1.4 C
Budapest
kedd, 2022. december 6.

A lelkiatya válaszol

Kezdőlap A lelkiatya válaszol
A lelkiatya válaszol” a Keresztény Élet Portál egyik legnépszerűbb rovata. Ha szeretnél választ kapni egy felszentelt paptól hit-és életbeli kérdéseidre, bátran fordulj hozzánk. Kérdésedet – és a rá adott választ – honlapunkon, név nélkül közöljük. Amint a válasz elérhető, e-mailben értesítünk. A lelkiatya eddigi válaszaiért görgess lejjebb.

Katolikusként lehetek református gyermek keresztszülője?

Varga Gyöngyi: Keresztelési áldás

Kedves Lelkiatya! Négy éve született a testvérem nagyobbik lánya, akinek a keresztelőjére felkértek mint keresztszülőt. Párom és én katolikusok vagyunk, viszont a gyermek reformátusként lett megkeresztelve. A katolikus egyház elismeri a gyermeket mint a keresztlányunk?

Kedves Levélíró! Örülök a bátyja kislánya születésének, és hogy Önöket kérték fel keresztszülőknek. A keresztszülő feladata az, hogy segítsen a gyermek hitre való nevelésében. Tegyenek meg minél többet azért, hogy a keresztlányuk megismerje Isten szeretetét, a Bibliát, a templomot, a hit örömét. Vigyék el néha magukkal Szentmisére, zarándokhelyekre.

A református templomban kapott keresztséget a katolikus egyház is teljes értékű keresztségként fogadja el. A felekezeti hovatartozás nem is a keresztségkor dől el, hanem az elsőáldozáskor vagy a konfirmációkor.

A más felekezetben megkereszteltek keresztszüleire nincsenek különleges egyházi szabályok, és nincsenek nyilvántartva sem az ilyen keresztszülők. Tekintsék ezt a feladatot ajándéknak, lehetőségnek, amelyen keresztül egy gyermek életét teljesebbé, gazdagabbá tehetik.

a lelkiatya válaszol betegség boldogság Böjte Csaba bűn család Egyház események Európa Ferenc pápa fiatalok gyerek gyónás halál határontúl hit házasság ima Isten Istenkapcsolat Jézus kultúra lelkiatya Magyarország nagyvilág pap papok Pál Feri remény segítség szentek szentmise szentségek szenvedés szerelem szeretet társadalom Vatikán vers viccek válás zene áldozás élet életbölcsességek

Hozzájárulhatok, hogy a testemet halálom után tudományos célokra használják?

Tanúságtétel a kórházban
Tanúságtétel a kórházban

Kedves Lelkiatya! Két éve aláírtam a kórházban, hogy a testemet odaadom boncolásra, tudományos célokra. Most 84 éves vagyok, nyugtalanít, hogy mi lesz a lelkemmel.

Kedves levélíró! Az örök életünk nem függ attól, hogy valakinek mi történt a fizikai testével. Ha valakinek a teste elégett, ha vadállat falta fel, akkor is része lehet az örök boldogságban. A testünk anyaga az életünk során hét évente teljesen kicserélődik. Nem attól ugyanaz a testünk, hogy ugyanazokból az atomokból áll. A feltámadott test más lesz, mint ez a földi. Így mondja a Biblia: „szellemi testben támadunk fel”.

Ha valaki odaadja a testét, azzal életeket menthet meg. Ne nyugtalankodjék e miatt. Ajánlja az életét Isten kezébe, és imádkozzon azokért is, akiknek segíteni fog a teste odaajándékozásával.

Megtartható az egyházi esküvő, ha csak az egyik fél van megkeresztelve?

Kedves Lelkiatya! A párommal szeretnénk templomban megesküdni, de csak ő van megkeresztelve. Ez problémát jelenthet, és nekem is meg kell keresztelkednem?

Kedves Levélíró! Nagyon örülök az esküvőjüknek, és a házasságukhoz sok boldogságot, szeretetet, hűséget, örömet kívánok! Egyházi esküvő lehetséges – egy felmentést megkapva – úgy is, ha az egyik fél nincs megkeresztelve. Ebben az esetben is szükséges, hogy a mindkét fél elfogadja a házasságot, mint egész életre szóló szeretetszövetséget, és erre igent mondjon.

A házasságkötés az emberi élet egy nagy csúcspontja. Ilyenkor az emberi szív nyitottabb az élet nagy titkai felé. Ezért fontolja meg, hogy nem volna-e jó beengedni az életébe Isten szeretetét, a Teremtő jelenlétét és fényét? Nem volna-e jó megismerni azt a valóságot, a kereszténységet, amely az emberi történelmet annyi kinccsel gazdagította, mint semmi más? Természetesen csak akkor tegye meg ezt a lépést, csak akkor keresztelkedjen meg, ha a szívében van valamekkora hit, ha sejti azt, hogy ez a gyönyörű világmindenség – benne az élet és az emberi értelem csodájával – nem csak úgy véletlenül keletkezett.

