Kezdőlap Az év minden napjára Imádság a nap kezdetén –  Szent XXIII. János pápa

Imádság a nap kezdetén –  Szent XXIII. János pápa

Imádság nap kezdetén – Szent XXIII. János pápa
Egy gyönyörű, őszinte imádság Szent XXIII. János pápától, melynek útmutatását követve mindannyian jobb emberré válhatunk.

Mennyei Atyám!
Hálát adok neked az egészséges pihenésért,
amellyel megajándékoztál. Újra ébredt lelkem
legyen egészen a tiéd!
Ezen a napon úgy akarok járni-kelni, mint Te:
mindenütt jót akarok cselekedni.
Minden embert, aki csak találkozik velem, úgy fogadok,
mint akit Te küldtél hozzám. Ő a testvért lássa bennem,
az én szavaimból és tetteimből pedig
a krisztusi szeretet sugározzék reá.
Senki se távozzék tőlem anélkül,
hogy legalább egy jó szót ne kapott volna.
Add, hogy magamat elfelejtsem,
és bele tudjam élni magam mások helyzetébe.
Add, hogy sohase veszítsem el önuralmamat,
és ne legyek barátságtalan vagy sértő.
Add meg, hogy mindig megnyerő modorú legyek,
és éljen bennem szikrányi humor,
hiszen erre olyan nagy szükség van a szomorú világban.
Végül add meg, hogy mindenkit legalább parányit
vezessek közelebb Szent Fiadhoz a Szűzanya által.
Ámen.

Tíz törvény a lelki nyugalom eléréséhez

Fotó: Pixabay