Kezdőlap Egyéb Ma is sok a keresztény vértanú és tanúságtevő

Ma is sok a keresztény vértanú és tanúságtevő

újabb támadás

Napjainkban is vannak tanúságtevők és vértanúk, gondoljunk a lengyel Ulma családra, a 9 év börtönt elszenvedett pakisztáni Asia Bibire, vagy a líbiai partoknál lemészárolt kopt keresztényekre.

A Szentatya az audiencián elsőként üdvözölte Marcello Semeraro bíboros prefektust, az elöljárókat, posztulátorokat, Vincenzo Paglia érseket, majd az életszentség közösségi dimenziójáról osztotta meg velük gondolatait. Megköszönte a Gaudete et exultate – k. apostoli buzdítás kommentárját, melyet a dikasztérium adott ki Ferenc pápa péteri szolgálatának tizedik évfordulója alkalmából. A kötetben megjelent gondolatok remélhetőleg sokaknak segítenek jobban megérteni az életszentségre szóló egyetemes meghívást.

Isten szent és hűséges népe

Ezzel a témával előszeretettel foglalkozik a II. Vatikáni zsinat Lumen gentium – k. konstitúciója. Nem véletlen, hogy azóta egyre több férfit és nőt avattak boldoggá és szentté, legyenek azok nőtlenek, házasságban élők, papok, női vagy férfi szerzetesek, világi hívők, bármilyen korú vagy kultúrából származó személyről van szó, vagy akár családról, mint a vértanú lengyel Ulma család esete. Ők Isten szent és hűséges népéhez tartoznak, közel állnak hozzánk, közösségünk tagjai, akik az élet mindennapos küzdelmeiben a végsőkig követték Jézust.

Tanúságtevő családok

A második szempont, amire a pápa ráirányította a figyelmet: a családi életszentség. Ez különösen a Názáreti Szent Családban tükröződik, ugyanakkor az egyház ma is sok példát mutat fel nekünk: szent házaspárokat, ahol férj és feleség egymás megszentelődésének eszköze. Kiemelte a pápa a lengyel vértanú Ulma-családot: Jozefet és Wiktoriát hét gyermekükkel, akik mind mártírok. Arra emlékeztetnek minket, hogy a szentté válás közösségi út, melyen nem egyedül megyünk végig.

Kilenc év börtön és keresztény tanúság: Asia Bibi

A harmadik szempont, amit a pápa a Szentté avatási Dikasztérium által szervezett tanácskozás résztvevőire bízott, a vértanú életszentség. Olyan erős modell ez előttünk, amelyre az egyház születésétől kezdve napjainkig az évszázadok során, a világ számos pontján találunk példákat. És ma is így van! Gondoljunk a folyamatos vértanúságban élő keresztény asszony esetére: a pakisztáni Asia Bibire, aki évekig börtönben szenvedett, ahová a lánya vitte be neki az eucharisztiát. Egészen addig, amíg a bíróság ártatlannak nem ítélte őt. Majdnem kilenc év keresztény tanúságtétel! És ez az asszony tovább él, sok más társával együtt, akik tanúságot tesznek a hitről és a szeretetről – mondta rögtönzött szavakkal a pápa.

21 kopt vértanú

A Szentatya ekkor szólt korunk vértanúiról, akik között egész közösségeket találunk. Ők hősiesen megélték az evangéliumot és Istennek ajánlották életüket. Vértanúságuk ökumenikus dimenzióját tekintve a Szentatya más keresztény felekezetek képviselőiről is megemlékezett. Gondoljunk csak a 21 kopt vértanúra, akiket nemrég vezettek be a Római Martyrologiumba. Ők a líbiai partokon haltak meg Jézus nevével az ajkukon.

Forrás: Vatican News