Ha elindul a hit útján, azzal a házasságát is szilárdabb talajra építi, és a gyermekeinek is egy teljesebb nevelést, örökséget tud majd átadni afelől, hogy mi az emberi élet oka, értelme, végső beteljesedése.

a lelkiatya válaszol betegség boldogság Böjte Csaba bűn család Egyház események Európa Ferenc pápa fiatalok gyerek gyónás halál határontúl hit házasság ima Isten Istenkapcsolat Jézus kultúra lelkiatya Magyarország nagyvilág pap papok Pál Feri remény segítség szentek szentmise szentségek szenvedés szerelem szeretet társadalom Vatikán vers viccek válás zene áldozás élet életbölcsességek

Köthetünk Isten előtt házasságot?

szentes Jézus-szíve templom

Tisztelt Lelkiatya! Párommal szeretnénk összeházasodni, de ő volt már egyszer nős, volt templomi esküvője is. Tizennyolc éve elváltak. Templomban, Isten előtt köthetünk házasságot?

Kedves Levélíró! Az első kérdés, amit meg kellene vizsgálni, hogy a párjának első házassága valóban érvényes, teljes értékű volt-e. A házasság nem attól lesz érvényes, hogy az ígéret szavai fizikailag elhangzanak, hanem attól, ha két ember a végérvényes házassági szeretetszövetség megkötését valóban akarja, a házassági döntést valóban meghozza. Lehet, hogy valamelyik félnek a szándéka hiányos volt (például elsősorban azért kötött házasságot, mert jött a gyermek; vagy nem gondolta valóban komolyan, hogy egész életre szóló, felbonthatatlan életszövetséget köt, csak addig gondolta kitartani benne, amíg minden könnyen megy; vagy valamilyen pszichés probléma miatt nem is tudott teljes értékű házassági döntést meghozni, vagy képtelen a tartós együttélésre).

Menjenek el egy atyához, vagy egyházjogászhoz, és meséljék el neki a párja házasságkötésének történetét, előzményeit. Ő majd segíteni fog abban, hogy lát-e olyan elemet, ami miatt ez a házasság érvénytelen volt. Ha igen, akkor be lehet adni az egyházi bíróságon (az egyházmegyénél) az érvénytelenítési kérelmet (kell hozzá a két fél keresztlevele; az egyházi házasságkötés dokumentuma; a polgári válás dokumentuma /ha már elváltak/; a megírt keresetlevél /amelyben leírják a házasságkötés történetét kiemelve az esetleges érvénytelenítő okokat/; 2-3 tanú megnevezése, akik a házasságkötésük idején közelebbről ismerték magukat, és az érvénytelenítő okokról tudhatnak valamit). Az egyházi eljárás nagyon humánus, ugyanis nincsenek közös tárgyalások, az egyes tanúkat (és a két házasfelet) külön hallgatják meg. A másik házasfélnek is megküldik a keresetlevelet és meghívják őt meghallgatásra, de ha nem kíván részt venni a folyamatban, akkor nélküle is le tudják folytatni az eljárást.

Amennyiben ez az érvénytelenítés megtörténik, akkor lehetséges az Önök számára templomi esküvő. Kívánok Önöknek sok áldást, szeretetet, békességet, hűséget és igazi, szívből jövő örömet!

Őrzi írásos emlék az aprószentek apáit?

Aprószentek

Tisztelt Lelkiatya! December 28-án emlékezünk a Jézus születése után meggyilkolt gyermekekre, az aprószentekre. Az anyák fájdalma az egekig hatol, de írott szövegben hol található, hogy hol voltak a férfiak, az apák?

Kedves Levélíró! Máté evangéliuma írja le a betlehemi gyermekgyilkosságot (Mt 2,16-18). A leírással Máté utal Mózesre, akinek a születése idején a fáraó elrendelte a fiúgyermekek meggyilkolását, ám Isten megmentette Mózest, a későbbi szabadítót.

Heródes betegesen féltette a hatalmát. Kivégeztette legkedvesebb feleségét Mariamnét, annak testvérét, anyját, három fiát és még 300 gyanúsítottat. Julius Caesar mondta, hogy inkább lenne Heródes disznója, mint fia. Ebbe a képbe teljesen beleillik a betlehemi gyermekgyilkosság. Heródesnek volt Betlehem közelében egy erődje – a Heródion – innen mehettek ki a katonák a mészárlást végrehajtani.

