Kezdőlap Hírek Húsvéti szentmisék 2019-ben

Húsvéti szentmisék 2019-ben

Babits Mihály - Eucharistia
Fotó: Pixabay

Virágvasárnap a Nagyhét ünnepélyes megnyitása

Virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe történő bevonulásáról emlékezik meg a Katolikus Egyház. Virágvasárnappal megkezdődik a Nagyhét, amely Jézus szenvedésén és kereszthalálán keresztül feltámadásának ünnepére, húsvétra vezet el minket.

A virágvasárnapi szentmise a bevonulásra emlékező körmenettel kezdődik, amelynek során a hívek pálmaágakkal és barkákkal köszöntik a templomba bevonuló papot és kíséretét, ahogy egykor a jeruzsálemiek is hódoltak Krisztus előtt. Sokan a nép közül ruhájukat terítették az útra, mások ágakat törtek a fákról, s eléje szórták: „Hozsanna Dávid fiának! Áldott, ki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban!” (Mt 21, 8). A virágvasárnapi liturgia része az a körmenethez szorosan kapcsolódó szertartás, amelynek során a hívek által hozott barkákat a pap megáldja: „Mindenható, örök Isten, szenteld meg áldásoddal ezeket az ágakat, hogy mi, akik most örvendezve lépünk Krisztus Király nyomába, őáltala egykor az örök Jeruzsálembe is eljussunk.”

Ez a vasárnap az Úr szenvedésének vasárnapja néven ismert a liturgiában és hallhatjuk Krisztus szenvedéstörténetét, a passiót. Az Egyház kifejezi hitét, miszerint a dicsőséges bevonulás kezdete annak az eseménysornak, amely Jézus szenvedésével és halálával folytatódik, majd feltámadásával teljesedik be. Ezáltal hozva el a megváltást, amely minden hívőben az örök élet reményét táplálja minden hívőben.

Húsvéti szentmisék az érseki és püspöki székhelyeken 2019-ben
Az alábbiakban a húsvéti időszak ünnepi püspöki szentmiséinek helyszínéről és időpontjáról tájékozódhatnak.

Húsvéti szentmisék az érseki és püspöki székhelyeken

Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye:

A szentmiséket bemutatja Palánki Ferenc megyéspüspök:

Április 13-án, szombaton 14 órakor Nyíregyházán városi keresztutat végez Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök.

Virágvasárnap

Április 14-én, vasárnap 10 órakor Barkaszentelés, ünnepi szentmise – Debrecen, Szent Anna-székesegyház,

16:00 Debrecen — városi keresztút

Nagycsütörtök

Április 18-án, csütörtökön 10 órakor 10 órakor krizmaszentelési szentmise Nyíregyházán a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban. 18 órakor szentmise az utolsó vacsora emlékére Debrecenben a Szent Anna székesegyházban

Nagypéntek

Április 19-én, pénteken 18:00 Urunk szenvedésének ünneplése Nyíregyházán a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházban

Nagyszombat

Április 20-án, szombaton 20 órakor Debrecenben a Szent Anna székesegyházban Húsvét vigília szertartása, (tűzszentelés, húsvéti gyertya megáldása, katekumenek keresztelési szertartása, kb. 21.30 órakor feltámadási körmenet

Húsvétvasárnap

Április 21-én, vasárnap 10:30 órakor Urunk feltámadásának ünnepén Nyíregyházán a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban ünnepi szentmise

Bosák Nándor, nyugalmazott debrecen-nyíregyházi püspök ünnepi programja:

Virágvasárnap

Április 14-én, vasárnap 10.30 órakor Nyíregyházán a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban Barkaszentelés és ünnepi szentmise

Nagycsütörtök

Április 18-án, csütörtökön: 10.30 órakor Nyíregyházán a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban Barkaszentelés és ünnepi szentmise

Nagyszombat

Április 20-án, szombaton20 órakor húsvéti vigília szertartása Nyíregyházán a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban.

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye:

A szertartásokat Erdő Péter bíboros valamint Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök vezeti.

