Kezdőlap A lelkiatya válaszol Jegyben járok egy elvált emberrel

Jegyben járok egy elvált emberrel

Kedves Lelkiatya! Római katolikusnak keresztelt, vallásomat gyakorló hívő vagyok. Jegyben járok egy keresztény férfival, akit gyermekkorában nem kereszteltek meg, majd megtért és felnőttként bemerítkezett a Magyar Pünkösdi Egyházban. Később házasságot kötött az Élő Ige Gyülekezetben. Majd évek múltán elvált, nem a maga akaratából. Házasságunkat szeretnénk Isten színe előtt megkötni. Lehetőleg ökumenikus esküvőt tervezünk. Részemről katolikus pap, az ő részéről valószínűleg a Tiszta Szív Közösségből vagy a Golgota Gyülekezetből egy pásztor esketne, egy katolikus vagy egy református templomban. Szeretném kérdezni, hogy mik ennek a feltételei? Számít-e keresztségnek az ő Pünkösdi bemerítkezése? Mi a teendő, ha nem? (Kell-e felmentést kérni valláskülönbség akadálya alól?) Számít-e szentségi házasságnak az Élő Ige Gyülekezetben köttetett házasság? Egyházi értelemben elváltnak számít-e a vőlegény? Mi a teendő, ha igen? Milyen feltételekkel köthetünk ökumenikus esküvő keretében házasságot? A későbbiekben nem szeretnék lemondani arról hogy szentáldozáshoz járulhassak, illetve szentségi házasságban szeretnék élni. Milyen feltételnek kell megvalósulni a szertartáson, hogy szentségi házasság legyen a miénk? (Feltétel-e hogy katolikus templomban történjen, vagy hogy katolikus pap jelen legyen?)

Kedves Levélíró! Nagyon örülök, hogy hívő emberek a párjával együtt, és hogy szeretné a házasságát is Krisztus szándéka szerint, szentségi házasságként megkötni és élni.
Röviden igyekszem válaszolni a sok kérdésre. A Pünkösdi egyházban való megkeresztelkedés érvényes keresztség, hiszen ott is a Szentháromság egy Isten nevében, a krisztusi szándék szerint keresztelnek. A helyzetük legnehezebb pontja a vőlegényének az előző házassága. Ha a vőlegénye volt felesége katolikus volt eredetileg (katolikusnak keresztelték), akkor ez a házasság katolikus szempontból semmis, ha azonban a volt feleség protestáns volt, akkor ez az első házasság katolikus szempontból tekintve érvényes volt. Ha ez az utóbbi eset áll fenn, akkor meg lehet próbálni (katolikus) egyházi bíróságon megvizsgálni és kimondani ennek a házasságnak az esetleges érvénytelenségét (pl. ha hiányzott a kellő szándék felbonthatatlan, végérvényes életszövetség megkötésére). Így válik a vőlegénye egyházi értelemben szabad állapotúvá, és így lehetséges azután a katolikus szempontból is érvényes szentségi házasság.
A házasságkötést lehetséges ökumenikus módon megtartani. Ha katolikus templomban tartják, akkor nem kell hozzá semmilyen felmentés, és a protestáns lelkész nyugodtan prédikálhat és adhat áldást is az ifjú párra. Ha protestáns templomban szeretnék tartani az esküvőt, akkor a területileg illetékes püspöktől kell ehhez engedélyt kérni (amit sokszor nem adnak meg). Ha az engedély megvan, akkor a protestáns lelkész végzi az esketést, a katolikus pap prédikálhat és áldást adhat az ifjú párra.
Amennyiben bármi nehézségbe ütköznek, nyugodtan keressenek.