Kezdőlap Hírek A Nagybecskereki Egyházmegye új püspöke

A Nagybecskereki Egyházmegye új püspöke

Ferenc pápa Mirko Štefkovićot, a Szabadkai Egyházmegye vagyonkezelőjét nagybecskereki püspökké nevezte ki. Mirko Štefković Németh László belgrádi érseket, eddigi apostoli kormányzót követi a Nagybecskereki Egyházmegye élén.
Santo Rocco Gangemi, belgrádi­ apostoli nuncius, vatikáni nagykövet március 18-án, a papság és a sajtó képviselői jelenlétében hirdette ki az új püspök kinevezését.
A sajtótájékoztató kezdetén Német László belgrádi érsek üdvözölte a megjelenteket, majd Santo Rocco Gangemi nuncius szólt a jelenlévőkhöz. Emlékeztetett, hogy miután Német László, nagybecskereki megyéspüspököt 2022. november 5-én kinevezték belgrádi érsekké, szükségessé vált új püspök kiválasztása. Ezt követően közölte, hogy Ferenc pápa Mirko Štefkovićot nevezte ki a Nagybecskereki Egyházmegye új püspökévé. Az apostoli nuncius felkérte az egyházmegye papságát és híveit, hogy szeretettel fogadják be az új püspököt, akinek a Jóisten áldását kívánta új szolgálatának betöltéséhez.
Ezt követően, Német László belgrádi érsek a Nagybecskereki Egyházmegye nevében üdvözölte az új püspököt. Az érsek kifejezte reményét, hogy az Egyházmegye az új püspök személyében még nagyobb lendületet kap.
A továbbiakban Mirko Štefković kinevezett püspök szólt az egybegyűltekhez, és elmondta, meglepetésként érte a kinevezés. Arra kérte a vatikáni nagykövetet, adja át Ferenc pápának legőszintébb köszönetét, amiért megtisztelte bizalmával. Kiemelte: „Tisztában vagyok az Anyaszentegyház által rám ruházott szolgálat komolyságával, de hiszem, hogy nem maradok ebben egyedül, hanem teljes bizalommal számíthatok Isten hívő népére, drága paptestvéreimre és a bánáti rónaság nemes lelkű laikus hívőközösségére.” Majd hozzátette: „Függetlenül a nemzeti és vallási vagy bármilyen hovatartozástól, nyitott vagyok a közreműködésre mindazokkal, akik szívükön viselik a szűkebb és tágabb térség társadalmi jólétét.”
Beszédének végén arra kért mindenkit, imádkozzanak érte: „Jézus Krisztus adjon mindnyájunknak ke­gyelmet, hogy rajtunk keresztül Ő maga munkálkodjon az egész Nagybecskereki Egyházmegyében, hogy felebarátaink rajtunk keresztül megtapasztalhassák az Ő irgalmát és közelségét.”
A Nagybecskereki Egyházmegye új püspökének felszentelése június 1-én lesz a nagybecskereki székesegyházban, 11 órai kezdettel.
Nagybecskereki Egyházmegye