Virágvasárnap

Április 14-én, vasárnap 10.30-kor az esztergomi bazilikában Erdő Péter bíboros ünnepi szentmisét mutat be.

Nagycsütörtök

Április 18-án, csütörtökön 10 órától a budapesti Szent István-bazilikában főpapi olajszentelési szentmisét mutat be Erdő Péter bíboros. A szertartás alkalmával újítja meg a főegyházmegye papsága papi ígéreteit.

18 órakor Erdő Péter bíboros mutat be szentmisét az esztergomi bazilikában az utolsó vacsora emlékezetére.

Nagypéntek

Április 19-én, pénteken 18 órakor Erdő Péter az esztergomi bazilikában emlékezik meg Urunk szenvedéséről.

Nagyszombat

Április 20-án, szombaton 18 órakor a budapesti Szent István-bazilikában Erdő Péter bíboros-főpásztor, az esztergomi bazilikában Mohos Gábor segédpüspök vezetésével tartanak húsvéti vigíliát.

Húsvétvasárnap

Április 21-én, vasárnap 10.30-kor az esztergomi bazilikában mutat be szentmisét Erdő Péter bíboros.

Egri Főegyházmegye

A szentmiséket bemutatja Ternyák Csaba érsek az egri bazilikában:

Virágvasárnap

Április 14-én, vasárnap 10 órakor az Egri bazilikában virágvasárnapi ünnepi szentmise lesz, előtte barkamegáldás (“Ifjúsági találkozó”) a Pyrker téren, majd ünnepélyes bevonulás az érseki szentmisére

Nagycsütörtök

Április 18-án, csütörtökön 9 órakor Egri bazilikában krizmaszentelési mise az idén bérmálkozó fiatalok részvételével

18.30 órakor esti szentmise az utolsó vacsora emlékére

Nagypéntek

Április 19-én, pénteken 15 órakor az Egri bazilikában nagypénteki szertartás: az Úr szenvedésének ünneplése

Nagyszombat

Április 20-án, szombaton 20 órakor húsvéti vigília. Érseki szentmise és feltámadási körmenet.

Húsvétvasárnap

Április 21-én, vasárnap 10 órakor az Egri bazilikában húsvéti ünnepi szentmise

Győri egyházmegye

A szentmiséket bemutatja a Győri Nagyboldogasszony-székesegyházban (Belvárosi plébánia) Veres András győri megyéspüspök:

Virágvasárnap

Április 14-én, vasárnap virágvasárnapi ünnepi szentmisét mutat be a megyéspüspök

NagyhétfőÁprilis 15-én, hétfőn 17 órakor Veres András megyéspüspök megáldja a győri keresztutat.

Nagycsütörtök

Április 18-án, csütörtökön 10 órakor olajszentelési misét celebrál a főpásztor az Egyházmegye papságával

18 órakor az esti szentmisét az utolsó vacsora emlékére mutatja be a megyéspüspök

Nagypéntek

Április 19-én, pénteken 15 órakor kezdődik a nagypénteki szertartás az Úr szenvedésének ünneplése

18 órakor városi keresztút Győr belvárosában, a Nagyboldogasszony-székesegyház főbejáratától indulva.

Nagyszombat

Április 20-án, szombaton 20 órakor Húsvét vigíliájának szertartása

Húsvétvasárnap

Április 21-én, vasárnap 10 órakor celebrál szentmisét a főpásztor Húsvét – Krisztus Feltámadása ünnepén

Fehérvasárnap

Április 28-án, vasárnap, az Isteni Irgalmasság Vasárnapján 11 órakor Császáron a Szent Péter és Pál-templomban a győri megyéspüspök ünnepi szentmisét celebrál és megáldja a felújított templombelsőt. Délután 3 órakor Nagyigmándon a Szent Mihály-templomban ünnepi szentmisét celebrál a főpásztor Harsányi Lajos pap, költő tiszteletére.

