyalunk pedig valamennyi érdemünket. Igyekezz, hogy az őrangyal könyve megteljék, az ördögé pedig üres maradjon!
  (Katekézis a bűnről)

 2.  Látjátok, gyermekeim, három dolog szükséges ahhoz, hogy a bűnbocsánat szentségében részesüljünk:
  • hit, amely által meglátjuk, hogy a papban Isten van jelen;
  • remény, amely által hinni tudjuk, hogy Isten meg fog bocsátani;
  • szeretet Isten iránt, amely bánattal tölti el a szívünket, hogy megbántottuk.
  (A gyónásról)

 3. Isten jobban siet, hogy megbocsásson a bűnbánónak, mint az anya, hogy kimentse gyermekét a tűzből.
  (Kateketikai szemléltetés a természetből)

 4. Angyalunk az, aki mélységes bűnbánatot kér számunkra Istentől.
  (Szentbeszéd az őrangyalok ünnepén)

 5. Ha igazán szereted Istent, nem elégszel meg azzal, hogy nem követsz el nagy bűnöket. Gyűlöletesnek tartasz mindent, ami a legkevésbé is kedve ellenére lehet.
  (A vasárnap megtartásáról)

 6. Isten azoknak fog megbocsátani, akik megbocsátottak: ez a törvény.
  (Homília)

 7. Lehetetlen, hogy valaki áhítattal elmélkedjék a rózsafüzér titkain, s közben a bűn állapotában éljen.
  (Szentbeszéd a rózsafüzér ünnepére)

 8. Isten azt akarja, hogy engesztelő tetteinket az övével egyesítsük.
  (Homília a bűnért adott elégtételről)

 9. Aki bűneit bánva egyedül Istenre gondol, azé a legigazabb bűnbánat.
  (A bűnbánatról)

 10. Emlékezz arra, hogy amikor a pap feloldoz, egyetlen dologra kell gondolnod: hogy a Jóisten Vére ömlik a lelkedre, hogy megtisztítsa és olyan ragyogóvá tegye, mint amilyenné a keresztség által vált.
  (Katekézis a bűnbánat szentségéről)

Forrás és fotó: Christianae