Kezdőlap Hírek Nyilvános a Jakab Antal püspök életét bemutató dokumentumfilm

Nyilvános a Jakab Antal püspök életét bemutató dokumentumfilm

Két évvel ezelőtt, 2018 tavaszán kezdődtek azok a nagyszabású, Erdélyen, Magyarországon és Rómán átívelő filmforgatások, amelyek a hitvalló gyulafehérvári főpásztor, Jakab Antal püspök életét és munkásságát hivatottak, most először, mozgóképalkotás formájában a néző elé tárni. A dokumentumfilm 2019-ben elkészült, a Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Gyulafehérvár és Budapest állomásokra ez év márciusra, Jakab Antal születésének évfordulójához kapcsolódóan tervezett díszbemutatókat azonban a jelenlegi világjárvány okozta körülmények meghiúsították. Az alkotók úgy határoztak, a helyzet bizonytalanságára való tekintettel nem várnak tovább és a filmet Jakab Antal megyéspüspöksége kezdetének negyvenedik évfordulóján, 2020. április 2-án nyilvánossá tették.

A huszadik század mindkét háborúját átélő, Rómában egyházjogi doktorátust szerző, teológiai tanárként is megbecsült, sokat szenvedett, meghurcolt, tizenhárom évig börtönben is raboskodó Jakab Antal (1909. március 13., Kilyénfalva – 1993. május 5., Gyulafehérvár) 1972–1980 között segédpüspökként volt jelen a Gyulafehérvári Egyházmegye életében. Szent II. János Pál pápa 1980. április 2-i hatállyal felmentette Márton Áron püspököt az egyházmegye kormányzásának gondjai alól és azt az utódlási joggal kinevezett segédpüspökére, Jakab Antal püspökre bízta. Jakab Antal egy évtizeden keresztül, 1980 és 1990 között vezette megyéspüspökként a Gyulafehérvári Egyházmegyét, nagyon nehéz időszakban, az állami vezetés természetéből eredő súlyos megpróbáltatások közepette. Annak is kerek – harmincadik – évfordulójára emlékezünk tehát idén, hogy az emlékezetben nagy tudású, bölcs és emberséges főpásztorként élő Jakab Antal 1990. április 29-én a csíksomlyói kegytemplomban átadta az egyházmegye vezetését utódának, Bálint Lajos segédpüspöknek.

Jakab Antal viszontagságos, küzdelmes életútjának és abban figyelemre méltó püspöki tevékenységének feldolgozását könyvek lapjai őrzik, szellemi hagyatékának gyűjteménye is elérhető, utcák, terek, intézmények viselik a nevét, díjak, versek, képzőművészeti alkotások emlékeztetnek rá, azonban korábban nem készült semmilyen dokumentumfilm-feldolgozás e jelentős életről és életműről és ez által e fontos történelmi korszakról.

A most nyilvánossá tett, Küzdve és bízva – Jakab Antal püspök életútja című film hosszú, 1 óra 36 perces változata végigvezeti a nézőt Jakab Antal életútján, születésétől a haláláig. Bemutatja gyermek- és ifjúkorát, diákéveit, pappá szentelését, római tanulmányait, teológiai tanári korszakát, titkos ordináriusi tevékenységét, letartóztatását és börtönrabságát, áttekinti az általános amnesztiának köszönhető szabadulásától a püspökké szenteléséig eltelt időt, segédpüspöki szolgálatát és legrészletesebben a megyéspüspöki működését ismerteti. A nyugalomba vonulásától haláláig eltelt három esztendő felvillantása után a film most elérhetővé tett hosszú változata az élő emlékezet bemutatására is kitér.

A dokumentumfilmet a csíkszeredai EPI Stúdió készítette, rendező Csúcs Mária, operatőr Csúcs Péter és Csúcs Endre. A stáb felkeresett minden olyan erdélyi, magyarországi és római helyszínt, amely Jakab Antal püspök életéhez szorosan kapcsolódik. Forgatásaik során kortársak, tanúk hiteles adatközlésekkel egészítették ki az irattárakból, levéltárakból megszerezhető ismeretanyagot.

Az életút és életmű bemutatásán túl a film további célja volt olyan példaképet állítani a szemlélő és különösen a fiatal nemzedék elé, aki hitét és népét mindenekfölött állónak tartotta s azért mindent meg is tett – azaz példája ma is követésre méltó. A munkálatokban a Jakab Antal Keresztény Kör két alapító-vezetője, Varga Gabriella Budapesten élő újságíró, a püspök unokahúga és Vencser László Ausztriában élő morálteológus, a püspök egykori közvetlen munkatársa szakértőként vett részt. A film elkészítését a Bethlen Gábor Alap támogatta. Megtekinthető itt: www.youtube.com/watch?v=skuzV8Z2x2E

Jakab Antal Keresztény Kör