Kezdőlap Az év minden napjára Az irigység orvosságai

Az irigység orvosságai

Az irigység orvosságai
Az irigység orvosságai részben negatívak, részben pozitívak.

A negatív orvosság abban áll, hogy meg kell vetni a lélekben támadó irigységnek és féltékenységnek első megmozdulásait, és ki kell magunkból vetni mint nemtelen dolgot, el kell taposni, mint egy mérges kígyót. Azután vonjuk el tőle a figyelmünket. Foglaljuk el magunkat valamivel, és csak miután visszatért lelkünk nyugalma, akkor gondoljuk meg, hogy felebarátunk jó tulajdonságai nem csökkentik a mieinket, hanem még ösztönzőül is szolgának nekünk, hogy mi is utánozzuk a jót.

A pozitív orvosságok között kettő van, amelyik fontos:

1. Az elsőt annak meggondolásából merítjük, hogy mindnyájan testvérek vagyunk, mindnyájan tagjai annak a titokzatos testnek, amelynek Krisztus a feje, amiért is az egyik tagnak kiválósága, sikerei a másik tagnak is díszére válnak. Tehát ahelyett, hogy szomorkodnánk testvéreink fölényén, Szent Pál gyönyörű tanítása szerint örülni kellene neki, mert a köznek javára válik, sőt még a mi személyes hasznunkra is szolgál.
2. A második eszköz abban áll, hogy fejlesszük ki magunkban a nemes versengést, ezt a dicséretreméltó keresztény érzelmet, amely utol akarja érni, sőt Isten kegyelmével felül is akarja múlni a felebarát erényeit.

Hogy a versengés erkölcsileg jó legyen és valóban különbözzék az irigységtől, legyen:

– tárgyában tisztességes: azaz felebarátainknak nem akármiféle sikereit, hanem erényeit óhajtása utánozni;
– szándékában nemes: azaz ne azt keresse, hogy mást legyőzzön, megalázzon, hanem hogy önmaga legyen jobbá, hogy ezzel nagyobb dicsőségére szolgáljon Istennek;
tisztességes eszközeiben: céljának elérésére ne használjon fondorlatot, cselt, vagy bármi más meg nem engedett eszközt, hanem ernyedetlen munkát, az Isten adományainak okos kihasználását.

Ha ilyen tulajdonságai vannak a versengésnek, akkor hathatós eszköz az irigység ellen, mert nem sérti meg semmiben sem a szeretetet, hanem kitűnő ösztönzést ad a jóra. Mert ha azokat, akik fölöttünk vannak, követendő mintaképeknek tekintjük, ezzel hallgatólagosan beismerjük a magunk tökéletlenségét, és gyógyulni akarunk belőle, felhasználva azoknak jó példáját, akik körülöttünk élnek. Így azután az irigység csak arra fog szolgálni, hogy alkalmat adjon az erény gyakorlatára.

Bölcsesség az élethez

Fotó: Pixabay