Máté evangélista egy bibliai helyet idéz, hogy kifejezze a tragédia fájdalmát: „Kiáltozás hallatszik Rámában, nagy sírás és jajgatás, Ráhel siratja fiait és nem akar vigasztalódni, mert nincsenek többé.” (Jeremiás 31,15) Jeremiás próféta Ráhel, és általa az édesanyák fájdalmát, sírását emeli ki, de természetesen hatalmas tragédia és fájdalom volt a gyermekek megölése az édesapák számára is.

Nem tudjuk, hogy hány édesapa volt a közelben a gyilkosság idején, hányan voltak távol, kint a mezei munkákon, hányan próbálták megvédeni a gyermekeiket, hányukat ölték meg a katonák.

Az esemény a Biblia egyik legfájdalmasabb jelenete, de sajnos ismétlődik azóta is újra és újra a háborúk borzalmaiban, a terroristák által felrobbantott emberek és hozzátartozóik szenvedésében, a haláltáborokban és kínzókamrákban. A jelenet leírása egyben kiált a békéért, egy igazabb, emberibb, szeretettel telibb világért.

Milyen vizsgálatok történtek a torinói lepellel kapcsolatban?

Torinói lepel: megbízhatatlan a vizsgálat, amely szerint néhány vérfolt nem eredeti

Tisztelt Lelkiatya! A szindonológiai vizsgálatok már igazolták, hogy Jézus halotti leplén a vér valódi embervér, sőt az is, hogy az AB vércsoportba tartozik. Szeretném tudni, hogy lehetséges-e DNS vizsgálatokat végezni ezzel a vérrel, és ha igen, történt-e már ilyen vizsgálat. Ha esetleg történt, mi lett annak eredménye? Ez az esetleges eredmény mennyiben pontosítja eddigi ismereteinket?

Kedves Levélíró! Nem vagyok szakértője a Turini lepel kutatásának. Úgy tudom, hogy a leplen találtak emberi DNS darabokat, amelyek több személytől származnak, ugyanis a lepel hosszú utat járt meg, és sokan kerültek vele kontaktusba. A DNS darabok európai, észak afrikai, közel keleti és indiai személyektől is származhattak.

Szent II. János Pál pápa így vallott a Turini lepelről: „A lepel megrendítő képe Isten szeretetének és az emberi bűnnek…”

Kire vonatkozik a gyónási titok?

Gyónás és bűnbánat

Tisztelt Lelkiatya! Bűnnek számít, ha elmondjuk másoknak, ami a gyóntatószékben történik?

Kedves Levélíró! A gyónási titok elsősorban és mindenek előtt a gyóntató papot kötelezi. Ennek megsértése olyan súlyos bűncselekmény, amit csak a pápa engedélyével lehet feloldozni. Sok pap (pl. Nepomuki Szent János) az életét is feláldozta azért, hogy megőrizze a gyónási titkot.

A gyónót ilyen szigorú értelemben nem kötelezi a titoktartás. Szigorúan tilos azonban a gyónást (akár mások gyónását, akár a saját gyónást) rögzíteni (pl. hangrögzítőre), és azt bárkinek lejátszani, vagy nyilvánosságra hozni (C.I.C. 983. k.).

Miért haragszik rám a szomszédom?

gyerek

Tisztelt Lelkiatya! A szomszédommal nagyon jó viszonyban voltuk, mindennap kávéztunk, többnyire én jártam hozzá. Amióta a kisfiam iskolába jár, nem tudok menni hozzájuk. Egy idő után azt láttam rajta, hogy mintha haragudna rám. Megkérdeztem, hogy mivel bántottam meg de nem adott választ, elszaladt. Később egy alkalommal egy társaságban voltunk, akkor tudtunk beszélgetni, de azóta is, ha találkozunk, csak köszön, nem közeledik. Ez az én bűnöm? Járulhatok szentségekhez?

Kedves Levélíró! Egy kapcsolat mindig két emberen múlik. A mi felelősségünk az, hogy minden ember felé jóakarattal forduljunk, mindenkinek az igazi javát keressük, senkit se gyűlöljünk, senkinek ne tegyünk rosszat.

Ön ezt megtette, hiszen próbálta megtudni a probléma okát, próbálta megoldani. Ezért menjen nyugodtan áldozni. A jövőben is törekedjen arra, hogy köszönjön a szomszédnak, imádkozzon érte, legyen a segítségére, ha valamiben erre a szomszédnak szüksége volna. Néha egy bizonyos idő eltelte után, sok apró szeretetcselekedet után nyílik meg a másik ember szíve, és sikerül rendezni a félreértést, megbocsátani vélt vagy valós sérelmeket.

a lelkiatya válaszol betegség boldogság Böjte Csaba bűn család Egyház események Európa Ferenc pápa fiatalok gyerek gyónás halál határontúl hit házasság ima Isten Istenkapcsolat Jézus kultúra lelkiatya Magyarország nagyvilág pap papok Pál Feri remény segítség szentek szentmise szentségek szenvedés szerelem szeretet társadalom Vatikán vers viccek válás zene áldozás élet életbölcsességek

Érvényes-e a házasságom Isten előtt?

