Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia

Meghirdette harmadik évfolyamára is a képzést az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia. Április 30-ig várják azoknak a 21-30 éves fiataloknak a jelentkezését, akik szeretnének részt venni az 10 hónapos, egyedülálló, élményalapú képzésben.

Kereszténység, értelmiségi küldetés, hazaszeretet – ezen értékek mentén alakult az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Akadémia 2018-ban azzal a céllal, hogy képzése során hallgatóiban a keresztény életben való elköteleződést és a hazaszeretet megerősítse, és olyan értelmiségi generációt képezzen ki a társadalom és a közélet javára, amely „kérlelhetetlen igényességgel” éli a maga lelki-szellemi életét. Magánéletében, családjában és szűkebb környezetében példamutató életet él, egyben társadalmi szerepvállalásai által tágabb környezetéért is felelősséget vállal, tevékeny alakítója a körülötte zajló társadalmi folyamatoknak.

Az első két évfolyam képzésének tapasztalatai alátámasztották, hogy a nemzetközi szinten is egyedülálló képzési struktúra kiválóan alkalmas az elmélyülés, intenzív belső szellemi-lelki élet és az aktív élményszerzés közötti tökéletes egyensúly megteremtésére, melynek köszönhetően a hallgatók nem csak sokrétű tudásban, önismeretben, hanem a hitben és a kapcsolataikban is gyarapodnak.

A 10 hónapos képzés három alappillére a tíz tanulmányi modul, az oktatási egységeket megszakító tanulmányutak és a bentlakásos kollégiumi élet.

A széleskörű képzés a keresztény lelkiségi, gazdasági, társadalmi és kulturális élet szinte minden területét lefedi, kezdve a teológiától, az irodalmon, művelődéstörténeten és társadalomismereteken át egészen a politológiáig és a médiaismeretekig. Az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Akadémián kiemelt szempont a hallgatók minőségi és korszerű képzés biztosítása, ennek megfelelően az oktatók a szakmájukban legmagasabban kvalifikált előadók, neves professzorok (többek között például Dr. Csath Magdolna, Balog Zoltán, Dr. Freund Tamás) akik Akadémia mellett más neves egyetemeken és intézetekben is komoly szakmai munkát végeznek.

A három hetes oktatási egységeket a határon túli magyar területekre és belföldre irányuló tanulmányutak teszik még élménygazdagabbá. Az utazások célja, hogy a hallgatók saját élményeik és személyes találkozásaik alapján közelebbről is megismerhessék az ott élő magyar testvéreink életét, fönnmaradásuk érdekében vállalt áldozataikat. Ezek az utak segítenek, hogy erősödjön a diákok nemzeti identitása, az összetartozás tudata. Az utazások megtörik a képzések három hetének feszített munkáját, hiszen egyben kirándulást és fölüdülést is kínálnak, és jó alkalmai a közösségépítésnek.

Végül szintén fontos alapelve az Akadémiának, hogy a közösségi lét és az együttélés jelentősen befolyásolja a tanulmányokat, a világnézeti és lelki fejlődést, ezért a képzés is bentlakásos rendszerű, szakkollégiumi formában zajlik. A piliscsabai intézmény természetközelsége tökéletesen harmonikus hátteret biztosít az elmélyült munkához. A hallgatókkal élő prefekta szervezi a kollégium mindennapjait, amiben a tanulás mellett szabadidős programok és teret kapnak.

A diákok a képzést elvégezve egyházi és közéleti személyek ajánlását kapják és egy olyan civil és szakmai kapcsolati hálóval gazdagodhatnak hazánkban és az egész Kárpát-medencében, amit a mai társadalmi viszonyok mellett más módon csak hosszú évek kitartó munkája biztosíthat. Mindemellett az Akadémián végzett hallgatók saját kapcsolatrendszerünknek és az intézmény Alumni hálózatának köszönhetően lehetőséget kaphatnak a közéletbe való bekapcsolódásba a közszféra, vagy akár a magánszektor által felajánlott munkalehetőségeknek köszönhetően.

Április 30-áig várják az Akadémia honlapján azon 21-30 év közötti keresztény értelmiségi fiatalok jelentkezését a képzésre, akik egyetemi tanulmányaikat már befejezték, vagy jelenleg végzik, és érzik magukban az elhivatottságot és felelősséget szűkebb környezetük alakítása, vagy egy szélesebb társadalmi szerepvállalás iránt. A program a képzésben részt vevő 16 fő számára teljesen költségmentesek, a hallgatók tanulmányuk során teljes ellátás mellett havi ösztöndíjban is részesülnek.

(x)


a lelkiatya válaszol betegség boldogság Böjte Csaba bűn család Egyház események Európa Ferenc pápa fiatalok gyerek gyónás halál határontúl hit Hogyan evangelizáljunk? házasság ima Isten Istenkapcsolat Jézus kultúra lelkiatya Magyarország nagyvilág pap papok Pál Feri remény segítség szentek szentmise szentségek szenvedés szerelem szeretet társadalom Vatikán vers viccek válás zene élet életbölcsességek

.