Hajdúdorogi egyházmegye:

Kocsis Fülöp metropolita liturgikus programja

Virágvasárnap

Április 14-én, vasárnap az Örömhírvétel vasárnapján 10 órakor Debrecenben az Istenszülő Oltalma Görögkatolikus Főszékesegyházban (Attila tér 1) Dr.Seszták István főhelynök atya Püspöki Szent Liturgiát vezet.

Nagyszerda

Április 17-én, szerdán 17 órakor Előszenteltek Liturgiája az érsek-metropolitával az Istenszülő Oltalma Görögkatolikus Főszékesegyházban (Debrecen, Attila tér 1.).

Nagycsütörtök

Április 18-án, csütörtökön az utolsó vacsora emlékezete az érsek-metropolitával az Istenszülő Oltalma Görögkatolikus Főszékesegyház (Debrecen, Attila tér 1.).

6.30 Utrenye

10.00 Nagy Szent Bazil liturgiája alkonyati Istentisztelettel, lábmosás szertartása

17.00 Kínszenvedési evangéliumok olvasása

Nagypéntek

Április 19-én, pénteken Jézus Krisztus kereszthalálán napján az Istenszülő Oltalma Görögkatolikus Főszékesegyház (Debrecen, Attila tér 1.) az érsek-metropolita vezetésével:

7.30 Királyi imaórák

17.00 Sírbatételi vecsernye

21.00 Kis esti zsolozsma

Nagyszombat

Április 20-án, szombaton Jézus Krisztus sírban való nyugalma az érsek-metropolita vezetésével: 7.30 órakor Jeruzsálemi utrenye, 17 órakor Nagy Szent Bazil liturgiája alkonyati Istentisztelettel, 23.30 órakor Éjféli zsolozsma

Húsvétvasárnap

Április 21-én, vasárnap Jézus Krisztus feltámadásának ünnepén az érsek-metropolita vezetésével: 24 órakor Feltámadási szertartás, utána püspöki Szent Liturgia.

Húsvéthétfő

Április 22-én, hétfőn 10 órakor Szent Liturgia és körmenet

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye:

A szentmiséket bemutatja Bábel Balázs érsek a kalocsai Főszékesegyházban

Április 12-14. péntek-vasárnap

Érseki lelkigyakorlat Kecskeméten. A főpásztor lelkigyakorlatos Szentmiséket mutat be, és szentbeszédet tart Kecskeméten a Társszékesegyházban, április 12., valamint 13-án este 18.00 órától, és április 14-én este 18.00 órától.

Virágvasárnap

Április 14-én, vasárnap 10 órakor Barkaszentelés, körmenet, passió és ünnepi Szentmise a Nagyboldogasszony Főszékesegyházban

Nagycsütörtök

Április 18-án, csütörtökön 10 órakor Krizmaszentelési Szentmisét végez a kalocsai Nagyboldogasszony Főszékesegyházban.

18 órakor az utolsó vacsora emlékmiséje, lábmosás, oltárfosztás, majd ima a szenvedő Jézussal

Nagypéntek

Április 19. pénteken 15 órakor keresztúti imát vezet a főszékesegyházban, 18 órakor nagypénteki szertartás, , igeliturgia, passió, hódolat a kereszt előtt, áldoztatás

Nagyszombat

Április 20-án, szombaton Húsvét vigíliája, 19 órakor feltámadási szertartás, szentmise

Húsvétvasárnap

Április 21-én, vasárnap 10 órakor húsvéti ünnepi szentmise

Húsvéthétfő

Április 22-én, hétfőn főpásztor ünnepi Szentmisét mutat be Fóton délelőtt 10.00 órakor.

Kaposvári Egyházmegye:

A szentmiséket bemutatja Varga László megyéspüspök a kaposvári Nagyboldogasszony székesegyházban:

Nagycsütörtök

Április 18-án, csütörtökön 10 órakor Krizmaszentelési szentmise. 18 órakor az Utolsó vacsora szentmiséje

Nagypéntek

Április 19. pénteken 18 órakor nagypénteki szertartás, Passió, Hódolat a kereszt előtt

Nagyszombat

Április 20-án, szombaton Húsvét vigiliája, 19 órakor feltámadási szertartás, szentmise

Húsvétvasárnap

Április 21-én, vasárnap 10.30 órakor húsvéti ünnepi szentmise

Fehérvasárnap

Április 28-án, vasárnap 9 órakor szentmise.

