Kezdőlap Az év minden napjára Esti ima Szent Antalhoz

Esti ima Szent Antalhoz

Egy szép ima nap végére.

Esti ima Szent Antalhoz
E nap nyugtával ismét köszöntelek téged, óh kegyes pártfogóm,
és teljes szívemből hálát adok neked mindazon jókért, melyekkel
Isten a te közbenjárásodra megsegített.
Könyörögj érettem Ő előtte, hogy e napon elkövetett hibáimat 
irgalmasan megbocsássa, és újra kebelébe fogadja megtérő gyermekét.
Oltalmazz engem ezen éjjelen át,őrizd lelkemet és testemet,
hogy a gonosz lélek sem lelkemben, sem testemben kárt ne tehessen,
hanem ép lelki és testi egészségben érhessem meg a holnapot.
Jézus barátja, könyörögj érettem!
Áldassék és magasztaltassék a Jézus szent Neve!
Boldogságos Szűzanyám, Szent József és
Szent Antal! Vigyázzatok reám, hogy éjjel-nappal
szolgálhassam Istent, ki él és uralkodik mindörökön örökké. Amen.