Kezdőlap Egyéb Cserháti Ferenc püspök és évfolyamtársai aranymisét ünnepelnek

Cserháti Ferenc püspök és évfolyamtársai aranymisét ünnepelnek

Cserháti Ferenc
Emlékezés Kilyénfalván a Jakab Antal-szobornál

Cserháti Ferenc atyát, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspököt kilenc évfolyamtársával együtt ötven évvel ezelőtt, 1971. április 18-án szentelte pappá a gyulafehérvári székesegyházban Isten Szolgája Márton Áron püspök.

Márton Áron püspök 1971-ben három alkalommal részesített végzős teológushallgatókat a papság szentségében: először tíz kispapot a gyulafehérvári székesegyházban 1971. április 18-án, Fehérvasárnap; majd 1971. június 29-én, Szent Péter és Pál apostolfejedelmek ünnepén szentelte Ţurcanu Pétert a Bukaresti Főegyházmegye szolgálatára (ő azóta is ott tevékenykedik); 1971. szeptember 12-én, Mária Nevének ünnepén pedig Ditróban pappá szentelte a falu két szülöttét, a Rómában tanulmányaikat folytató két növendéket: Szabó Árpádot (jelenleg a Passaui Egyházmegye papja, nyugdíjasként Salzweg településen él) és Vencser Lászlót (jelenleg a Linzi Egyházmegye Lelkipásztori Hivatala Idegennyelvű Pasztorációs irodájának a vezetője, korábban két évtizeden keresztül ugyanennek a szakterületnek az ausztriai országos igazgatója volt).

Az ötven évvel ezelőtti, 1971. április 18-i gyulafehérvári papszentelésen egy szatmári, egy temesvári, két nagyváradi és hat gyulafehérvári egyházmegyés papot szentelt a boldog emlékezetű püspök. „Gyarlók vagyunk, a hivatásunkat sohasem tudjuk méltóképpen ellátni, mégis feladatunk marad, hogy a világban életünkkel képviseljük az ember természetfölötti rendeltetését. A világnak szüksége van arra, hogy ne csak prédikációkat halljon, hanem emberek életén megvalósulva lássa annak a láthatatlan világnak a valóságát, erejét és szépségét, amelyet a vallás hirdet. …Ha azt akarjuk, hogy a szorongás között élő világ megsejtse Isten és Krisztus végtelen titkát, osztoznunk kell egész életünkkel az emberiség mostani sorsában. Hogy az emberek el tudják hinni, hogy Isten szereti őket; hogy hinni tudjanak abban, hogy a munkában elcsigázott ember az Istennel való kapcsolatból erőt meríthet; hogy elhiggyék, hogy az ő jelentéktelennek látszó életükből épül a jövendő élet dicsősége, a papoknak részt kell venniük testvéreik minden gondjában szeretettel, önzetlenül, őszintén” – mondta nekik akkor Márton Áron.

Erdély nagy főpásztora a Szatmári Egyházmegye szolgálatára ezen a napon szentelte pappá Cserháti Ferencet, aki Túrterebesen született és jelenleg a külföldi magyar katolikusok püspöke. A Temesvári Egyházmegye szolgálatára szentelte pappá Márton Áron az Aradon született Sándor Tivadart, jelenleg Arad-Gáj-i plébánost. A Nagyváradi Egyházmegye szolgálatára a nagyváradi születésű és 2013-ban elhunyt Kolozsvári István (2013. április 17-én helyezték végső nyugalomra, a nagyváradi Szent Orsolya-templom kriptájában várja a feltámadást), valamint a szintén nagyváradi születésű Pálos István kanonok, a nagyváradi székesegyház káptalanjának tagja részesült a püspök kézrátétele által a papság szentségében.

A felszentelt gyulafehérvári egyházmegyés papok között volt Ambrus Vilmos, aki Sepsiszentgyörgyön született és jelenleg főesperes-plébános Marosludason; Ferencz István, ő Gyergyószentmiklóson született és jelenleg kisegítő nyugdíjasként a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébánián szolgál; Gábor Zoltán, ő Karcfalván (Csíknagyboldogasszonyban) született, jelenleg szépvízi plébános és az örmény katolikusok lelkipásztora is; László András, ő Szőkefalván született és jelenleg Újtusnád plébánosa; a ditrói születésű Sáska Jenő, aki a szamosújvári örmény szertartású katolikusok plébánosa volt, 1998. október 22-én elhunyt, a gyergyószentmiklósi örmény temetőben nyugszik; nem utolsósorban a szintén ditrói születésű Siklódi Sándor, aki utóbb Cleveland magyar híveinek volt a plébánosa, 2013. július 31-én halt meg, örök álmát Cleveland-ben alussza. Az eltávozottaknak legyen csendes a pihenésük!

Az évfolyamtársak a pappá szentelésük óta, a közöttük lévő nagy távolságok ellenére is minden évben megtartják hagyományos találkozójukat, mindig más- más társuk szervezésében. 2015-ben Újtusnádon, 2016- ban Arad-Gájon, 2017-ben Esztergomban, 2018-ban Marosludason, 2019-ben Linzben, 2020-ban pedig a székelyföldi Libánban elevenítették fel közös emlékeiket, számoltak be hivatásuk és életük elmúlt esztendejéről és adtak hálát koncelebrációs szentmisén az Istentől kapott kegyelmekért. A Gyulafehérvári Főegyházmegye idei jubiláns papjai, az ezüst-, arany- és gyémántmiséjüket ünneplő atyák 2021. június 23-án a gyulafehérvári székesegyházban közös hálaadó szentmisén vesznek részt Kovács Gergely főpásztor meghívására. Az ünnepi alkalmon a más egyházmegyés aranymisések is részt vesznek.

Cserháti Ferenc püspöknek és évfolyamtársainak szeretettel gratulálunk és további életükre, szolgálatukra a Jóisten bőséges áldását kívánjuk!

Varga Gabriella

A Cserháti Ferenc püspökről szóló írás a Keresztény Élet hetilap április 18-i lapszámában jelent meg.

a lelkiatya válaszol betegség boldogság Böjte Csaba bűn család Egyház események Európa Ferenc pápa fiatalok gyerek gyónás halál határontúl hit házasság ima Isten Istenkapcsolat Jézus kultúra lelkiatya Magyarország nagyvilág pap papok Pál Feri remény segítség szentek szentmise szentségek szenvedés szerelem szeretet társadalom Vatikán vers viccek válás zene élet életbölcsességek életút

Ha tetszett a Cserháti Ferenc püspökről szóló írásunk, ne felejtse el megosztani a közösségi médiában!