Miskolci egyházmegye

Orosz Atanáz megyéspüspök liturgikus szertartásrendje Miskolcon, a Nagyboldogasszonyról nevezett Püspöki Székesegyházban

Nagyszerda

Április 17-én, szerdán 16.15 órakor a betegek kenete szentségének nyilvános kiszolgáltatása 17.00 –kor Előszenteltek liturgiája evangéliummal

Nagycsütörtök

Április 18-án, csütörtökön 10 órakor Nagy Szent Bazil liturgiája vecsernyével, antimenzion szentelés

17 órakor Kínszenvedési evangéliumok szertartása

Nagypéntek

Április 19-én, pénteken 15 órakor Sírbatételi nagyvecsernye körmenettel. 19 órakor Krisztus Urunk temetése – Jeruzsálemi utrenye a szentsírnál

Nagyszombat

Április 20-án, szombaton 17 órakor Nagy Szent Bazil liturgiája vecsernyével

23.30 – Éjféli zsolozsma

24.00 – Feltámadási szertartás körmenettel

Húsvétvasárnap

Április 21-én, vasárnap 10 órakor ünnepi Szent Liturgia, pászkaszentelés

Nyíregyházi egyházmegye

Szocska A. Ábel a Nyíregyházi Egyházmegye püspökének húsvéti szertartásrendje a nyíregyházi Szent Miklós Székesegyházban

Nagyhétfő-Nagyszerda

Április 15. és 17. között 7 órakor Utrenye

Minden nap 17 órakor Előszenteltek Liturgiája

Nagycsütörtök

Április 18-án, csütörtökön 7 órakor Utrenye

10.00 Szent Bazil Liturgia, vecsernyével – lábmosás

17.00 Utrenye a 12 Kínszenvedési Evangéliummal

Nagypéntek:

Április 19. pénteken 7 órakor Királyi imaórák

17 órakor Sírbatételi vecsernye

20 órakor Kis esti zsolozsma, majd virrasztás a feltámadási szertartásig

Nagyszombat:

Április 20-án, szombaton 7 órakor Jeruzsálemi utrenye a szentsírnál

17.00 Nagy Alkonyati Istentisztelet Szent Bazil Liturgiájával

23.30 Éjféli zsolozsma, feltámadási utrenye körmenettel, pászkaszenteléssel

Húsvét vasárnap:

Április 21-én, vasárnap

10 órakor Szent Liturgia és pászkaszentelés a főpásztorral

(egyéb időpontokban Szent Liturgiák aznap: 06.30, 08.30, 12.00, 17.30)

18.30 órakor Nagyvecsernye

Húsvét hétfő és kedd

Április 22-én és 23-án, hétfőn és kedden liturgia a vasárnapi rend szerint

a 10.00 órakor kezdődőt a főpásztor vezeti

Pannonhalma Egyházmegye:

A szentmiséket bemutatja Hortobágyi T. Cirill főapát és Várszegi Asztrik püspök, emeritus főapát a pannonhalmi bazilikában

Nagyszerda

18.00 Krizmaszentelési mise

a Pannonhalmi Területi Főapátság papjaival, híveivel. Főcelebráns és homíliát mond: dr. Várszegi Asztrik püspök, emeritus főapát

Nagycsütörtök

6.45 Vigília és Laudes

13.00 Napközi imaóra

18.00 Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére. Főcelebráns: Hortobágyi T. Cirill főapát

Nagypéntek

6.45 Vigília és Laudes

13.00 Napközi imaóra

15.00 Urunk Szenvedésének ünneplése. Vezeti: Hortobágyi T. Cirill főapát

21.00 Kompletórium

Nagyszombat

6.45 Vigília és Laudes

13.00 Napközi imaóra

18.00 Vesperás igehirdetéssel

21.30 HÚSVÉTI VIGÍLIA Főcelebráns és homíliát mond: Hortobágyi T. Cirill főapát

Húsvétvasárnap

8.00 Laudes

10.00 ÜNNEPI KONVENTMISE Főcelebráns: Hortobágyi T. Cirill főapát. Homíliát mond Matusz Hugó perjel

