Kezdőlap A lelkiatya válaszol Baj, ha nem fejből mondom, hanem felolvasom az imádságokat?

Baj, ha nem fejből mondom, hanem felolvasom az imádságokat?

Ima Szent Ritához lelkierőért és türelemért

Kedves Lelkiatya! Baj-e, ha az imádságokat sokszor füzetből olvasom? Hosszabb imádságokat gyakran nem tudok megjegyezni. Így is érvényes az imádság, ha nem fejből mondom?

Kedves Levélíró! Nagyon jó, hogy imádkozik. Az ima a lélek lélegzetvétele, találkozás a Teremtőnkkel, aki jobban ismer, és jobban szeret minket, mint mi saját magunkat. Az ima a szív kinyílása az Ég felé, amely által az isteni béke, kegyelem és erő belénk tud áradni. Tartson ebben ki, imádkozzon szívből, szeretettel, hűséggel! Ez a legfontosabb, ehhez képest nem annyira fontos az, hogy pontosan hogyan imádkozik.

Semmi probléma nincs azzal, ha egyes imákat könyvből, füzetből olvasva imádkozik. A papi zsolozsma is ilyen, amit mindig könyvből imádkozunk, de ilyen maga a Szentmise is, amelynek sok imádságát könyvből imádkozza a pap. Törekedjen arra, hogy amikor leírt szöveget imádkozik, a szíve is ott legyen a kimondott szavak mögött. Ha egy szó nagyon megérinti, álljon meg egy pillanatra, szóljon ilyenkor a szívéből, a saját szavaival is Istenhez. Néha törekedjen arra is, hogy az evangélium eseményeiről elmélkedjen, illetve hogy teljes csendben imádkozzon, szavak nélkül, egyszerűen átélve Isten boldogító, megvilágosító jelenlétét!