Tisztelt Lelkiatya! Elvált nő vagyok. Római katolikusként nőttem fel, meg vagyok keresztelve és gyakoroltam is a hitet, illetve most is gyakorlom. Hetednapi adventista szertartás szerinti esküvőnk volt. Előtte át is keresztelkedtem, bár a döntésem pillanatában volt bennem olyan érzés, hogy én erre nem vagyok még felkészülve, de a házasság miatt már most megteszem. Majd több évig adventista hitet gyakoroltam. A házasságunk tönkrement. Már most ismét a római katolikus hitet gyakorolom. Érvényesnek számít a házasságunk Isten előtt?

Kedves Levélíró! Nagyon örülök annak, hogy a hit és Isten szeretete fontos az Ön számára. Sajnálom, hogy tönkrement a házasságuk.

Katolikus szempontból az Ön házassága nem volt teljes értékű, mert nem katolikus forma szerint kötötte, és nem kért felmentést ez alól. Így Ön katolikus szempontból szabad állapotú.

A keresztség lényege szerint egyszeri és megismételhetetlen. Isten végérvényesen a gyermekévé fogadja, megtisztítja, az egyházi közösségnek, Krisztus Testének tagjává teszi a megkereszteltet. Ez a kötelék, amely létrejön a keresztséggel Isten és egy ember között, nem tud elszakadni. Isten soha nem vonja vissza szeretetét, amellyel valakit a gyermekévé fogadott. Így az Ön gyermekkorban kapott keresztsége ma is él, Ön ma is élhet ennek a kapott kegyelemnek az erejéből.

a lelkiatya válaszol betegség boldogság Böjte Csaba bűn család Egyház események Európa Ferenc pápa fiatalok gyerek gyónás halál határontúl hit házasság ima Isten Istenkapcsolat Jézus kultúra lelkiatya Magyarország nagyvilág pap papok Pál Feri remény segítség szentek szentmise szentségek szenvedés szerelem szeretet társadalom Vatikán vers viccek válás zene áldozás élet életbölcsességek

Hogyan válasszak lelkivezetőt?

Kedves Lelkiatya! Még sosem volt lelkivezetőm, de mostanra megérett bennem, hogy szeretnék találni valakit. Tudom, hogy vannak hivatásos lelkivezetők, tudom, hogy kereshetek a környezetemben is valakit, akár a gyóntatómat is. Viszont sajnos nincs konkrét gyóntatóm, különböző helyekre járok misére, és nincs olyan ismerősöm, akit szívesen megkeresnék ezzel a kérdéssel. Viszont van egy olyan vallásos személy, akit YouTube-os interjú videók alapján ismertem meg, személyesen nem ismerem, de nagyon sok gondolatával tudok azonosulni és pozitív, szimpatikus személyiségnek tűnik. Szívem szerint őt keresném meg ezzel, de félek egyrészt, hogy furcsán venné ki magát ismeretlenül a helyzet, másrészt hogy ha ő nem hivatásos lelkivezető, esetleg még nem is találkozott ilyesmivel, ha el is vállalja, hogyan fogjuk tudni ezt jól csinálni. Keressek inkább mégis mondjuk a Manréza házból valakit, vagy így is működhet jól egy lelkivezetés?

Kedves Levélíró! Nagyon örülök, hogy lelkivezetőt keres. Nagy ajándék, ha valaki talál egy olyan atyát, aki előtt könnyen tud őszinte lenni, fel tudja tárni az élete nehézségeit, kérdéseit, örömeit. A lelkivezető ismeri azt, akinek az életét kíséri, de nincs benne azokban a mélységekben, sötétségekben, amelyeket az általa vezetett személy néha átél. Nem a gödörben, nem a sötétségben van, hanem a gödör szélénél, látja az általa vezetett személy múltját, értékeit, az élete távlatait, így át tudja őt segíteni a mélypontokon.

A lelkivezető személyének kiválasztása az Ön feladata. Véleményem szerint az egyik legfontosabb az, hogy olyan valakit találjon, akinek a közelében könnyen tud őszinte lenni, könnyen fel tudja tárni az élete sebeit, nehézségeit is. Megpróbálhatja megkeresni azt az atyát is, akit a világhálón keresztül látott és hallgatott. Minden papnak van képzettsége és küldetése is arra, hogy lelkivezető legyen. De nyugodtan választhat lelkivezetőt a Manréza ház atyái közül is.