13.00 Napközi imaóra

18.30 Vesperás

Húsvéthétfő

6.45 Vigília és Laudes

10.00 Konventmise

13.00 Napközi imaóra

19.00 Vesperás

Pécsi Egyházmegye:

A szentmiséket a Pécsi Székesegyházban Udvardy György megyéspüspök mutatja be:

Virágvasárnap

Április 14-én, vasárnap 9.30 órakor kezdődik a virágvasárnapi ünnepi szertartás

15 órakor Máriagyűdön és a Tettyén. Máriagyűdön (7818 Máriagyűd, Vujicsics u. 66.) és Pécsett, a Tettyén, Passiójátékon vesz részt

(indulás a Tettye utcai kollégium elől, 7625 Pécs, Tettye u. 14.)

Nagyszerda

Április 17-én, szerdán 20.00 órakor sötét zsolozsma

Nagycsütörtök

Április 18-án, csütörtökön, 10 órakor olajszentelési szentmisét mutat be a főpásztor

18 órakor szentmisét celebrál az Utolsó Vacsora emlékére

Nagypéntek

Április 19-én, pénteken 8.30 órakor sötét zsolozsma

15 órakor városi keresztút a Kálvária-dombon a megyéspüspök vezetésével

18 órakor Urunk szenvedésének megünneplése a Pécsi Székesegyházban

Nagyszombat

Április 20-án, szombaton 8.30 órakor sötét zsolozsma

20 órakor húsvéti Vigília a Pécsi Székesegyházban

Húsvét vasárnap

Április 21-én, vasárnap 9.30 órakor ünnepi szentmise a Pécsi Székesegyházban

Szeged-Csanádi Egyházmegye:

A szentmiséket a szegedi Dómban Kiss-Rigó László megyéspüspök celebrálja:

Nagycsütörtök

Április 18-án, csütörtökön 10 órakor olajszentelési szentmisét

18 órakor az utolsó vacsora emlékére szentmisét mutat be a megyéspüspök

Nagypéntek

Április 19-én, pénteken 17 órakor nagypénteki szertartás, passió

Nagyszombat

Április 20-án, szombaton 19 órakor vigília-szertartás, majd körmenet a Dóm téren

Húsvét vasárnap

Április 21-én, vasárnap 10 órakor húsvéti ünnepi szentmise

Székesfehérvári Egyházmegye:

A szentmiséket a székesfehérvári a Szent Imre templomban Spányi Antal megyéspüspök mutatja be:

Virágvasárnap

Április 14-én, vasárnap 10.30 órakor a Szent Imre templomban püspöki szentmise és barkaszentelés Jézus Krisztus jeruzsálemi bevonulásának emlékére. 14.30-órától családok keresztútját járják a fehérvári családok a maroshegyi plébánia mellett, stációkat gyerekszereplők elevenítik meg, és a szülők tartanak elmélkedéseket. A keresztúton részt vesz a megyéspüspök.

Nagycsütörtök

Április 18-án, csütörtökön, a Szent Imre templomban 10 órakor kezdődik a hagyományos olajszentelési szentmise, melyen az egyházmegye teljes papsága részt vesz és ünnepélyesen megújítja papi ígéreteit.

18 órakor szentmise az utolsó vacsora emlékére , amelyen a lábmosás szertartását is a megyésfőpásztor tartja.

Nagypéntek

Április 19-én, pénteken, a Palotavárosi Kálváriánál 15 órakor kezdődik a főpásztor vezetésével a város papjainak és híveinek közös keresztútja.

