Kezdőlap Hírek „…A Lélek él és majd teremt új kereteket”

„…A Lélek él és majd teremt új kereteket”

Különleges húsvét Előszálláson.

„Ha a keretek leomlanak, nem baj, a Lélek él és majd teremt új kereteket” – mondta egykor Slachta Margit testvér a Szociális Testvérek Társaságának alapítója. Ezt a mondást fogadták meg a Lélek szavára figyelve az előszállási egyházközség hívei. Mihályi Miklós plébános vezetésével idén úgy szervezték meg a húsvéti ünnepet, hogy tekintettel voltak az országos kijárási korlátozásra, maximálisan betartották az előírt egészségügyi szabályozást, ugyanakkor pedig tényleges közösségben vettek részt mind a szentmisén, mind a feltámadási körmeneten. Hogyan is lehetséges mindez egyszerre? Természetesen a Lélek által, aki utat mutatott, ötletet adott. Most idézzük a plébános szavait:

„Az egyre szigorodó járványügyi korlátozások és a húsvéti ünnepek közeledése mély töprengésre késztetett, ám a válasz nem sokat váratott magára. Úgy két héttel ezelőtt felvillant bennem egy kép az egykori balatoni autós mozikról. Sokat nem időzhettem e képnél, mert a második villanásban már megszületett bennem az „autós mise” ötlete. Hát miért is ne?! A hívek nagy része általában amúgy is kocsival szokott jönni misére. A templom előtt szabad a tér. Én majd kipakolom a dolgokat a templom bejárata elé: oltárt, könyveket, kelyhet, zászlókat, virágot, húsvéti gyertyát, keresztet, mécseseket, jelképeket, hangosítást, lejátszót stb. A híveket pedig telefonon felhívom és tájékoztatom őket a részletekről, hogy ez a mise csak az autósoké, gyalog és kerékpárral tilos jönni. Az autókkal érkezők egy vonalban álljanak meg a templom előtt, de a kocsikból kiszállni nem szabad. Minden autó csak a templom felőli oldalán húzhatja le az ablakot, a másik oldal zárva marad. Áldoztatás nem lesz, lelki áldozást végzünk. A terv így indult, ám a Lélek nem hagyta abba az üzenetét: a hívekhez a húsvéti gyertya lángja is eljutott. Egy-egy mécsest gyújtottam meg a megszentelt lángról és a lemezről hangzó exultet ének alatt elvittem valamennyi autóra és rátettem a motorháztetőkre. Már ekkor nagyon bensőségessé vált a szentmise: közvetlenül rámosolyogtunk egymásra az autók szélvédőin keresztül. Ez a meghittség folytatódott az egész szentmise alatt. Egy kis plébánia közössége, ahol hétről-hétre néhány tucatnyian járnak templomba, 2020 húsvétján olyan naggyá lett, hogy valószínűleg egész Magyarországon itt, Előszálláson ünnepelték a legtöbben Krisztus feltámadását. A körmenetet sem kellett kitalálni, a Lélek tovább vezetett. Teljesen természetessé tette, hogy nem a 26 autó fog felsorakozni egymás mögé, hanem én, mint plébános a monstranciával járok körbe az autók között és minden jelen lévő család, az egy háztartásban élők szűk kis közössége külön-külön szentségi áldásban részesül. Ekkor már könnyek is csillogtak egy-egy szempárban és a sajátomban is. Ezek is a Lélek ajándékai voltak, éppen úgy, mint az új keretek….”

Forrás: www.legoliga.hu

Fotó: Kanik Edina / LEGO LIGA