Kezdőlap Egyéb Az Egyház anyanyelve – Gregorián egyházzene Kecskeméten

Az Egyház anyanyelve – Gregorián egyházzene Kecskeméten

A kecskeméti Szent Erzsébet-templom a város templomok ölelte főterétől öt-tíz perc sétára, a Czollner téren található. Ez a kis templom, amely 2013 óta a piarista atyák gondozásában áll, többek között arról nevezetes, hogy itt – a városban jelenleg egyedülálló módon – vasárnapról vasárnapra latin nyelvű gregorián misetételek is felcsendülnek a szentmisén, amely egyre inkább ritkaságnak számít.

Csorba István kántor 2002 óta lát el itt liturgikus szolgálatot, de éveken át kántorizált a piarista Szentháromság-templomban is. Érdeklődésünkre elmondta, hogy honnan a latin- gregorián énekek szeretete.

– A Központi Kántorképzőben, Bucsi László atya, tanárom, aki kimagasló, lélekemelő módszertanával megszerettette. Majd később, Egerben, a kántor-karvezető oklevelem átvételekor inspiráltak arra, hogy a latin-gregorián énekeket ne hagyjam feledésbe merülni, hanem továbbra is építsem bele a liturgiába, mivel a gregorián az Egyház anyanyelve.

A gregorián ének abban az időben sem volt ritka a Czollner téri kis templomban, amikor még a Congregatio Jesu Ward Mária Leánygimnáziumának és Kollégiumának növendékei jártak ide évfolyammisére, ám a tudatos hagyományőrzés a piarista templom liturgikus köréhez kapcsolódik – meséli a kántor úr. – Acél Zsolt SchP tanár úr 2007-től celebrálta a piarista templomban a déli misét, az ő indíttatásával, közös kezdeményezéssel indult el a latin nyelvű szentmise, mely a tartalmas prédikáció, a gregorián zenei tételek és a fiatalokból álló asszisztenciával bemutatott szép liturgia révén hétről hétre egyre több hívőt vonzott. Ebből nőtt ki a Piarista Liturgikus Kör, amely a vasárnap déli miséken túl – Fórián-Szabó Zoltán SchP akkori plébános támogatásával – rendszeresen szervezett régi rítusú szentmiséket, valamint énekes vesperásokat a hagyományos esztergomi zsolozsma alapján. A tagok közül feltétlenül meg kell említeni Galaczi Tibor SchP tanár urat, aki a latin nyelvű miséket celebrálta, Telek Péter Pál tanár urat, aki a déli misén akolitusként, a zsolozsmán előénekesként vett részt, valamint Talmácsi József tanár urat, aki pedig a miseénekrend összeállítását, valamint a mise- és zsolozsmaszövegek összeszerkesztését, sokszorosítását vállalta. Jómagam a kántori szolgálatot láttam el a vasárnap déli misén is a már felsorolt társaimmal.

2015-ben Fórián-Szabó Zoltán plébános úr meghalt, a rá következő év elején pedig Acél Zsolt elkerült Kecskemétről. A gregorián énekes szentmise így helyeződött át a Czollner téri Szent Erzsébet-templomba, ahol Telek Péter Pálnak, a Piarista Általános Iskola felsős tagozatvezetőjének kezdeményezésére a vasárnap reggeli szentmisék egyben diákmisék lettek. A diákok szívesen járnak erre a misére, a tanév folyamán minden héten másik osztály látja el a liturgikus szolgálatot, ennek érdekében az énekrendet hétről hétre Telek Péter Pál állítja össze, és rendszerint ő is vezeti a közösség énekét, nagy örömömre, én pedig orgonán kísérem.

A szentmise énekeinek kiválasztása során a legszebb, legértékesebb tételek előtérbe helyezésére törekszünk. Azt valljuk, hogy a liturgikus ének és zene a lehető legszebb, legértékesebb darabokból kell hogy álljon, ugyanakkor ne hangverseny legyen, hanem olyan, amelybe a híveknek is lehetősége van bekapcsolódni, megvalósítva a II. Vatikáni Zsinatnak a liturgián való tevékeny részvételre vonatkozó óhaját. Ezért, elsősorban az Éneklő Egyház énekeiből válogatva, fokozatosan bővítjük a repertoárt, az idősebb hívek által ismert és szeretett népénekek mellett rendszeresen éneklünk introitust és communiót, az állandó részeket pedig gyakran latinul szólaltatjuk meg. Az újonnan vett énekeket apránként, miséről misére gyakorolva vezetjük be.

A szentmiséket 2020-ig Szabó István SchP templomigazgató atya celebrálta – közvetlen, derűs személyiségét, rövid, lényegre törő prédikációit a felnőttek és a gyerekek egyaránt kedvelték. Sajnos, Szabó atya a koronavírus-járvány következtében 2020 őszén elhunyt, így 2021. január 1-től a piarista templom plébánosa, Görbe László SchP vette át a templomigazgatói feladatokat. Elődjéhez hasonlóan ő is szívén viseli a Szent Erzsébet-templom liturgikus életét, és támogatja törekvéseinket. A vasárnapok mellett a nagyobb ünnepeken is van szentmise, az utóbbi években a nagycsütörtöki és nagyszombati szertartást is megtartjuk a Czollner téri templomban. Plébános úrnak gondja van a liturgia szolgálatában álló infrastruktúra korszerűsítésére is, így még idén ősszel megújulhat az orgonánk, továbbá a meglévő világítást és hangosítást a legmodernebb technika váltja fel.

A szentmiséket Balogh Tamás SchP és Adamát Lajos SchP atyák felváltva tartják. Mindketten gondosan, szépen, az előírásokat messzemenően betartva végzik a liturgiát, és teljes mértékben partnerek törekvéseink megvalósításában. Telek Péter Pál tanár úr idén ősztől már nem a Piarista Iskola tanáraként dolgozik, de továbbra is szívügyének tartja a Szent Erzsébet-templom liturgikus életét, s amikor csak teheti, részt vesz a vasárnapi szentmiséken, és vezeti az éneket, hiszen a tanár úr is nagy szeretettel, odaadással, magas szintű szakmai tudásával, gyönyörű hangjával tovább örökíti az általa is nagyon szeretett latin-gregorián énekeket.

Reméljük, hogy még hosszú évekig tart ez a gyümölcsöző együttműködés, Isten dicsőségére, a helyi Egyház, a piarista diákok és családjaik szolgálatára.

a lelkiatya válaszol betegség boldogság Böjte Csaba bűn család Egyház események Európa Ferenc pápa fiatalok gyerek gyónás halál határontúl hit házasság ima Isten Istenkapcsolat Jézus kultúra lelkiatya Magyarország nagyvilág pap papok Pál Feri remény segítség szentek szentmise szentségek szenvedés szerelem szeretet társadalom Vatikán vers viccek válás zene élet életbölcsességek életút