18 órakor kezdődik a nagypénteki szertartás

Nagyszombat

Április 20-án, szombaton 18 órakor kezdődik a nagyszombati feltámadási szertartás és szentmise, majd a hagyományos húsvéti körmenet

Húsvétvasárnap

Április 21-én, vasárnap 10.30 órakor ünnepi húsvéti szentmisét celebrál a főpásztor

Szombathelyi Egyházmegye:

A szentmiséket Szombathelyen a Székesegyházban Székely János szombathelyi megyéspüspök celebrálja

Nagycsütörtök

Április 18-án, csütörtökön 10 órakor Olajszentelési mise.

18 órakor Püspöki szentmise az Utolsó Vacsora emlékére

Nagypéntek

Április 19-én, pénteken 15 órakor Püspöki liturgia Urunk halálának emlékére

20 órakor városi keresztút

Nagyszombat

Április 20-án, szombaton 20 órakor kezdődik a Húsvéti vigília

Húsvétvasárnap

Április 21-én, vasárnap 10 órakor Püspöki szentmise Krisztus feltámadásának ünnepén

Váci Egyházmegye:

A szentmiséket a váci Székesegyházban Beer Miklós megyéspüspök mutatja be

Virágvasárnap

Április 14-én, vasárnap 9.30 órakor barkaszentelés a Barátok temploma előtt (Vác, Géza király tér), ünnepélyes bevonulás a székesegyházba, 10 órakor ünnepi szentmise

Nagycsütörtök

Április 18-án, csütörtökön 10 órakor olajszentelési misét mutat be a főpásztor az egyházmegye papjaival.

18 órakor a főpapi szentmise lesz az utolsó vacsora emlékére

Nagypéntek

Április 19-én, pénteken,18 órakor Jézus szenvedésére és kereszthalálára emlékezve nagypénteki liturgiát végez a megyéspüspök.

Nagyszombat

Április 20-án, szombaton 20.30 órakor a Húsvéti vigília szertartását végzi a főpásztor

Húsvétvasárnap

Április 21-én, vasárnap Jézus feltámadásának ünnepén 10 órakor ünnepi szentmisét celebrál a megyéspüspök.

Fehérvasárnap

Április 28-án, vasárnap, az Isteni Irgalmasság vasárnapján 9.30 órától lesz szentmise a Sződi Mária Magdolna templomban (Sződ, II. János Pál Pápa tér 1.) bérmálással és ereklye elhelyezéssel.

Veszprémi Főegyházmegye:

A veszprémi Szent Mihály Bazilikában a szertartásokat Márfi Gyula érsek mutatja be:

Virágvasárnap

Április 14-én, vasárnap 10.30 órakor Barkaszentelés, Passió, érseki szentmise

19 órakor szentmisét celebrál és nagyböjti lelkigyakorlatos szentbeszédet mond a főpásztor

Nagyhétfő

Április 15-én, hétfőn 18 órától szentgyónási lehetőség, 19 órakor érseki szentmise, nagyböjti lelkigyakorlatos szentbeszéddel

Nagykedd

Április 16-án, kedden 18 órától szentgyónási lehetőség, 18.30 órakor szentségimádás, 19 órakor érseki szentmise, nagyböjti lelkigyakorlatos szentbeszéddel

Nagycsütörtök

Április 18-án, csütörtökön, az Oltáriszentség alapításának ünnepén, 10 órakor krizmaszentelő szentmisét mutat be a főpásztor a főegyházmegye papságával, 19 órakor érseki szentmise, az utolsó vacsorára való emlékezés, ezt követően 22 óráig virrasztás az Oltáriszentség előtt.

Nagypéntek

Április 19-én, pénteken, Jézus halálának emléknapján 9 órakor keresztúti ájtatosság , 15 órakor nagypénteki szertartás, ünnepi liturgia, , passió, kereszt előtti hódolat

Nagyszombat

Április 20-án, szombaton 19 órakor vigília szertartása, érseki szentmise, utána kb. 20.30 órakor körmenet és ételszentelés

Húsvétvasárnap

Április 21-én, vasárnap, Krisztus feltámadásának ünnepén, 10 órakor ünnepi érseki szentmise

Húsvéthétfő

Április 22-én, hétfőn 10 órakor Ünnepi érseki szentmise Zalaszentgróton bérmálással.