Kezdőlap Hírek Hamarosan gyűjtik a Péter-filléreket

Hamarosan gyűjtik a Péter-filléreket

Pénzéhség

Június 30-án tartják az egész világon a Szentatya és a Szentszék karitatív tevékenységének támogatására szolgáló gyűjtést. A legkisebb felajánlás is fontos segítség Péter utódának szolgálatában, aki közel akar lenni mindenkihez, különösen a szenvedőkhöz.

Itt az alkalom, hogy a világegyház bekapcsolódjon a Péter-fillérek adományán keresztül a pápa karitatív tevékenységébe, támogassa Róma püspökének küldetését. Békemissziók, karitatív kezdeményezések, a közelség gesztusai mindazok felé, akik nehéz helyzetben vannak. Bárki hozzájárulhat június 30-án, de az év más napjain is adományával a pápa egyetemes küldetéséhez, amire talán soha nem volt ilyen nagy szükség, mint ma, amikor a világot háborúk dúlják, virágzik a fegyverkezés, nagy mértéket ölt az igazságtalanság, a szegények szenvedése, támadják az emberi élet szentségét és a személy méltóságát. A pápa a szentszéki dikasztériumok munkáján keresztül eljuttatja hangját, konkrét közelségét sok nehéz helyzetben küzdő emberhez. Karitatív projekteket támogat hátrányos helyzetű személyek és családok érdekében, segíti a természeti csapások és háborúk által sújtott lakosságot.

Péter utódának üzenete egyetemes, az evangéliumból forrásozik, és ahhoz, hogy eljusson mindenkihez, valamennyiünk támogatására szüksége van. Segítsük tehát a pápát, ajánljuk föl hozzájárulásunkat, hogy közreműködjünk missziójában! Tegyük lehetővé közelségét a földrajzi vagy egzisztenciális lét peremén élőkhöz! Működjünk együtt vele, hogy elvigye üzenetét és prófétai hangját az egész világhoz! Támogassuk fáradhatatlan szolgálatát a béke és a testvériség javára!

A Péter-fillérek olyan adományok, amelyek lehetnek egészen apró felajánlások, amiknek azonban nagy jelképes értékük van. Ez egy konkrét módja annak, hogy megerősítsük az egyházhoz való tartozásunkat és szeretetünket Róma püspöke iránt, aki a szeretetben egyesít minket. Aki hozzájárul a Péter-fillérekhez, az nemcsak segíti a pápát a szenvedők támogatásában, de részt vesz hithirdető missziójában is, és részesévé válik annak a szolgálatnak is, amit a pápa nyújt a helyi egyházaknak a szentszéki dikasztériumokon és a pápai képviselőkön keresztül. Ezzel segíti az átfogó emberi fejlődés, a nevelés, a béke, az igazságosság és a testvériség kibontakoztatását.

Forrás: Vatican News