Kezdőlap Hírek Fülöp érsek református szószéken

Fülöp érsek református szószéken

„Egységes” világosság

A magyarországi kereszt(y)én(y) egyházak idén is nyolc napon át imádkoztak közösen a Krisztus-hívők egységéért. „Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…” – ezt a mózesi parancsot választották az ökumenikus imahét idei vezérigéjévé az indonéziai keresztyének. Az imahét zárónapján a debreceni református nagytemplomban Kocsis Fülöp érsek-metropolita atya hirdetett igét.

Az Indonéz testvérek az imahét utolsó napjára a 27. zsoltár kezdő sorait választották ki az igehirdetés alapjául: „Világosságom és segítségem az Úr…” (Zsolt 27,1) Ahhoz, hogy megértsük ezeket a szavakat, körül kell néznünk, hogy van-e ellenségünk? – kezdte prédikációját Fülöp atya. „Kik akadályoznak engem abban, hogy előrehaladjak? Mások? A körülmények? A gonosz lelkek? – sorakoztatta a főpásztor a lehetőségeket, és rávilágított, hogy bizony nagyon sokszor ezeket tesszük felelőssé azért, mert nem boldogulunk életünkben. Ha a körülményeket nézzük, ilyen lehet, ha valaki rossz helyre született, nem megfelelő neveltetést kapott, esetleg szeretetet sem eleget a szüleitől, rossz tanárok tanították, vagy csalódott az egyházban… Számos akadályt lehet megfogalmazni, de vajon biztos, hogy ezek formálják az életünket, ezek mentén kell keresni a helyes utat? – tette fel a kérdést Fülöp atya.

Majd a minket körülvevő gonosz lelkekről szólt, akik közül sokan akarják az egyén bukását vagy azt, hogy a keresztény ember távolodjon el Istentől. „Hatásukra akár odáig is el lehet jutni, hogy Istenben idővel az ellenséget látja meg valaki azért, mert kér valamit Tőle, de nem kap segítséget”. Csakhogy, aki az Istent szereti, annak mindene jobbá válik – mutatott rá a metropolita. Akit megsebzett a család vagy az iskola gyermekkorban, akit akadályoztak az előrehaladásban, gonosz lelkek sokasága vett körül – minden javára válik idővel, ha szereti az Istent.

A kulcs tehát nem az, hogy milyen a világ, milyenek a körülmények, az emberek, akik körülvesznek. A kulcs az, hogy vajon én szeretem-e az Istent, aki teremtett engem? – figyelmeztetett a főpásztor és gondolatait a 27. zsoltár felidézésével folytatta: „Elhiszem-e azt, amit Jézus mond: ‘én vagyok a világ világossága’, elhiszem- e azt, hogy Jézus tartja kézben az én életemet? És hogyha Jézus szeret, akkor nincs ellenségem, nincs, aki akadályozna engem. Ennél a fénynél látható, hogy mi az én utam, nem félek, hogy eltévedek. Az ember egyik nagy hibája, hogy mentségeket keres, de ha folyamatosan csak ezt tesszük, az Isten nem tud minket megmenti. Az ember egyetlen igazi ellensége a bűnök sokasága, ezek szabhatnak gátat annak, hogy az Isten felé közeledjen” – mutatott rá Fülöp atya. Gondolatait azzal fejezte be, hogy az ökumenikus imahét végeztével ne zárjuk le azon törekvéseinket, hogy amiben egyek vagyunk, abban erősödjünk. Vagyis abban, hogy Jézus Krisztus az én világosságom, megmentőm, Ő szeret engem és nekem is arra kell törekedni, hogy szeressem!

Jézus a ,,homályból”…

Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke Jézusról, mint ,,a világ világosságáról” elmélkedett. Hangsúlyozta, hogy sötétebb pillanatainkban, a „homályban” is jelen van a mi Krisztusunk. Emlékeztetett, hogy az itt jelenlévőkön kívül sokkal többen keresztelkedtek meg Krisztusban, de vannak, akik még „sötétben” maradtak, akik nem tudják befogadni Őt, akik szegénységben, betegségben, határhelyzetekben élve reményükben megfogyatkoztak. ,,Nekünk, akik itt közösen imádkoztunk, akik a Húsvét örömét már átélhettük, küldetésünk van minden testvérünk felé. Adjuk tovább örömünket, vigyük tovább a fényt, ami olykor egy jó cselekedetből, vagy egy jó szóból áll össze „sötétben maradt” embertársaink felé” – fogalmazta meg fölhívását a püspök.

gorogkatolikus.hu